more_horiz

ESG – skrót, który każdy powinien znać

Ostatnia aktualizacja: 09.09.2022 10:00
Skrót ESG tworzą trzy elementy  E - Środowisko (z ang. environmental), S - Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G - Ład korporacyjny (z ang. corporate governance). Trzy bardzo ważne litery, trzy bardzo ważne obszary do zaopiekowania przez spółki, fundusze i inwestorów. Jakie działania obejmują?
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w WarszawieFoto: Shutterstock

 

Środowisko to przede wszystkim narastający, zwłaszcza w ostatnim czasie, kryzys energetyczny, gospodarka i utylizacja odpadów, ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz wszelkie aktywności mające na celu wdrożenie regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Społeczeństwo z kolei nawiązuje do elementów związanych z działalnością biznesową spółek, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz jej struktur. Do nich zaliczyć możemy respektowanie praw człowieka, równouprawnienie, w tym wysokość zarobków kobiet i mężczyzn, równe prawa i traktowanie pracowników bez względu na płeć, rasę, pochodzenie, orientację seksualną, poglądy polityczne czy religijne.  Podobnie istotne są relacje ze społecznością lokalną, działalność wolontariacka czy akcje humanitarne, np. w rejonach objętych wojną. To nasza wspólna odpowiedzialność.

Natomiast pod pojęciem ładu korporacyjnego znajdują się m.in. struktura i działalność zarządu spółki, wynagrodzenia, prawa akcjonariuszy czy temat walki i przeciwdziałania korupcji.

Należy pamiętać, że wszystkie wymienione wyżej aspekty powinny ze sobą współgrać i tworzyć spójną całość. Tylko wtedy spółka jest wiarygodna dla inwestorów. Co więcej, inwestorzy postrzegają spółki, które skutecznie realizują strategie ESG, jako mniej ryzykowne i mogące uzyskać lepsze wyniki finansowe.

W ramach ogólnoświatowego trendu, widzimy rosnącą liczbę funduszy inwestujących zgodnie z kryteriami ESG. Wraz z nimi rośnie również grono inwestorów, którzy chętnie lokują w nie pieniądze. Pomocne w ocenie spółki są tutaj przede wszystkim raporty publiczne spółek w tym raporty z danymi niefinansowymi uwzględniające stopień realizowanych działań w ramach ESG.

Spółki giełdowe notowane na Głównym Rynku warszawskiego parkietu już od 2002 r. podlegają zbiorowi zasad ładu korporacyjnego. Pod koniec marca 2021 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała zaktualizowaną wersję „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, odzwierciedlającą aktualne trendy i europejskie regulacje w obszarze corporate governance. Jednocześnie ma na celu zwiększenie zainteresowanie spółek i akcjonariuszy tematyką ładu korporacyjnego, w kontekście ESG.

Posłuchaj
11:02 ESG Olszewska.mp3 ESG – skrót, który każdy powinien znać

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy z Izabelą Olszewską, Członkiem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na temat rosnącego znaczenia ESG wśród spółek oraz inwestorów.


 


Zobacz także

Zobacz także