more_horiz
Section1
Z albumu rodzinnego
Wszystkie Józef Czapski. Berlin 1899 Foto: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego