more_horiz
Section1
Z albumu rodzinnego
Wszystkie Rodzeństwo Czapskich. Od lewej: Karla, Józio, Poldzia, Marynia, Lila. Wiedeń 1898 Foto: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego