more_horiz
Section1
Z albumu rodzinnego
Wszystkie Józef Czapski nad książką. Przyłuki ok. 1906 Foto: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego