more_horiz
PR24 Portal
Section05

160. rocznica powstania styczniowego

"Elegia styczniowa". Premierowe słuchowisko w Jedynce [POSŁUCHAJ]

22 stycznia przypadła 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Ten najdłuższy zryw w naszych dziejach okazał się brzemienny w skutkach na pokolenia. Mimo, iż umiędzynarodowiono sprawę polską, a chłopi zostali uwłaszczeni to jednak powstanie przyniosło ogromne straty w inteligencji szlacheckiej i mieszczańskiej. 
Zobacz więcej na temat:  słuchowisko Piotr Skotnicki Powstanie Styczniowe 160. rocznica powstania styczniowego pr poleca

Powstanie styczniowe. Historyk: każdy koniec jest początkiem

- Obawiano się, że jeśli naród polski w ciągu najbliższych lat nie odzyska państwowości, to może ulec rozpłynięciu, zatraceniu w obrębie innych narodowości europejskich - mówiła prof. Alicja Kulecka z Wydziału Historii UW. W 160. rocznicę jego wybuchu powstania styczniowego rozmawialiśmy o największym i najdłużej trwającym polskim zrywie narodowowyzwoleńczym w XIX wieku.
Zobacz więcej na temat:  160. rocznica powstania styczniowego Powstanie Styczniowe Dwójka Michał Nowak niepodległość rozbiory Polski

Kwestia narodowościowa w powstaniu styczniowym

Pierwociny koncepcji pokojowego, równoprawnego współistnienia i samostanowienia narodów dawnej Rzeczpospolitej, Polaków, Litwinów i Rusinów - Ukraińców i Białorusinów - ewoluujące później w kierunku myśli Piłsudskiego, a następnie Giedroycia i Mieroszewskiego, wykuwały się (choć niestety bez większego powodzenia) razem z powstańczymi kosami. 160 lat po niepodległościowym zrywie po raz kolejny nabrały aktualności. 
Zobacz więcej na temat:  HISTORIA Powstanie Styczniowe Litwa Białoruś Ukraina 160. rocznica powstania styczniowego

Powstanie styczniowe. Kto był kim w zrywie z 1863 roku

Dyktatorzy, działacze polityczni, dowódcy wojskowi. Z drugiej strony bezwzględni rosyjscy gubernatorzy. W dziejach powstania styczniowego, które wybuchło 160 lat temu, zapisało się wielu bohaterów, również tych negatywnych. Przedstawiamy Państwu przewodnik po postaciach, które miały największy wpływ na przebieg powstania z 1863 roku.
Zobacz więcej na temat:  HISTORIA historia Polski Powstanie Styczniowe Ludwik Mierosławski 160. rocznica powstania styczniowego

"Ciche bohaterki", "niewiasty z bronią w ręku". Kobiety w powstaniu styczniowym

Opiekowały się rannymi. Służyły jako kurierki. Zajmowały się dostarczaniem walczącym żywności i ubrań. Co więcej: uczestniczyły w krwawych bitwach. W 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego warto przypomnieć o znaczącej roli, jaką w tym powstańczym zrywie odegrały kobiety.
Zobacz więcej na temat:  Powstanie Styczniowe 160. rocznica powstania styczniowego kobieta Rosja wspomnienie dokumenty HISTORIA

Orzeszkowa ratuje Traugutta, czyli pisarze wobec powstania styczniowego

Wielu polskich literatów – tych największych, ale i tych nieco już zapomnianych – miało bezpośredni lub pośredni związek z powstańczym zrywem 1863 roku. Walczyli w bitwach, należeli do Rządu Narodowego, pomagali ukrywać się generałom albo starali się, mocą swojego talentu, świadczyć o tym, co wówczas się wydarzyło.
Zobacz więcej na temat:  Powstanie Styczniowe 160. rocznica powstania styczniowego Adam Asnyk Eliza Orzeszkowa literatura Romuald Traugutt Stefan Żeromski wspomnienie HISTORIA

Bohaterowie powstania styczniowego, o których się nie mówi

Powstanie styczniowe było jednym z ważniejszych wystąpień zbrojnych w historii Polski. Miało ono szanse powodzenia, spotkało się także z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Polakom nie udało się zwyciężyć, ale i tak osiągnięto część celów stawianych na początku walki. Poza tym w kadrach powstania było wielu, którzy później wpłynęli na nowoczesność świata, a nie mówimy zbyt wiele o ich dokonaniach.
Zobacz więcej na temat:  Roman Czejarek Powstanie Styczniowe historia Polski 160. rocznica powstania styczniowego Maciej Walecki

Powstanie styczniowe w literaturze i dziejach polskich pisarzy

Styczeń jest miesiącem rocznicy wybuchu powstania styczniowego. W tym roku mija 160 lat od największego i najdłuższej trwającego polskiego zrywu wyzwoleńczego. Dzieje powstania zostały zawarte w utworach wielu pisarzy; niektórzy z nich poza twórczością zaangażowali się wówczas w walkę wyzwoleńczą.
Zobacz więcej na temat:  Małgorzata Raducha literatura literatura polska Powstanie Styczniowe Bolesław Prus Eliza Orzeszkowa 160. rocznica powstania styczniowego