more_horiz
PR24 Portal
Section05

Światowa szachownica

Section06
Section07
O audycji

Audycja przygotowywana jest przy współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich.

Gośćmi magazynu są eksperci OSW, którzy opowiadają o tym, jak bardzo zmienia się świat i jak te zmiany oddziałują na Polskę.