more_horiz
Section00
Polska
Niepodległa
stulecie odzyskania niepodległości
Niepodległa 2018
Section02
Section03
100 książek na stulecie Niepodległości
więcej
Section04
Section05
Polska
Niepodległa
Stulecie odzyskania niepodległości

Kolejni uczestnicy Rejsu Niepodległości wyruszyli do Singapuru

Alfred Znamierowski,heraldyk: Orzeł przyjęty w 1919 roku nawiązywał do wzoru powstańczego.

Józef Haller i polski wypoczynek nad morzem

Prof. Krzysztof Kawalec: Jeśli istnieją prawa autorskie do pomysłu, to II RP jest dziełem Dmowskiego

Prof. Wojciech Roszkowski: 11 listopada 1918 Piłsudski miał pełne ręce roboty

Stanisław Dybowski, muzykolog: Była jedna osoba, przed którą stawała brytyjska królowa

Prof. Jerzy Gaul: Piłsudski wrócił z Magdeburga w aureoli męża stanu

Prof. Janusz Odziemkowski: Polska upadała w huku dział i powstawała w wyniku wojen

Prof. Janusz Odziemkowski: mieliśmy wybitne postacie, które optowały za Polską na zachodzie

Prof. Janusz Odziemkowski: USA uznały, że traktat wersalski nie gwarantuje pokoju w Europie

Prof. Grzegorz Nowik: Józef Piłsudski był pracoholikiem

navigate_before
navigate_next
Section08

Ojcowie niepodległości

/Łączy ich Polska
arrow_upward

Droga do niepodległości

/11.11.1917 - 11.11.1918
Section012
19 .10.2018
/19.10.2018
volume_up
Obserwacje 83-letniego Bolesława Limanowskiego. Co zanotował 19.10.2018?
18 .10.1918
/18.10.1918
volume_up
Nie udało się powołać w Warszawie rządu koalicyjnego ani nawet Rady Narodowej. Niektórzy politycy uważali, że Rada Narodowa powinna zająć miejsce Rady Regencyjnej.
17 .10.1918
/17.10.1918
volume_up
Cała prasa berlińska zajmuje się kwestią polską. To nagłe zainteresowanie spowodowała odezwa organizacji politycznych i redakcji pism wielkopolskich opublikowania 12 października.
16 .10.1918
/16.10.1918
volume_up
Polska Organizacja Wojskowa przeprowadziła jednocześnie na terenie Królestwa wiele antyniemieckich akcji dywersyjnych.
15 .10.1918
/15.10.1918
volume_up
Deklaracja Koła Polskiego w Wiedniu. W imieniu wszystkich polskich posłów najbardziej złotousty parlamentarzysta Ignacy Daszyński oświadczył, że od tej chwili uważają się oni również za przynależnych do wolnego, zjednoczonego państwa polskiego. Dlaczego również?
13 .10.1918
/13.10.1918
volume_up
Los Polski zależy od sytuacji na froncie a ta jest fatalna dla Niemiec. Niemniej jednak łagodna nota Woodrowa Wilsona uspokoiła rodaków Wilhelma II, bo prezydent nie wspomniał o jego abdykacji.
11 .10.1918
/11.10.1918
volume_up
Zdzisław Lubomirski złożył wizytę generałowi Beselerowi. Regent Lubomirski przekazuje gubernatorowi złą wiadomość, że Rada Regencyjna wyda dekret o przejęciu nielicznej siły zbrojnej.
10 .10.1918
/10.10.1918
volume_up
Pozawarszawska prasa drukuje tekst odezwy Rady Regencyjnej. Relacje i komentarze są zdecydowanie przychylne.
8 .10.1918
/ 8.10.1918
volume_up
Cała prasa warszawska drukuje odezwę Rady Regencyjnej oraz komentarze nawołujące do zgody narodowej. Do pełnej zgody jednak daleko. Każda partia chce być najważniejsza.
6 .10.1918
/ 6.10.1918
volume_up
Niepodległa - dzień po dniu 6 października godz. 08:35
5 .10.1918
/ 5.10.1918
volume_up
Prezydent Woodrow Wilson wraz z doradcami przygotowują odpowiedź na notę pokojową kanclerza Niemiec. Przeważają opinie, że pierwsza nota nie może być zbyt surowa.
4. 10.1918
/4.10.1918
volume_up
Było to dla 45-letniego generała uwieńczenie, może niezbyt długiej ale efektywnej i wszechstronnej służby wojskowej.
3. 10.2018
/3.10.2018
volume_up
Już 3 października wysłał z Berlina za pośrednictwem Szwajcarii notę do prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona.
2. 10.1918
/2.10.1918
volume_up
Nie było w niej żadnych dyplomatycznych frazesów. Wszyscy posłowie, nawet konserwatyści, domagali się wolnej, niepodległej Polski.
1. 10.1918
/1.10.1918
volume_up
Zamachowcem był 23-letni Antoni Purtal, który mimo młodego wieku miał już niemałe doświadczenie w tego typu działaniach.
29 .09.1918
/29.09.1918
volume_up
W węgierskiej miejscowości Marmaros-Sziget zakończył się trwający ponad 4 miesiące proces Legionistów II Brygady. Ale to nie sędziowie zakończyli rozprawę ogłaszając wyroki...
28 .09.1918
/28.09.1918
volume_up
We Francji ciągle organizuje się Wojsko Polskie chociaż pierwsze pułki walczą już z Niemcami. Następne udadzą się na front w najbliższym czasie, a niektóre szczęśliwie nie powąchają prochu.
27 .09.1918
/27.09.1918
volume_up
Niemcy na Zachodzie bez przerwy przegrywają, dlatego wielu Polaków uważa, że pora wypowiedzieć im posłuszeństwo. Jednak Rada Regencyjna nie spieszy się z tym.
26 .09.1918
/26.09.1918
volume_up
Niepodległa - dzień po dniu 26 września godz. 08:33
25 .09.1918
/25.09.1918
volume_up
Prasa różnych odcieni politycznych na całym terytorium przyszłej Polski dużo pisze o sprawach oświatowych. Analfabetyzm, zwłaszcza na wsi, był wtedy zatrważający.
21 .09.1918
/21.09.1918
volume_up
Panował ogromny analfabetyzm, także wśród dzieci i młodzieży. Sięgał nawet 50 proc. Sprawy oświaty władze okupacyjne zostawiły Polakom.
20 .09.1918
/20.09.1918
volume_up
Niemcy przegrywają na Zachodzie, ale w Królestwie dysponują odpowiednimi siłami, żeby ukarać buntowników .
19 .09.1918
/19.09.1918
volume_up
Tak przynajmniej uważał radca sprawiedliwości, którego artykuł zamieścił niemiecki dziennik.
18 .09.1918
/18.09.1918
volume_up
Niestety polskich bolszewików mieliśmy nie tylko w Rosji. Działali także u nas - nieliczni ale zdarzało się, że ich agitacja była skuteczna.
17 .09.1918
/17.09.1918
volume_up
Zjazd uchwalił rezolucje w sprawie perspektyw rewolucji w Polsce, walki o niepodległą Polskę oraz zwołania Konstytuanty w miejsce Rady Regencyjnej i Rady Stanu.
15 .09.1918
/15.09.1918
volume_up
Minister spraw zagranicznych Austro-Węgier István Burián wystosowuje ofertę zawarcia pokoju do państw ententy.
14 .09.1918
/14.09.1918
volume_up
Głos w dyskusji zabrał m.in. inżynier Andrzej Wierzbicki, dyrektor Towarzystwa Przemysłowców Królestwa Polskiego.
13 .09.1918
/13.09.1918
volume_up
W relacji ze spotkania Roman Dmowski zauważył, że prezydent nie był dobrze zorientowany o sytuacji w Europie. Polscy politycy zwrócili mu uwagę na konieczność uzyskania wolnego dostępu do morza, a nie jedynie neutralizację ujścia Wisły.
12 .09.1918
/12.09.1918
volume_up
Na rynku brakuje towarów pierwszej potrzeby. Dla zwalczania nadużyć w obrocie żywnością i towarami zorganizowała się samopomoc obywatelska.
11 .09.1918
/11.09.1918
volume_up
W dzienniku "Ziemia lubelska" ukazał się artykuł prezentujący polskie dokonania na Kresach wschodnich w czasach niewoli. Artykuł potwierdzał tezę wiele lat wcześniej głoszoną przez Aleksandra Świętochowskiego.
10 .09.1918
/10.09.1918
volume_up
Jaka będzie przyszłość Polski? Prasa codziennie porusza ten problem. Czy zwycięży rozwiązanie niemieckie czy austriackie? Czy Polacy mają w tej sprawie coś do powiedzenia?
8 .09.1918
/ 8.09.1918
volume_up
Premier Jan Kanty Steczkowski złożył dymisję na ręce Rady Regencyjnej, a wraz z nim cały, nieliczny zresztą rząd. Dymisja w państwie demokratycznym nie jest czymś nadzwyczajnym.
7 .09.1918
/ 7.09.1918
volume_up
Prasa austriacka nadal rozprawia na temat losów Polski. Bezpośrednim celem obecnych rokowań jest uskutecznienie porozumienia między Niemcami a Austro-Węgrami.
6 .09.1918
/ 6.09.1918
volume_up
Z Moskwy dotarła tragiczna wiadomość. Bolszewicy zamordowali dwóch wybitnych działaczy Narodowej Demokracji - braci Józefa i Mariana Lutosławskich.
5 .09.1918
/ 5.09.1918
volume_up
Rada Regencyjna wydała dekret odraczający najbliższe posiedzenie Rady Stanu bez określenia terminu. Dlaczego skazano na niebyt radę, która miała być początkiem polskiego Sejmu?
4 .09.1918
/ 4.09.1918
volume_up
Wybitny historyk Marceli Handelsman wygłosił na posiedzeniu Związku Budowy Państwa Polskiego referat, w którym zwrócił uwagę na oszołomienie społeczeństwa polskiego wieściami dochodzącymi z frontu zachodniego.
3. 09.1918
/3.09.1918
volume_up
Mija tydzień od dołączenia Kazimierza Sosnkowskiego do Józefa Piłsudskiego w Magdeburgu. Jak mężczyźni spędzali czas w więzieniu?
01 .09.1918
/01.09.1918
volume_up
Wiele może się jeszcze zmienić w Europie... ale w każdej sytuacji - będzie Polska.
31 .08.1918
/31.08.1918
volume_up
Krąg ludzi szlachetnych pomagających dzieciom powiększa się każdego roku.
30 .08.1918
/30.08.1918
volume_up
To, że we Lwowie brakowało wszystkiego - także butów - to nie nowina. Kolejnym problemem była drożyzna. Na parę butów nie wystarczało jednej pensji... a szewcy narzekali na brak pracy. Jak wytłumaczyć ten paradoks?
29 .08.1918
/29.08.1918
volume_up
Prof. Jacek Ślusarczyk słusznie uważa, że ze względu na obiektywnie istniejącą wówczas sytuację, akt ten miał głównie znaczenie propagandowe.
28 .08.1918
/28.08.1918
volume_up
Roman Dmowski, po blisko dwutygodniowej podróży przez Atlantyk, przybył do Stanów Zjednoczonych. Cel wizyty był praktyczny. Zdawał sobie sprawę z tego, że sama Francja nie obroni naszych interesów.
27 .08.1918
/27.08.1918
volume_up
Pułkownik Kazimierz Sosnkowski został przeniesiony do więzienia, w którym przebywał Józef Piłsudski. Więzienne życie próbowali ułożyć sobie w racjonalny sposób.
25 .08.1918
/25.08.1918
volume_up
Książę Janusz Radziwiłł, dyrektor departamentu stanu Rady Regencyjnej, prawie natychmiast po powrocie z Berlina udał się do Wiednia. Został przyjęty przez cesarza Karola.
24 .08.1918
/24.08.1918
volume_up
Niepodległa - dzień po dniu 24 sierpnia godz. 08:33
23 .08.1918
/23.08.1918
volume_up
Gazety niemieckie i austriackie nie piszą o klęsce państw centralnych. Czuwa nad tym wojskowa cenzura... ale rozpisują się, jak nigdy wcześniej, o sprawach polskich.
22 .09.1918
/22.09.1918
volume_up
22 .08.1918
/22.08.1918
volume_up
W Kaliszu rozpoczęto rozbiórkę pomnika cara Aleksandra II wystawionego 18 lat wcześniej za pieniądze zebrane od włościan Gubernii Kaliskiej.
21 .08.1918
/21.08.1918
volume_up
Hrabia podkreśla, że naród bez ziemi istnieć nie może. Ziemia jest zasadniczą podstawą bytu, istnienia i siły narodu.
20 .08.1918
/20.08.1918
volume_up
Oświadczyli, że nieprawdą jest jakoby wysuwano na spotkaniach jakiekolwiek kandydatury na tron polski, chociaż zarówno w Warszawie jak i na prowincji aż huczy od plotek, że królem ma by austriacki książę Karol Stefan.
18 .08.1918
/18.08.1918
volume_up
Jako świadek zeznawał gen. Zygmunt Zieliński, dowódca Polskiego Korpusu Posiłkowego.
17 .08.1918
/17.08.1918
volume_up
Nie brakuje zarówno zuchwałych napadów bandyckich jak i pospolitych kradzieży.
16 .08.1918
/16.08.1918
volume_up
Wracają uchodźcy ze wschodu. Do swoich rodzin, do siebie... ale nie wszyscy mają dokąd wrócić.
14 .08.2018
/14.08.2018
volume_up
Im bardziej państwa centralne przegrywają na frontach, tym życzliwej piszą o Polsce dziennikarze niemieccy i austriaccy.
13 .08.1918
/13.08.1918
volume_up
Ofensywa francuska na Zachodzie to nowa sytuacja w tej wojnie. Niemcy cofają się w panice a Austriacy od dawna nie odnoszą większych sukcesów.
11 .08.1918
/11.08.1918
volume_up
Już ponad dwa miesiące trwa proces w Marmaros-Sziget. Zakończyło się przesłuchanie oskarżonych. Rozpoczynają zeznania świadkowie, a pierwszym z nich jest austriacki generał.
10 .08.1918
/10.08.1918
volume_up
Wiadomości o niemieckiej klęsce we Francji roznoszą się po całej Europie. Przyjmowane są z nadzieją, że Niemcy wkrótce całkowicie zostaną pokonane. Szansa na rychły pokój jest coraz większa.
9 .08.1918
/ 9.08.1918
volume_up
W Warszawie, Lwowie, Poznaniu, Krakowie i Wilnie funkcjonowały teatry muzyczne, dramatyczne, kabarety, a widzowie kupowali bilety za swoje ostatnie pieniądze.
8 .08.1918
/ 8.08.1918
volume_up
Alianci z zaskoczenie zaatakowali Niemców tak skutecznie, że jednego dnia posunęli się o 15 kilometrów. Żołnierze niemieccy stracili ducha walki.
7 .08.2018
/ 7.08.2018
volume_up
Komendant, od roku więziony w twierdzy w Magdeburgu, wspomina w liście do Aleksandry Szczerbińskiej, matce swojego dziecka, o półrocznej córeczce Wandzie, której jeszcze nie widział.
6 .08.1918
/ 6.08.1918
volume_up
Czy prasa poddana wojennej cenzurze była wiarygodnym źródłem informacji? Redaktorzy robili wszystko, żeby tak było i na wszelkie sposoby starali się przechytrzyć cenzora.
4 .08.1918
/ 4.08.1918
volume_up
Polacy rwą się do kraju, ale nie każdy ma za co, a wielu nie ma do kogo powrócić. Władze polskie robią co mogą, aby ułatwić powroty. Na terenie bolszewickiej już Rosji jest też wielu polskich żołnierzy.
3 .08.1918
/ 3.08.1918
volume_up
Nestor polskich socjalistów Bolesław Limanowski zapisał: "Zamiast chleba, wydawano fasolę. Chleb wydają tylko tym, co mają bony".
2. 08.1918
/2.08.1918
volume_up
"Kurier Poznański" analizuje nastroje w Europie. Na Kresach Wschodnich narasta groźba antypolskich wystąpień.
1 .08.1918
/ 1.08.1918
volume_up
Generał Józef Haller otrzymuje nominacje na wodza naczelnego wojsk polskich 4 października 1918 roku. Wojna już się kończyła, ale Błękitna Armia była Polsce bardzo potrzebna. Jej dowódca również.
31 .07.1918
/31.07.1918
volume_up
Przesłuchanie sierż. Jana Drewniaka. Pozostało jeszcze ośmiu oskarżonych do przesłuchania i świadkowie, w tym gen. Zbigniew Zieliński, dowódca Polskiego Korpusu Posiłkowego.
30 .07.2018
/30.07.2018
volume_up
W "Dzienniku Warszawskim" artykuł o podziale ludności w Królestwie Polskim na bogatą i biedną. Do grona bogatych zaliczają się Państwo Lubomirscy. Nazwiska pozostałych zamożnych wymienia "Kurier Poznański".
28 .07.1918
/28.07.1918
volume_up
"Kurier Warszawski" donosi o narastającym zjawisku bandytyzmu na ziemiach polskich. Wojna powoduje anarchię.
27 .07.1918
/27.07.1918
volume_up
Ignacy Daszyński powiedział w wystąpieniu m.in, że Polaków nie interesuje już koncepcja austro-polska, która do niedawna wydawała się być jedyną dla nas możliwością
26 .07.1918
/26.07.1918
volume_up
Dr Ernest Seidler, prezydent ministrów Austrii, został odwołany ze swego stanowiska. Wniosek o odwołanie poparł przedstawiciel Polski Aleksander Skarbek. Premierowi zarzucano, że próbował stwarzać pozory rządów konstytucyjnych.
25 .07.1918
/25.07.1918
volume_up
Minął rok od aresztowania Józefa Piłsudskiego. Od 11 miesięcy przebywa w magdeburskiej twierdzy. Zupełnie sam. Samotność jest dodatkową karą...
24 .07.1918
/24.07.1918
volume_up
Regent Zdzisław Lubomirski wraz z małżonką skracają wypoczynek w Marienbadzie i udają się do Wiednia. Głównie po to, żeby złożyć wizyty polityczne ważnym ludziom
23 .07.1918
/23.07.1918
volume_up
Przed sądem wojskowym trwa słynny proces legionistów z Polskiego Korpusu Posiłkowego. Posiedzenie prowadzi sędzia kapitan Franciszek Bartak, z pochodzenia Niemiec.
21 .07.1918
/21.07.1918
volume_up
W Polsce 1918 wybory do Rady Stanu były częściowo demokratyczne. Połowę posłów mianowano, ale drugą połowę wybrano. Tym wybranym wydawało się, że mogą znacznie więcej niż dopuszczali okupanci.
20 .07.1918
/20.07.1918
volume_up
Rada stanu ma dość ambitne plany działania. Chce przygotować ordynację wyborczą do przyszłego Sejmu. Do współpracy zaproszono wybitnego uczonego Józefa Buzka, ekonomistę i prawnika.
19 .07.1918
/19.07.1918
volume_up
"Kurier Warszawski" po raz kolejny podejmuje temat biedy. Niepodpisany autor zadaje retoryczne pytanie, którym opatrzył tytuł artykułu: "Czy będzie lepiej?"
18 .07.2018
/18.07.2018
volume_up
Generał Erich Ludendorff zastanawiał się właśnie, jak przedstawić cesarzowi i kanclerzowi Niemiec fakt przerwania ofensywy we Francji, gdy usłyszał straszliwy huk dział. Doświadczony dowódca nie miał wątpliwości, co to oznacza.
17 .07.1918
/17.07.1918
volume_up
Kilka minut po północy w Jekaterynburgu rozegrała się straszliwa tragedia. Mieszkającą w domu inżyniera Mikołaja Ipatiewa rodzinę carską obudzono i sprowadzono do piwnicy. Odczytano wyrok śmierci i natychmiast go wykonano...
16 .07.1918
/16.07.1918
volume_up
Dziennik "Berliner Abendt" snuje przypuszczenia na temat przyszłej polsko-niemieckiej koegzystencji. W prasie niemieckiej coraz częściej poruszana jest sprawa polska.
14 .07.1918
/14.07.1918
volume_up
14 lipca 1918 w Paryżu na Polach Elizejskich odbyła się parada wojsk sprzymierzonych. Pochód otwierał oddział francuski, potem szli w alfabetycznym porządku sojusznicy Francji... między Włochami a Portugalczykami maszerował nasz polski batalion.
13 .07.1918
/13.07.1918
volume_up
13 lipca 1918 roku gen. Józef Haller zjawił się w Paryżu w siedzibie Komitetu Narodowego Polskiego. Roman Dmowski powitał gościa oryginalnie.
12 .07.1918
/12.07.1918
volume_up
Powołana niedawno Rada Stanu znajduje się w ogniu krytyki polskiego społeczeństwa jako ciało półdemokratyczne i uzależnione od Niemców i Austriaków.
11 .07.1918
/11.07.1918
volume_up
"Ziemia lubelska" ciekawie redagowana gazeta codzienna publikuje informacje, które czytelnikom przewracają nadzieję, że w Polsce będzie lepiej.
10 .07.2018
/10.07.2018
volume_up
Trwa proces legionistów II Brygady na Węgrzech. Biskup Władysław Bandurski, honorowy kapelan Legionów, odwiedza oskarżonych w więzieniu. Dostojnik zapewnia ich, że z Bożą pomocą i dzięki adwokatom, zostaną uniewinnieni.
9 .07.1918
/ 9.07.1918
volume_up
Minister spraw zagranicznych Niemiec, Paul von Hinze, spotyka się z Erichem von Ludendorffem, autorem planowanej ofensywy na Francję. Niemcy są pewni zwycięstwa. Ich plany pokrzyżują wkrótce posiłki amerykańskie przybywające do Francji.
7 .07.1918
/ 7.07.1918
volume_up
Feliks Starzyński, przywódca Zjednoczenia Ludowego, ogłasza dążenie do powołania Sejmu w miejsce kontrolowanej przez Niemców i Austriaków Rady Stanu.
6 .07.1918
/ 6.07.1918
volume_up
W Kurierze Warszawskim ukazuje się artykuł „Cel i wola” Wacława Janasza. To porównanie Polaków z obywatelami Zachodu, którzy przykładają się do pracy. Polacy są uważani za naród, który wykonuje ją byle jak.
5 .07.1918
/ 5.07.1918
volume_up
W Kurierze Warszawskim 5 lipca 1918 pojawiły się informacje o braku żywności i drożyźnie artykułów spożywczych. Podejrzewa się, że sytuacja ma związek z niewłaściwą dystrybucją kart żywnościowych.
4 .07.1918
/ 4.07.1918
volume_up
Amerykanie obchodzili swoje święto także w Paryżu. Do Francji przybyła już ponad milionowa armia amerykańska
3 .07.1918
/ 3.07.1918
volume_up
Generał Józef Haller wyjechał do Francji, bo nie chciał swoim nazwiskiem firmować polskich formacji tworzonych w Rosji.
2 .07.1918
/ 2.07.1918
volume_up
Mec. Herman Lieberman broni legionistów w Marmaros -Sziget metodami niekonwencjonalnymi
30 .06.1918
/30.06.1918
volume_up
W Berlinie dobiegły końca, trwające kilka tygodni, rozmowy polsko-litewskie. Zakończyły się podpisaniem porozumienia, z którego nie były zadowolone obie strony.
29 .06.1918
/29.06.1918
volume_up
Burza w prasie niemieckiej po oświadczeniu brytyjskiego ministra, który powiedział, że NIemcy nie proponują żadnego programu pokojowego, ponieważ chcą panować nad całym światem.
28 .06.1918
/28.06.1918
volume_up
Węgry zamierzają uciec z tonącego okrętu, jakim jest Austria. Liczą na wsparcie Polski, dlatego zaczęli popierają niepodległościowe aspiracje Polaków.
27 .06.1918
/27.06.1918
volume_up
Pierwsze przymiarki do podziału terytorialnego powstającego państwa. przedstawił Jan Steczkowski. Przewidziano 18 województw, powiaty i gminy.
26 .06.1918
/26.06.1918
volume_up
Expose rządowe Jana Steczkowskiego na posiedzeniu Rady Stanu.
25 .06.1918
/25.06.1918
volume_up
"Kurier lwowski" i "Dziennik warszawski" analizują biedę, która jest plagą powojennej Europy. Gazety opisują akcje pomocy głodującym dzieciom, organizowane w każdym zaborze.
23 .06.1918
/23.06.1918
volume_up
Kolejny dzień procesu w Marmaros-Sziget. Obserwatorzy procesu i dziennikarze otrzymali zezwolenie na pobyt w Marmaros-Sziget jedynie na trzy dni.
22 .06.1918
/22.06.1918
volume_up
Wręczenie sztandarów wojsku polskiemu w Brienne we Francji. Polscy żołnierze przysięgali, że za zjednoczenie i wyzwolenie ojczyzny gotowi są oddać życie.
21 .06.1918
/21.06.1918
volume_up
Inauguracyjne posiedzenie Rady Stanu - pierwszej od czasów Królestwa Kongresowego polskiej instytucji prawodawczej. Miała wypracować zasady ustroju i funkcjonowania wojska, adminnistracji i finansów.
20 .06.1918
/20.06.1918
volume_up
Gazety w Królestwie Polskim donosiły o dokuczliwej cenzurze ze strony rosyjskiego zaborcy, najbardziej represyjnego w stosunku do Polaków.
19 .06.1918
/19.06.1918
volume_up
W Królestwie Polskim strajkuje wiele grup zawodowych - od dziennikarzy w Warszawie po robotników w Lublinie. Protesty zakończyły się po podwyżkach zarobków.
18 .06.1918
/18.06.1918
volume_up
Proces polskich legionistów i protest polskich dziennikarzy skarżących się na utrudnienia w relacjonowaniu rozprawy.
16 .06.1918
/16.06.1918
volume_up
Polscy posłowie w Wiedniu wypowiedzieli posłuszeństwo władzom austriackim.
15 .06.1918
/15.06.1918
volume_up
Tego dnia gen. Haller opuścił Moskwę, bo jego dalszy pobyt w tym mieście groził dekonspiracją i aresztowaniem przez bolszewików.
14 .06.1918
/14.06.1918
volume_up
"Kurier lwowski" donosił o strajkach dziennikarzy w Warszawie oraz o dokuczliwej biedzie i napaści na sklepy z żywnością we Lwowie.
13 .06.1918
/13.06.1918
volume_up
Polski rząd Rady Regencyjnej na czele z Janem Steczkowskim zajął stanowisko w sprawie deklaracji wersalskiej, poruszającej plany mocarstw dotyczące przyszłości Polski.
12 .06.1918
/12.06.1918
volume_up
Generał Józef Haller przybył z Kijowa do Moskwy. W jego kwaterze odbyło się spotkanie najważniejszych polityków rady międzypartyjnej i oficerów.
11 .06.1918
/11.06.1918
volume_up
Koniec III Korpusu Polskiego, który powstał w grudniu 1917 roku, żeby chronić polskie majątki na Ukrainie.
9 .06.1918
/ 9.06.1918
volume_up
Podano wyniki wyborów do uzupełniających do Reichstagu, do niemieckiego parlamentu dostał się polski Ślązak Wojciech Korfanty.
8 .06.1918
/ 8.06.1918
volume_up
Na Węgrzech w Marmaros-Sziget rozpoczął się proces legionistów, oskarżonych o bunt przeciwko Austriakom i zdradę wojskową.
7 .06.1918
/ 7.06.1918
volume_up
Niemcy przygotowywały się wielkiej ofensywy, by odciąć Francję od Wielkiej Brytanii i zająć m.in. port w Calais.
6 .06.1918
/ 6.06.1918
volume_up
Setna rocznica śmierci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, bohatera insurekcji kościuszkowskiej hymnu narodowego. Władze zabroniły organizowania uroczystych obchodów.
5 .06.1918
/ 5.06.1918
volume_up
"Kurier Lwowski" informował, że proces legionistów więzionych na Węgrzech, rozpocznie się 8 czerwca. Przed sądem stanie 116 legionistów.
4 .06.1918
/ 4.06.1918
volume_up
Wieści dla Polski z konferencji przywódców państw alianckich w Wersalu dotarły do Warszawy. Polska otrzymała – niewiążące – zapewnienie niepodległości i zjednoczenia.
2 .06.1918
/ 2.06.1918
volume_up
Wojciech Korfanty walczy o mandat posła do sejmu Rzeszy, Reichstagu, w okręgu gliwicko-lublinieckim na Śląsku.
1 .06.1918
/ 1.06.1918
volume_up
Pozorna władza Rady Regencyjnej, oczekiwanie na zakończenie wojny i na poprawę bytu ludzi żyjących w biedzie.
31 .05.1918
/31.05.1918
volume_up
Krakowski "Czas" i "Dziennik Warszawski" piszą o braku żywności, głodującej Europie oraz o zawyżonych cenach chleba, reglamentowanych kartkami.
30 .05.1918
/30.05.1918
volume_up
Ukazał się pierwszy numer tygodnika dla młodzieży "Świt", utworzony przez Irenę Kosmowską, działaczkę ludową i dziennikarkę, zwolnioną w 1918 roku z wygnania z Rosji.
29 .05.1918
/29.05.1918
volume_up
Ks. kanonik Achille Ratti, wizytator papieski z Watykanu przybył do Polski. Z jaką misją wysłał go papież do kraju, gdzie trwała jeszcze wojna?
28 .05.1918
/28.05.1918
volume_up
W czasie strajku drukarzy warszawskich wydawcy i redaktorzy gazet powołali "Dziennik Wspólny", w którym informowali o najważniejszych wydarzeniach na świecie, m.in. o spotkaniu przedstawicieli ententy w Londynie.
26 .05.1918
/26.05.1918
volume_up
"Dziennik Bydgoski" zamieścił sprawozdanie ze zjazdu Niemieckiego Związku Kresów Wschodnich, czyli Hakaty, na którym podkreślano, że wrogiem Niemców są Polacy.
25 .05.1918
/25.05.1918
volume_up
"Kurier Lwowski" donosił o głodzie wśród mieszkańców miasta, wstrzymaniu dostaw żywności, jej braku w kuchniach wojennych, które do tej pory żywiły głodujących.
24 .05.1918
/24.05.1918
volume_up
Aresztowanie Władysława Grabskiego, polityka, ekonomisty, późniejszego dwukrotnego premiera i twórcy reformy walutowej II RP.
23 .05.1918
/23.05.1918
volume_up
Polska Organizacja Wojskowa - tajna jednostka paramilitarna - utworzona przez Józefa Piłsudskiego jeszcze w 1914 roku. Jej członkowie byli podwalinami pod tworzone Wojsko Polskie.
22 .05.1918
/22.05.1918
volume_up
Co będzie z Polską, jeśli Niemcy przegrają z Francją? A jeśli wojnę wygrają Niemcy, czy zostawią jakąś Polskę i wchłoną Polaków do swojego imperium?
21 .05.1918
/21.05.1918
volume_up
Demobilizacja II Korpusu gen. Józefa Dowbora Muśnickiego. Przeciwko kapitulacji zbuntowali się trzej młodzi oficerowie Polskiej Organizacji Wojskowej.
19 .05.1918
/19.05.1918
volume_up
Prasa we Lwowie, Warszawie, Poznaniu i na Śląsku donosi o głodzie i niedożywieniu na ziemiach polskich.
18 .05.1918
/18.05.1918
volume_up
Rozpoczął się kongres Partii Socjalno-Demokratycznej w Krakowie, na którym referat programowy wygłosił przewodniczący Ignacy Daszyński.
17 .05 1918
/17.05 1918
volume_up
W Warszawie strajkują drukarze i zecerzy, którzy zażądali podwyżek płac. Do strajku dołączyli się dziennikarze, nie ukazał się żaden z 9 warszawskich dzienników.
16 .05 1918
/16.05 1918
volume_up
Spotkanie Wilhelma II, króla Prus z Karolem I, cesarzem Austro-Węgier. Czy władcy brali pod uwagę utworzenie państwa polskiego po zakończeniu I wojny światowej?
15 .05.1918
/15.05.1918
volume_up
Niemieckie władze zaborcze nie zgadzają się uroczystości związane ze stuleciem śmierci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, twórcy Legionów Polskich we Włoszech.
14 .05.1918
/14.05.1918
volume_up
Spekulacje liberalnego dziennika krakowskiego "Nowa Reforma" o podziale Galicji na wschodnią i zachodnią.
12 .05.1918
/12.05.1918
volume_up
Listy Józefa Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu do Aleksandry, matki nowonarodzonej Wandy, pierwszej córki Komendanta.
11 .05.1918
/11.05.1918
volume_up
Koniec wojennej epopei Legionów po krwawej klęsce pod Kaniowem na Ukrainie II Korpusu Polskiego z niemieckimi wojskami. Gen. Józef Haller zmuszony był do kapitulacji z powodu braku amunicji.
10 .05.1918
/10.05.1918
volume_up
"Kurier Lwowski" donosił o pomocy legionistom, którym nie udało się po bitwie pod Rarańczą przedrzeć na tereny ukraińskie i trafili do więzień na Węgrzech.
9 .05.1918
/ 9.05.1918
volume_up
Prasa donosiła o powrotach Polaków z Rosji, utrudnieniach komunikacyjnych oraz o organizowaniu pomocy dla uchodźców.
8 .05.1918
/ 8.05.1918
volume_up
Zastój na froncie zachodnim, wymuszony przez Niemcy pokój z Rumunią oraz sytuacja w Królestwie w czwartym roku wojny.
7 .05.1918
/ 7.05.1918
volume_up
Gdzie w tym czasie były jeszcze oddziały polskich żołnierzy i co działo się na froncie wschodnim i zachodnim?
5 .05.1918
/ 5.05.1918
volume_up
Prasa informowała o zjeździe Rady Głównej Opiekuńczej, instytucji charytatywnej powołanej w 1916 roku przez Niemców.
4 .05. 1918
/ 4.05. 1918
volume_up
Niemcy planują nową ofensywę we Francji, nie dając wiary w informacje, że w Europie znajduje się już blisko milion żołnierzy amerykańskich.
3 .05.1918
/ 3.05.1918
volume_up
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – relacje prasy z uroczystych obchodów w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Lublinie, Łodzi.
2 .05.1918
/ 2.05.1918
volume_up
Prasa donosi o narastającym głodzie, na który cierpi Europa objęta Wielką Wojną oraz o inicjatywach kulturalnych w Krakowie i Warszawie, dających pokrzepienie w tak trudnych czasach.
1 .05.1918
/ 1.05.1918
volume_up
Niepodległa - dzień po dniu 1 maja godz. 08:33
30 .04.1918
/30.04.1918
volume_up
Prasa wydrukowała listę mianowanych przez Radę Regencyjną 43 członków Rady Stanu. Byli to ludzie zasłużeni w pracach politycznych i społecznych dla Polski.
28 .04.1918
/28.04.1918
volume_up
Rząd premiera Jana Steczkowskiego, powołany przez Radę Regencyjną 4 kwietnia, wystosował noty do państw centralnych w sprawie rokowań dotyczących niepodległości Polski.
27 .04.1918
/27.04.1918
volume_up
"Kurier Warszawski" opublikował anonimowy tekst o polskiej młodzieży zdemoralizowanej przez wojnę.
26 .04.1918
/26.04.1918
volume_up
Prasa podawała informacje o utworzeniu ze składek polskiego społeczeństwa polskiej szkoły w Mińsku na Białorusi oraz w Ostrawie w Czechach.
25 .04.1918
/25.04.1918
volume_up
"Dziennik Warszawski" donosił o powrotach Polaków do kraju z terenów Rosji, gdzie - jak szacowano - przebywało od 2 do 3 milionów obywateli polskich.
24 .04.1918
/24.04.1918
volume_up
W prasie wydawanej w trzech zaborach pojawiały się informacje na temat przyszłości Polski, nad koniecznością bronienia ziemi, która należała do ciemiężycieli, a nie do polskich obywateli.
23 .04.1918
/23.04.1918
volume_up
Ofensywa niemiecka trwała we Francji ponad miesiąc. Straty niemieckie i aliantów były podobne – blisko 240 tysięcy zabitych i rannych.
21 .04.1918
/21.04.1918
volume_up
"Kurier Polski" we Lwowie podał informację, że IV Korpus Wojska Polskiego opuścił Odessę. Nie wiadomo, co stało się z żołnierzami z odeskiego oddziału.
20 .04.1918
/20.04.1918
volume_up
Stephan Burian nowym ministrem spraw zagranicznych Austro-Węgier. Deklarował swoje poparcie w budowie polskiej państwowości po wojnie.
19 .04.1918
/19.04.1918
volume_up
Antoni Ponikowski, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego w rządzie Rady Regencyjnej spotkał się z dziennikarzami. Dyskutowano o pomysłach na edukację oraz o zbieranie pieniędzy na te cele.
18 .04.1918
/18.04.1918
volume_up
"Kurier Poznański" przedrukował z niemieckiego tygodnika "Die Welt am Sonntag" artykuł "Rozumiem Polaków" z krytycznymi uwagami o działalności władz i elit pruskich oraz z życzliwością dla Polaków.
17 .04. 1918
/17.04. 1918
volume_up
W prasie ukazało się oświadczenie polskich aktywistów, zwolenników polityki Niemiec, w sprawie zorganizowania wolnej Polski w przypadku niemieckiego sukcesu w wojnie.
16 .04.1918
/16.04.1918
volume_up
Minister spraw zagranicznych Austro-Węgier Ottokar Czernin został zdymisjonowany. Przeciwnik prowadzenia wojny, w tej sprawie prowadził potajemne rozmowy, co było podstawą jego zwolnienia.
13 .04.1918
/13.04.1918
volume_up
"Kurier Polski" donosił, że w dwóch miejscowościach powiatu kaliskiego Niemcy próbowali zarekwirować kościelne dzwony. Spotkało się to z protestem miejscowej ludności.
12 .04.1918
/12.04.1918
volume_up
Warszawski Teatr Rozmaitości wystawił "Carewicza", sztukę Gabrieli Zapolskiej. Premiera spotkała się z gorącym przyjęciem publiczności i recenzentów.
11 .04.1918
/11.04.1918
volume_up
Rozpoczął się zjazd organizacji oświatowej Polskiej Macierzy Szkolnej, na który przybyło ponad 400 delegatów z całego Królestwa.
10 .04.1918
/10.04.1918
volume_up
Krytyczne wystąpienie posła do sejmu Rzeszy Ferdynanda Radziwiłła w pruskiej Izbie Panów w sprawie polityki antypolskiej Austrii i Niemiec.
9 .04.1918
/ 9.04.1918
volume_up
W Królestwie Polskim odbyły się wybory do Rady Stanu, namiastki parlamentu.
7 .04.1918
/ 7.04.1918
volume_up
Płk Józef Haller został awansowany na stopień generała brygady.
6 .04.1918
/ 6.04.1918
volume_up
"Kurier Warszawski" pisze o nędzy, w jakiej żyją polscy inteligenci.
5 .04.1918
/ 5.04.1918
volume_up
Trwa ofensywa niemiecka we Francji, ale jej tempo spada. Opinia publiczna zastanawia się, czy Francja odeprze Niemcy.
4 .04.1918
/ 4.04.1918
volume_up
Zdymisjonowanie rządu Antoniego Ponikowskiego przez Radę Regencyjną. W jego miejsce powołano gabinet Jana Steczkowskiego.
3 .04.1918
/ 3.04.1918
volume_up
Jubileusz 50-lecia służby wojskowej Hansa von Beselera, generał-gubernatora warszawskiego.
31 .03.1918
/31.03.1918
volume_up
Pierwszy dzień Wielkanocy. Obok tradycyjnych życzeń pojawiają się dotyczące odzyskania niepodległości.
30 .03.1918
/30.03.1918
volume_up
Anna Wojewska, wysłanniczka Stowarzyszenia Pracy Narodowej Kobiet Polskich, odwiedza aresztowanych na Węgrzech legionistów.
29 .03.1918
/29.03.1918
volume_up
Umiera Bronisław Chlebowski, wybitny uczony, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
28 .03.1918
/28.03.1918
volume_up
Schyłek rządu Antoniego Ponikowskiego. Oczekiwanie na nowy gabinet.
27 .03.1918
/27.03.1918
volume_up
Trwa ofensywa niemiecka we Francji.
26 .03.1918
/26.03.1918
volume_up
Płk Józef Haller został mianowany dowódcą Drugiego Korpusu Polskiego.
24 .03.1918
/24.03.1918
volume_up
Tadeusz Hołówko, działacz Polskiej Organizacji Wojskowej i Polskiej Partii Socjalistycznej, udał się z tajną misją do kontrolowanej przez bolszewików Moskwy.
23 .03.1918
/23.03.1918
volume_up
Zapowiedź "głodnych" Świąt Wielkanocnych. Reglamentacja żywności na ziemiach polskich.
22 .03.1918
/22.03.1918
volume_up
Premiera opery "Erosa i Psyche" Ludomira Różyckiego w Teatrze Wielkim w Warszawie.
21 .03.1918
/21.03.1918
volume_up
Początek wielkiej niemieckiej ofensywy we Francji.
20 .03.1918
/20.03.1918
volume_up
Ogłoszenie Ustawy o Radzie Stanu Królestwa Polskiego, namiastki parlamentu, i zgoda polskich posłów w Wiedniu na uchwalenie wojennego budżetu.
19 .03.1918
/19.03.1918
volume_up
Imieniny Józefa Piłsudskiego, który w tym czasie przebywał w więzieniu w Magdeburgu.
17 .03.1918
/17.03.1918
volume_up
Władze zaborcze wydały nakaz zawieszenia wydawania "Ilustrowanego Kuriera Codziennego", największego krakowskiego dziennika.
16 .03.1918
/16.03.1918
volume_up
Zebranie Towarzystwa Popierania Drobnego Przemysłu w Warszawie. Niemcy przygotowują się ofensywy we Francji.
15 .03.1918
/15.03.1918
volume_up
Józef Piłsudski dowiaduje się o narodzinach córki Wandy.
14 .03.1918
/14.03.1918
volume_up
Krakowski "Czas" publikuje rozważania o możliwości budowy Austro-Węgro-Polski.
13 .03.1918
/13.03.1918
volume_up
Legendarny Ludwik Solski występuje w sztuce Tadeusza Huberta Roztworowskiego "Judasz z Kariothu" w Teatrze Polskim w Warszawie.
12 .03.1918
/12.03.1918
volume_up
Konferencja aliantów w Londynie na temat przegranej Rosji i Rumunii. Padają słowa o Polsce z dostępem do morza.
10 .03.1918
/10.03.1918
volume_up
Dziennik "Głos Narodu" informuje sytuacji żołnierzy II Brygady Legionów, aresztowanych i przetrzymywanych przez Austriaków na Węgrzech.
9 .03.1918
/ 9.03.1918
volume_up
"U nas wielkie przygnębienie. W miarę pomyślnej dla Niemców likwidacji na wschodzie, nasze szanse na niepodległość maleją – zapisała Maria Lubomirska w swoim pamiętniku.
8 .03.1918
/ 8.03.1918
volume_up
Umiera Tadeusz Korzon, wybitny historyk-samouk, uczestnik powstania styczniowego,
7 .03.1918
/ 7.03.1918
volume_up
Bieda i brak żywności, głód w Krakowie i w Warszawie - piszą gazety. Brakuje żywności nawet na czarnym rynku.
6 .03.1918
/ 6.03.1918
volume_up
"Kurier Warszawski" donosi o sytuacji polskiego szkolnictwa na Kresach Wschodnich.
5 .03.1918
/ 5.03.1918
volume_up
Niemcy zastanawiają się nad przyszłym kształtem Polski w przypadku wygranej wojny.
3 .03.1918
/ 3.03.1918
volume_up
Państwa centralne podpisują pokój brzeski z bolszewicką Rosją. Kwestia polska nie została ujęta w treści traktatu.
2 .03.1918
/ 2.03.1918
volume_up
Podpisanie w rumuńskich Jassach pierwszego zobowiązania państw Ententy w sprawie odrodzenia niepodległej Polski.
1 .03.1918
/ 1.03.1918
volume_up
Powrót Jana Gawrońskiego, przyszłego dyplomaty, do Warszawy. Na miejscu zdaje relację z krajobrazu społeczno-politycznego Kresów Wschodnich.
28 .02.1918
/28.02.1918
volume_up
Prasa donosi, że społeczeństwo polskie traci zaufanie do Austriaków.
27 .02.1918
/27.02.1918
volume_up
Krytyczny artykuł na temat polityków austriackich w "Kurierze Lwowskim".
26 .02.1918
/26.02.1918
volume_up
Inicjatywa Rady Regencyjnej i podległego mu Ministerstwa Wyznań i Oświaty w sprawach bytowych nauczycieli.
24 .02.1918
/24.02.1918
volume_up
Chorwacki generał Anton Liposzcak zostaje generalnym gubernatorem lubelskim w miejsce gen. Stanisława Szeptyckiego, który zrezygnował na znak protestu wobec postanowień traktatu brzeskiego.
23 .02.1918
/23.02.1918
volume_up
Umiera Juliusz Leo, zasłużony prezydent Krakowa, propagator utworzenia Legionów Polskich.
22 .02.1918
/22.02.1918
volume_up
Rząd francuski przekazał Komitetowi Narodowemu Polskiemu w Paryżu pełne zwierzchnictwo nad organizowaną Armią Polską.
21 .02.1918
/21.02.1918
volume_up
Koniec niemiecko-bolszewickiego zawieszania broni na Wschodzie. Niemcy atakują.
20 .02.1918
/20.02.1918
volume_up
Protest Koła Polskiego w Wiedniu przeciw Traktatowi Brzeskiemu.
19 .02.1918
/19.02.1918
volume_up
Wielki strajk w Galicji. Protestują kolejarze, mieszkańcy Krakowa i płk. Władysław Sikorski.