more_horiz
Section00
Polska
Niepodległa
stulecie odzyskania niepodległości
Niepodległa 2018
Section02
Section03
100 książek na stulecie Niepodległości
Section04
Section05
Polska
Niepodległa
Stulecie odzyskania niepodległości

100 lat Związku Artystów Scen Polskich

Biało-Czerwony Marsz przeszedł ulicami Warszawy

"Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu - Warszawiacy świętują odzyskanie niepodległości" - jak śpiewać hymn?

"Kiedy my żyjemy" czy "póki my żyjemy" - jak śpiewać hymn?

Kolejni uczestnicy Rejsu Niepodległości wyruszyli do Singapuru

Alfred Znamierowski,heraldyk: Orzeł przyjęty w 1919 roku nawiązywał do wzoru powstańczego.

Józef Haller i polski wypoczynek nad morzem

Prof. Krzysztof Kawalec: Jeśli istnieją prawa autorskie do pomysłu, to II RP jest dziełem Dmowskiego

Prof. Wojciech Roszkowski: 11 listopada 1918 Piłsudski miał pełne ręce roboty

Prof. Jerzy Gaul: Piłsudski wrócił z Magdeburga w aureoli męża stanu

Prof. Janusz Odziemkowski: Polska upadała w huku dział i powstawała w wyniku wojen

Prof. Janusz Odziemkowski: mieliśmy wybitne postacie, które optowały za Polską na zachodzie

Prof. Janusz Odziemkowski: USA uznały, że traktat wersalski nie gwarantuje pokoju w Europie

Prof. Grzegorz Nowik: Józef Piłsudski był pracoholikiem

navigate_before
navigate_next
Section08

Ojcowie niepodległości

/Łączy ich Polska
arrow_upward

Droga do niepodległości

/11.11.1917 - 11.11.1918
Section012
10 .12.1918
/10.12.1918
volume_up
"Kurier warszawski" opublikował piękny list krakowskich twórców kultury do mieszkańców Warszawy, a ściślej do Warszawy, jako wyzwolonej ojczyzny.
8. 12.1918
/8.12.1918
volume_up
Pierwszy w wolnej Polsce zjazd PPS
7. 12.1918
/7.12.1918
volume_up
Dzień powszedni Józefa Piłsudskiego
6 .12.1918
/ 6.12.1918
volume_up
Zastanawiano się, czy może dojść w Polsce do rewolty bolszewickiej. Krakowski konserwatywny dziennik "Czas" ostrzegał, że jest to całkiem realne. Na szczęście do rewolucji w Polsce nie doszło.
5. 12.1918
/5.12.1918
volume_up
Rozmowy wysłannika KNP Stanisława Grabskiego z Witosem i Piłsudskim.
4. 12.1918
/4.12.1918
volume_up
Krytyka rządu Moraczewskiego i powszechna drożyzna
3. 12.1918
/3.12.1918
volume_up
Sejm Dzielnicowy w Paryżu
1 .12.1918
/ 1.12.1918
volume_up
Stany Zjednoczone uznały Komitet Narodowy Polski. Wcześniej taką deklarację podjęły ważne państwa europejskie: Francja, Wielka Brytania i Włochy.
30 .11.1918
/30.11.1918
volume_up
Problemy młodego państwa, Niemcy na wschodzie, bolszewicy także na wschodzie i rodzimi w Polsce.
29 .11.1918
/29.11.1918
volume_up
W kawiarni Pod Pikadorem w Warszawie na Nowym Świecie atmosfera gorąca. Młodzi warszawscy literaci prezentują swoje wiersze. Występują m.in. Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonimski, Julian Tuwim.
28 .11.1918
/28.11.1918
volume_up
Moskwa chce nawiązać z Polską stosunki dyplomatyczne, oraz dekrety Naczelnika o wyborach do Sejmu.
27 .11.1918
/27.11.1918
volume_up
Ekonomista Jan Zagleniczny polemizuje z premierem
26 .11.1918
/26.11.1918
volume_up
Ziemianki bydgoskie pomagają wsi
24 .11.1918
/24.11.1918
volume_up
Wojska niemieckie już w komplecie opuściły Warszawę, ale niebezpieczeństwo ze strony Niemiec nadal jest realne. Podpisano porozumienie między delegacją polską a niemieckim dowództwem.
23 .11.1918
/23.11.1918
volume_up
Misja małżeństwa Hubickich w Paryżu.
22 .11.1918
/22.11.1918
volume_up
Rada Ministrów uchwaliła dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Na podstawie tego dekretu Józef Piłsudski objął najwyższą władzę w państwie.
21 .11.1918
/21.11.1918
volume_up
Polska pomoc dotarła do Lwowa. Harry Kessler posłem niemieckim w Polsce
15 .11.1918
/15.11.1918
volume_up
Ignacy Daszyński desygnowany na premiera rozpoczął prowadzenie rozmów z kandydatami na ministrów. Rozmowy były wyjątkowo trudne.
14 .11.1918
/14.11.1918
volume_up
Rada Regencyjna wydała swój ostatni dekret o przekazaniu pełni władzy Józefowi Piłsudskiemu i rozwiązała się. Rada działała ponad rok. Jak można ją oceniać?
13 .11.1918
/13.11.1918
volume_up
Rozpoczęła się ewakuacja Niemców. Przejęto po nich spore zapasy towarów deficytowych - żywności i węgla. Po niemieckich urzędnikach pozostały puste mieszkania.
12 .11.1918
/12.11.1918
volume_up
Beseler opuszcza Warszawę
10 .11.1918
/10.11.1918
volume_up
Powrót Piłsudskiego do Warszawy
9. 11.2018
/9.11.2018
volume_up
J. Piłsudski i K. Sosnkowski zwolnieni z więzienia
8 .11.1918
/ 8.11.1918
volume_up
W Lublinie działa już polski rząd. Lewicowy, czyli taki, który może nie tylko obiecać, ale i proponować cierpliwość przeciętnemu obywatelowi.
07 .11.1918
/07.11.1918
volume_up
Powstanie Rządu Ludowego w Lublinie
6 .11.1918
/ 6.11.1918
volume_up
Centrum życia politycznego przeniosło się na pewien czas do wolnego już od okupantów Lublina.
5. 11.1918
/5.11.1918
volume_up
Kolejne miasta galicyjskie zostały wyzwolone przez żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej. Rada Regencyjna skierowała do Polaków kolejne orędzie.
4. 11.1918
/4.11.1918
volume_up
Polacy rozbrajają Austriaków na Jasnej Górze.
3. 11.1918
/3.11.1918
volume_up
Premier Józef Świerzyński wystosowuje odezwę do narodu i... zostaje za nią zdymisjonowany.
2. 11.1918
/2.11.1918
volume_up
Polskie Stronnictwo Ludowe odmawia uznania rządowi Józefa Świerzyńskiego.
31 .10.2018
/31.10.2018
volume_up
W Krakowie działy się w tym dniu wydarzenia epokowe.
30 .10.1918
/30.10.1918
volume_up
Wojna jeszcze trwa, a jakby już jej nie było. Polska nie wróciła jeszcze na mapę Europy a ma już trzy rządy.
29 .10.1918
/29.10.1918
volume_up
Premier Józef Świeżyński spotkał się z dziennikarzami prasy stołecznej i poinformował o motywach powołania nowego rządu oraz programie jego działania.
27 .10.1918
/27.10.1918
volume_up
Rada Regencyjna ogłosiła dekret o formowaniu regularnej armii polskiej.
26 .10.1918
/26.10.1918
volume_up
Im większe cięgi zbierają Niemcy na froncie, tym cenzura staje się łagodniejsza. W prasie ukazują się teksty, które jeszcze dwa tygodnie wcześniej nie miały szansy na druk.
25 .10.1918
/25.10.1918
volume_up
Podczas debaty w parlamencie niemieckim poseł Wojciech Korfanty w emocjonalnym wystąpieniu po raz kolejny upomniał się o wolną niepodległą Polskę.
24 .10.1918
/24.10.1918
volume_up
Józef Piłsudski nadal przebywa w Magdeburskiej twierdzy. Od dwóch miesięcy już nie sam tylko z pułkownikiem Kazimierzem Sosnkowskim.
23 .10.1918
/23.10.1918
volume_up
Rada Regencyjna powołała długo oczekiwany rząd, na którego czele stanął Józef Świeżyński.
22 .10.1918
/22.10.1918
volume_up
W Polsce nadal nie można stworzyć koalicyjnego rządu.
20 .10.1918
/20.10.1918
volume_up
"Kurier Warszawski" zamieszcza bilans zniszczeń wojennych. W czasie wojny zostało zniszczonych ponad 800 kościołów, ponad 1200 cerkwi, tyle samo szkół oraz pół miliona wszelkiego rodzaju budynków mieszkalnych i gospodarczych.
19 .10.2018
/19.10.2018
volume_up
Obserwacje 83-letniego Bolesława Limanowskiego. Co zanotował 19.10.2018?
18 .10.1918
/18.10.1918
volume_up
Nie udało się powołać w Warszawie rządu koalicyjnego ani nawet Rady Narodowej. Niektórzy politycy uważali, że Rada Narodowa powinna zająć miejsce Rady Regencyjnej.
17 .10.1918
/17.10.1918
volume_up
Cała prasa berlińska zajmuje się kwestią polską. To nagłe zainteresowanie spowodowała odezwa organizacji politycznych i redakcji pism wielkopolskich opublikowania 12 października.
16 .10.1918
/16.10.1918
volume_up
Polska Organizacja Wojskowa przeprowadziła jednocześnie na terenie Królestwa wiele antyniemieckich akcji dywersyjnych.
15 .10.1918
/15.10.1918
volume_up
Deklaracja Koła Polskiego w Wiedniu. W imieniu wszystkich polskich posłów najbardziej złotousty parlamentarzysta Ignacy Daszyński oświadczył, że od tej chwili uważają się oni również za przynależnych do wolnego, zjednoczonego państwa polskiego. Dlaczego również?
13 .10.1918
/13.10.1918
volume_up
Los Polski zależy od sytuacji na froncie a ta jest fatalna dla Niemiec. Niemniej jednak łagodna nota Woodrowa Wilsona uspokoiła rodaków Wilhelma II, bo prezydent nie wspomniał o jego abdykacji.
11 .10.1918
/11.10.1918
volume_up
Zdzisław Lubomirski złożył wizytę generałowi Beselerowi. Regent Lubomirski przekazuje gubernatorowi złą wiadomość, że Rada Regencyjna wyda dekret o przejęciu nielicznej siły zbrojnej.
10 .10.1918
/10.10.1918
volume_up
Pozawarszawska prasa drukuje tekst odezwy Rady Regencyjnej. Relacje i komentarze są zdecydowanie przychylne.
8 .10.1918
/ 8.10.1918
volume_up
Cała prasa warszawska drukuje odezwę Rady Regencyjnej oraz komentarze nawołujące do zgody narodowej. Do pełnej zgody jednak daleko. Każda partia chce być najważniejsza.
6 .10.1918
/ 6.10.1918
volume_up
Niepodległa - dzień po dniu 6 października godz. 08:35
5 .10.1918
/ 5.10.1918
volume_up
Prezydent Woodrow Wilson wraz z doradcami przygotowują odpowiedź na notę pokojową kanclerza Niemiec. Przeważają opinie, że pierwsza nota nie może być zbyt surowa.
4. 10.1918
/4.10.1918
volume_up
Było to dla 45-letniego generała uwieńczenie, może niezbyt długiej ale efektywnej i wszechstronnej służby wojskowej.
3. 10.2018
/3.10.2018
volume_up
Już 3 października wysłał z Berlina za pośrednictwem Szwajcarii notę do prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona.
2. 10.1918
/2.10.1918
volume_up
Nie było w niej żadnych dyplomatycznych frazesów. Wszyscy posłowie, nawet konserwatyści, domagali się wolnej, niepodległej Polski.
1. 10.1918
/1.10.1918
volume_up
Zamachowcem był 23-letni Antoni Purtal, który mimo młodego wieku miał już niemałe doświadczenie w tego typu działaniach.
29 .09.1918
/29.09.1918
volume_up
W węgierskiej miejscowości Marmaros-Sziget zakończył się trwający ponad 4 miesiące proces Legionistów II Brygady. Ale to nie sędziowie zakończyli rozprawę ogłaszając wyroki...
28 .09.1918
/28.09.1918
volume_up
We Francji ciągle organizuje się Wojsko Polskie chociaż pierwsze pułki walczą już z Niemcami. Następne udadzą się na front w najbliższym czasie, a niektóre szczęśliwie nie powąchają prochu.
27 .09.1918
/27.09.1918
volume_up
Niemcy na Zachodzie bez przerwy przegrywają, dlatego wielu Polaków uważa, że pora wypowiedzieć im posłuszeństwo. Jednak Rada Regencyjna nie spieszy się z tym.
26 .09.1918
/26.09.1918
volume_up
Niepodległa - dzień po dniu 26 września godz. 08:33
25 .09.1918
/25.09.1918
volume_up
Prasa różnych odcieni politycznych na całym terytorium przyszłej Polski dużo pisze o sprawach oświatowych. Analfabetyzm, zwłaszcza na wsi, był wtedy zatrważający.
21 .09.1918
/21.09.1918
volume_up
Panował ogromny analfabetyzm, także wśród dzieci i młodzieży. Sięgał nawet 50 proc. Sprawy oświaty władze okupacyjne zostawiły Polakom.
20 .09.1918
/20.09.1918
volume_up
Niemcy przegrywają na Zachodzie, ale w Królestwie dysponują odpowiednimi siłami, żeby ukarać buntowników .
19 .09.1918
/19.09.1918
volume_up
Tak przynajmniej uważał radca sprawiedliwości, którego artykuł zamieścił niemiecki dziennik.
18 .09.1918
/18.09.1918
volume_up
Niestety polskich bolszewików mieliśmy nie tylko w Rosji. Działali także u nas - nieliczni ale zdarzało się, że ich agitacja była skuteczna.
17 .09.1918
/17.09.1918
volume_up
Zjazd uchwalił rezolucje w sprawie perspektyw rewolucji w Polsce, walki o niepodległą Polskę oraz zwołania Konstytuanty w miejsce Rady Regencyjnej i Rady Stanu.
15 .09.1918
/15.09.1918
volume_up
Minister spraw zagranicznych Austro-Węgier István Burián wystosowuje ofertę zawarcia pokoju do państw ententy.
14 .09.1918
/14.09.1918
volume_up
Głos w dyskusji zabrał m.in. inżynier Andrzej Wierzbicki, dyrektor Towarzystwa Przemysłowców Królestwa Polskiego.
13 .09.1918
/13.09.1918
volume_up
W relacji ze spotkania Roman Dmowski zauważył, że prezydent nie był dobrze zorientowany o sytuacji w Europie. Polscy politycy zwrócili mu uwagę na konieczność uzyskania wolnego dostępu do morza, a nie jedynie neutralizację ujścia Wisły.
12 .09.1918
/12.09.1918
volume_up
Na rynku brakuje towarów pierwszej potrzeby. Dla zwalczania nadużyć w obrocie żywnością i towarami zorganizowała się samopomoc obywatelska.
11 .09.1918
/11.09.1918
volume_up
W dzienniku "Ziemia lubelska" ukazał się artykuł prezentujący polskie dokonania na Kresach wschodnich w czasach niewoli. Artykuł potwierdzał tezę wiele lat wcześniej głoszoną przez Aleksandra Świętochowskiego.
10 .09.1918
/10.09.1918
volume_up
Jaka będzie przyszłość Polski? Prasa codziennie porusza ten problem. Czy zwycięży rozwiązanie niemieckie czy austriackie? Czy Polacy mają w tej sprawie coś do powiedzenia?
8 .09.1918
/ 8.09.1918
volume_up
Premier Jan Kanty Steczkowski złożył dymisję na ręce Rady Regencyjnej, a wraz z nim cały, nieliczny zresztą rząd. Dymisja w państwie demokratycznym nie jest czymś nadzwyczajnym.
7 .09.1918
/ 7.09.1918
volume_up
Prasa austriacka nadal rozprawia na temat losów Polski. Bezpośrednim celem obecnych rokowań jest uskutecznienie porozumienia między Niemcami a Austro-Węgrami.
6 .09.1918
/ 6.09.1918
volume_up
Z Moskwy dotarła tragiczna wiadomość. Bolszewicy zamordowali dwóch wybitnych działaczy Narodowej Demokracji - braci Józefa i Mariana Lutosławskich.
5 .09.1918
/ 5.09.1918
volume_up
Rada Regencyjna wydała dekret odraczający najbliższe posiedzenie Rady Stanu bez określenia terminu. Dlaczego skazano na niebyt radę, która miała być początkiem polskiego Sejmu?
4 .09.1918
/ 4.09.1918
volume_up
Wybitny historyk Marceli Handelsman wygłosił na posiedzeniu Związku Budowy Państwa Polskiego referat, w którym zwrócił uwagę na oszołomienie społeczeństwa polskiego wieściami dochodzącymi z frontu zachodniego.
3. 09.1918
/3.09.1918
volume_up
Mija tydzień od dołączenia Kazimierza Sosnkowskiego do Józefa Piłsudskiego w Magdeburgu. Jak mężczyźni spędzali czas w więzieniu?
01 .09.1918
/01.09.1918
volume_up
Wiele może się jeszcze zmienić w Europie... ale w każdej sytuacji - będzie Polska.
31 .08.1918
/31.08.1918
volume_up
Krąg ludzi szlachetnych pomagających dzieciom powiększa się każdego roku.
30 .08.1918
/30.08.1918
volume_up
To, że we Lwowie brakowało wszystkiego - także butów - to nie nowina. Kolejnym problemem była drożyzna. Na parę butów nie wystarczało jednej pensji... a szewcy narzekali na brak pracy. Jak wytłumaczyć ten paradoks?
29 .08.1918
/29.08.1918
volume_up
Prof. Jacek Ślusarczyk słusznie uważa, że ze względu na obiektywnie istniejącą wówczas sytuację, akt ten miał głównie znaczenie propagandowe.
28 .08.1918
/28.08.1918
volume_up
Roman Dmowski, po blisko dwutygodniowej podróży przez Atlantyk, przybył do Stanów Zjednoczonych. Cel wizyty był praktyczny. Zdawał sobie sprawę z tego, że sama Francja nie obroni naszych interesów.
27 .08.1918
/27.08.1918
volume_up
Pułkownik Kazimierz Sosnkowski został przeniesiony do więzienia, w którym przebywał Józef Piłsudski. Więzienne życie próbowali ułożyć sobie w racjonalny sposób.
25 .08.1918
/25.08.1918
volume_up
Książę Janusz Radziwiłł, dyrektor departamentu stanu Rady Regencyjnej, prawie natychmiast po powrocie z Berlina udał się do Wiednia. Został przyjęty przez cesarza Karola.
24 .08.1918
/24.08.1918
volume_up
Niepodległa - dzień po dniu 24 sierpnia godz. 08:33
23 .08.1918
/23.08.1918
volume_up
Gazety niemieckie i austriackie nie piszą o klęsce państw centralnych. Czuwa nad tym wojskowa cenzura... ale rozpisują się, jak nigdy wcześniej, o sprawach polskich.
22 .09.1918
/22.09.1918
volume_up
22 .08.1918
/22.08.1918
volume_up
W Kaliszu rozpoczęto rozbiórkę pomnika cara Aleksandra II wystawionego 18 lat wcześniej za pieniądze zebrane od włościan Gubernii Kaliskiej.
21 .08.1918
/21.08.1918
volume_up
Hrabia podkreśla, że naród bez ziemi istnieć nie może. Ziemia jest zasadniczą podstawą bytu, istnienia i siły narodu.
20 .08.1918
/20.08.1918
volume_up
Oświadczyli, że nieprawdą jest jakoby wysuwano na spotkaniach jakiekolwiek kandydatury na tron polski, chociaż zarówno w Warszawie jak i na prowincji aż huczy od plotek, że królem ma by austriacki książę Karol Stefan.
18 .08.1918
/18.08.1918
volume_up
Jako świadek zeznawał gen. Zygmunt Zieliński, dowódca Polskiego Korpusu Posiłkowego.
17 .08.1918
/17.08.1918
volume_up
Nie brakuje zarówno zuchwałych napadów bandyckich jak i pospolitych kradzieży.
16 .08.1918
/16.08.1918
volume_up
Wracają uchodźcy ze wschodu. Do swoich rodzin, do siebie... ale nie wszyscy mają dokąd wrócić.
14 .08.2018
/14.08.2018
volume_up
Im bardziej państwa centralne przegrywają na frontach, tym życzliwej piszą o Polsce dziennikarze niemieccy i austriaccy.
13 .08.1918
/13.08.1918
volume_up
Ofensywa francuska na Zachodzie to nowa sytuacja w tej wojnie. Niemcy cofają się w panice a Austriacy od dawna nie odnoszą większych sukcesów.
11 .08.1918
/11.08.1918
volume_up
Już ponad dwa miesiące trwa proces w Marmaros-Sziget. Zakończyło się przesłuchanie oskarżonych. Rozpoczynają zeznania świadkowie, a pierwszym z nich jest austriacki generał.
10 .08.1918
/10.08.1918
volume_up
Wiadomości o niemieckiej klęsce we Francji roznoszą się po całej Europie. Przyjmowane są z nadzieją, że Niemcy wkrótce całkowicie zostaną pokonane. Szansa na rychły pokój jest coraz większa.
9 .08.1918
/ 9.08.1918
volume_up
W Warszawie, Lwowie, Poznaniu, Krakowie i Wilnie funkcjonowały teatry muzyczne, dramatyczne, kabarety, a widzowie kupowali bilety za swoje ostatnie pieniądze.
8 .08.1918
/ 8.08.1918
volume_up
Alianci z zaskoczenie zaatakowali Niemców tak skutecznie, że jednego dnia posunęli się o 15 kilometrów. Żołnierze niemieccy stracili ducha walki.
7 .08.2018
/ 7.08.2018
volume_up
Komendant, od roku więziony w twierdzy w Magdeburgu, wspomina w liście do Aleksandry Szczerbińskiej, matce swojego dziecka, o półrocznej córeczce Wandzie, której jeszcze nie widział.
6 .08.1918
/ 6.08.1918
volume_up
Czy prasa poddana wojennej cenzurze była wiarygodnym źródłem informacji? Redaktorzy robili wszystko, żeby tak było i na wszelkie sposoby starali się przechytrzyć cenzora.
4 .08.1918
/ 4.08.1918
volume_up
Polacy rwą się do kraju, ale nie każdy ma za co, a wielu nie ma do kogo powrócić. Władze polskie robią co mogą, aby ułatwić powroty. Na terenie bolszewickiej już Rosji jest też wielu polskich żołnierzy.
3 .08.1918
/ 3.08.1918
volume_up
Nestor polskich socjalistów Bolesław Limanowski zapisał: "Zamiast chleba, wydawano fasolę. Chleb wydają tylko tym, co mają bony".
2. 08.1918
/2.08.1918
volume_up
"Kurier Poznański" analizuje nastroje w Europie. Na Kresach Wschodnich narasta groźba antypolskich wystąpień.
1 .08.1918
/ 1.08.1918
volume_up
Generał Józef Haller otrzymuje nominacje na wodza naczelnego wojsk polskich 4 października 1918 roku. Wojna już się kończyła, ale Błękitna Armia była Polsce bardzo potrzebna. Jej dowódca również.
31 .07.1918
/31.07.1918
volume_up
Przesłuchanie sierż. Jana Drewniaka. Pozostało jeszcze ośmiu oskarżonych do przesłuchania i świadkowie, w tym gen. Zbigniew Zieliński, dowódca Polskiego Korpusu Posiłkowego.
30 .07.2018
/30.07.2018
volume_up
W "Dzienniku Warszawskim" artykuł o podziale ludności w Królestwie Polskim na bogatą i biedną. Do grona bogatych zaliczają się Państwo Lubomirscy. Nazwiska pozostałych zamożnych wymienia "Kurier Poznański".
28 .07.1918
/28.07.1918
volume_up
"Kurier Warszawski" donosi o narastającym zjawisku bandytyzmu na ziemiach polskich. Wojna powoduje anarchię.
27 .07.1918
/27.07.1918
volume_up
Ignacy Daszyński powiedział w wystąpieniu m.in, że Polaków nie interesuje już koncepcja austro-polska, która do niedawna wydawała się być jedyną dla nas możliwością
26 .07.1918
/26.07.1918
volume_up
Dr Ernest Seidler, prezydent ministrów Austrii, został odwołany ze swego stanowiska. Wniosek o odwołanie poparł przedstawiciel Polski Aleksander Skarbek. Premierowi zarzucano, że próbował stwarzać pozory rządów konstytucyjnych.
25 .07.1918
/25.07.1918
volume_up
Minął rok od aresztowania Józefa Piłsudskiego. Od 11 miesięcy przebywa w magdeburskiej twierdzy. Zupełnie sam. Samotność jest dodatkową karą...
24 .07.1918
/24.07.1918
volume_up
Regent Zdzisław Lubomirski wraz z małżonką skracają wypoczynek w Marienbadzie i udają się do Wiednia. Głównie po to, żeby złożyć wizyty polityczne ważnym ludziom
23 .07.1918
/23.07.1918
volume_up
Przed sądem wojskowym trwa słynny proces legionistów z Polskiego Korpusu Posiłkowego. Posiedzenie prowadzi sędzia kapitan Franciszek Bartak, z pochodzenia Niemiec.
21 .07.1918
/21.07.1918
volume_up
W Polsce 1918 wybory do Rady Stanu były częściowo demokratyczne. Połowę posłów mianowano, ale drugą połowę wybrano. Tym wybranym wydawało się, że mogą znacznie więcej niż dopuszczali okupanci.
20 .07.1918
/20.07.1918
volume_up
Rada stanu ma dość ambitne plany działania. Chce przygotować ordynację wyborczą do przyszłego Sejmu. Do współpracy zaproszono wybitnego uczonego Józefa Buzka, ekonomistę i prawnika.
19 .07.1918
/19.07.1918
volume_up
"Kurier Warszawski" po raz kolejny podejmuje temat biedy. Niepodpisany autor zadaje retoryczne pytanie, którym opatrzył tytuł artykułu: "Czy będzie lepiej?"
18 .07.2018
/18.07.2018
volume_up
Generał Erich Ludendorff zastanawiał się właśnie, jak przedstawić cesarzowi i kanclerzowi Niemiec fakt przerwania ofensywy we Francji, gdy usłyszał straszliwy huk dział. Doświadczony dowódca nie miał wątpliwości, co to oznacza.
17 .07.1918
/17.07.1918
volume_up
Kilka minut po północy w Jekaterynburgu rozegrała się straszliwa tragedia. Mieszkającą w domu inżyniera Mikołaja Ipatiewa rodzinę carską obudzono i sprowadzono do piwnicy. Odczytano wyrok śmierci i natychmiast go wykonano...
16 .07.1918
/16.07.1918
volume_up
Dziennik "Berliner Abendt" snuje przypuszczenia na temat przyszłej polsko-niemieckiej koegzystencji. W prasie niemieckiej coraz częściej poruszana jest sprawa polska.
14 .07.1918
/14.07.1918
volume_up
14 lipca 1918 w Paryżu na Polach Elizejskich odbyła się parada wojsk sprzymierzonych. Pochód otwierał oddział francuski, potem szli w alfabetycznym porządku sojusznicy Francji... między Włochami a Portugalczykami maszerował nasz polski batalion.
13 .07.1918
/13.07.1918
volume_up
13 lipca 1918 roku gen. Józef Haller zjawił się w Paryżu w siedzibie Komitetu Narodowego Polskiego. Roman Dmowski powitał gościa oryginalnie.
12 .07.1918
/12.07.1918
volume_up
Powołana niedawno Rada Stanu znajduje się w ogniu krytyki polskiego społeczeństwa jako ciało półdemokratyczne i uzależnione od Niemców i Austriaków.
11 .07.1918
/11.07.1918
volume_up
"Ziemia lubelska" ciekawie redagowana gazeta codzienna publikuje informacje, które czytelnikom przewracają nadzieję, że w Polsce będzie lepiej.
10 .07.2018
/10.07.2018
volume_up
Trwa proces legionistów II Brygady na Węgrzech. Biskup Władysław Bandurski, honorowy kapelan Legionów, odwiedza oskarżonych w więzieniu. Dostojnik zapewnia ich, że z Bożą pomocą i dzięki adwokatom, zostaną uniewinnieni.
9 .07.1918
/ 9.07.1918
volume_up
Minister spraw zagranicznych Niemiec, Paul von Hinze, spotyka się z Erichem von Ludendorffem, autorem planowanej ofensywy na Francję. Niemcy są pewni zwycięstwa. Ich plany pokrzyżują wkrótce posiłki amerykańskie przybywające do Francji.
7 .07.1918
/ 7.07.1918
volume_up
Feliks Starzyński, przywódca Zjednoczenia Ludowego, ogłasza dążenie do powołania Sejmu w miejsce kontrolowanej przez Niemców i Austriaków Rady Stanu.
6 .07.1918
/ 6.07.1918
volume_up
W Kurierze Warszawskim ukazuje się artykuł „Cel i wola” Wacława Janasza. To porównanie Polaków z obywatelami Zachodu, którzy przykładają się do pracy. Polacy są uważani za naród, który wykonuje ją byle jak.
5 .07.1918
/ 5.07.1918
volume_up
W Kurierze Warszawskim 5 lipca 1918 pojawiły się informacje o braku żywności i drożyźnie artykułów spożywczych. Podejrzewa się, że sytuacja ma związek z niewłaściwą dystrybucją kart żywnościowych.
4 .07.1918
/ 4.07.1918
volume_up
Amerykanie obchodzili swoje święto także w Paryżu. Do Francji przybyła już ponad milionowa armia amerykańska
3 .07.1918
/ 3.07.1918
volume_up
Generał Józef Haller wyjechał do Francji, bo nie chciał swoim nazwiskiem firmować polskich formacji tworzonych w Rosji.
2 .07.1918
/ 2.07.1918
volume_up
Mec. Herman Lieberman broni legionistów w Marmaros -Sziget metodami niekonwencjonalnymi
30 .06.1918
/30.06.1918
volume_up
W Berlinie dobiegły końca, trwające kilka tygodni, rozmowy polsko-litewskie. Zakończyły się podpisaniem porozumienia, z którego nie były zadowolone obie strony.
29 .06.1918
/29.06.1918
volume_up
Burza w prasie niemieckiej po oświadczeniu brytyjskiego ministra, który powiedział, że NIemcy nie proponują żadnego programu pokojowego, ponieważ chcą panować nad całym światem.
28 .06.1918
/28.06.1918
volume_up
Węgry zamierzają uciec z tonącego okrętu, jakim jest Austria. Liczą na wsparcie Polski, dlatego zaczęli popierają niepodległościowe aspiracje Polaków.
27 .06.1918
/27.06.1918
volume_up
Pierwsze przymiarki do podziału terytorialnego powstającego państwa. przedstawił Jan Steczkowski. Przewidziano 18 województw, powiaty i gminy.
26 .06.1918
/26.06.1918
volume_up
Expose rządowe Jana Steczkowskiego na posiedzeniu Rady Stanu.
25 .06.1918
/25.06.1918
volume_up
"Kurier lwowski" i "Dziennik warszawski" analizują biedę, która jest plagą powojennej Europy. Gazety opisują akcje pomocy głodującym dzieciom, organizowane w każdym zaborze.
23 .06.1918
/23.06.1918
volume_up
Kolejny dzień procesu w Marmaros-Sziget. Obserwatorzy procesu i dziennikarze otrzymali zezwolenie na pobyt w Marmaros-Sziget jedynie na trzy dni.
22 .06.1918
/22.06.1918
volume_up
Wręczenie sztandarów wojsku polskiemu w Brienne we Francji. Polscy żołnierze przysięgali, że za zjednoczenie i wyzwolenie ojczyzny gotowi są oddać życie.
21 .06.1918
/21.06.1918
volume_up
Inauguracyjne posiedzenie Rady Stanu - pierwszej od czasów Królestwa Kongresowego polskiej instytucji prawodawczej. Miała wypracować zasady ustroju i funkcjonowania wojska, adminnistracji i finansów.
20 .06.1918
/20.06.1918
volume_up
Gazety w Królestwie Polskim donosiły o dokuczliwej cenzurze ze strony rosyjskiego zaborcy, najbardziej represyjnego w stosunku do Polaków.
19 .06.1918
/19.06.1918
volume_up
W Królestwie Polskim strajkuje wiele grup zawodowych - od dziennikarzy w Warszawie po robotników w Lublinie. Protesty zakończyły się po podwyżkach zarobków.
18 .06.1918
/18.06.1918
volume_up
Proces polskich legionistów i protest polskich dziennikarzy skarżących się na utrudnienia w relacjonowaniu rozprawy.
16 .06.1918
/16.06.1918
volume_up
Polscy posłowie w Wiedniu wypowiedzieli posłuszeństwo władzom austriackim.
15 .06.1918
/15.06.1918
volume_up
Tego dnia gen. Haller opuścił Moskwę, bo jego dalszy pobyt w tym mieście groził dekonspiracją i aresztowaniem przez bolszewików.
14 .06.1918
/14.06.1918
volume_up
"Kurier lwowski" donosił o strajkach dziennikarzy w Warszawie oraz o dokuczliwej biedzie i napaści na sklepy z żywnością we Lwowie.
13 .06.1918
/13.06.1918
volume_up
Polski rząd Rady Regencyjnej na czele z Janem Steczkowskim zajął stanowisko w sprawie deklaracji wersalskiej, poruszającej plany mocarstw dotyczące przyszłości Polski.
12 .06.1918
/12.06.1918