more_horiz
Historia

Święty Franciszek z Asyżu – kochany i szanowany nie tylko przez katolików

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 05:50
3 października 1226 roku zmarł święty Franciszek z Asyżu, założyciel Zakonu Braci Mniejszych. - Franciszek jest zawsze aktualny. Był człowiekiem, który pojednał bardzo wiele osób - powiedział ojciec Andrzej Hejnowicz w reportażu Radia Wolna Europa.
Wizerunek św. Franciszka z Asyżu autorstwa Nicholasa Roericha  (18741947)
Wizerunek św. Franciszka z Asyżu autorstwa Nicholasa Roericha (1874–1947)Foto: domena publiczna

Niespodziewana droga do świętości

Początek życia przyszłego założyciela zakonu Braci Mniejszych nie zapowiadał drogi na ołtarze. Dorastał w rodzinie bogatego kupca z Asyżu jako Giovanni Bernardone. W młodości prowadził hulaszcze życie, na które przeznaczał duże sumy pieniędzy.

W wieku 23 lat przeżył nawrócenie i rozdał swój majątek ubogim. Po kilku latach rozpoczął życie wędrownego kaznodziei.

W kazaniach nawoływał wiernych do ubóstwa, miłości bliźniego oraz pokuty i skruchy. Jednocześnie afirmował umiłowanie przyrody oraz przedstawiał życie jako boski dar. Sam siebie przedstawiał jako "wesołka bożego".


Posłuchaj
16:41 Historia św. Franciszka z Asyżu.mp3.mp3 Historia św. Franciszka z Asyżu. (RWE, 20.12.1996)

 

Przesłanie Franciszka trafiło na podatny grunt i wkrótce otoczyli go liczni uczniowie i naśladowcy. Stworzył regułę dla grupy swoich towarzyszy, która opierała się na jego własnych doświadczeniach z życia wędrownego kaznodziei.

- Święty Franciszek zauważył całe stworzenie, również człowieczeństwo. Podkreślił, że droga duchowa to nie tylko wyrzeczenia, ale również otwarcie na Boga przez stworzenia. Głosił naśladowanie Chrystusa - powiedział brat Andrzej w audycji Radia Wolna Europa.

Brat Mniejszy

29 listopada 1223 roku papież Honoriusz III zatwierdził Regułę Zakonu Braci Mniejszych, zwanych potocznie franciszkanami. Jej twórcą był Franciszek z Asyżu. Zgodnie z nią zakonowi, klasztorom i samym mnichom nie wolno było niczego posiadać. Zakonnicy mieli, żyć z jałmużny lub z pracy fizycznej.

Sformułowana przez św. Franciszka zasada, której mnisi mieli przestrzegać, brzmiała: "Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości". Działalność zakonu obejmowała pomoc ubogim, misje, kaznodziejstwo, prowadzenie parafii i sanktuariów oraz aktywność naukową.

Z zakonu Braci Mniejszych powstały jeszcze dwa inne - klaryski, które odwoływały się do towarzyszki Franciszka, św. Klary, oraz tercjarze, czyli stowarzyszenie świeckich naśladujących regułę świętego Franciszka. 

Wkrótce po śmierci Franciszka, papież uznał, że testament świętego nie jest obowiązujący. Jeszcze w tym samym stuleciu zezwolił franciszkanom na posiadanie dóbr materialnych, zmieniając w ten sposób regułę zakonną.

W Polsce klasztory franciszkańskie powstały już w XIII wieku, a przesłanie świętego z Asyżu ma po dziś dzień wielką siłę przyciągania. Jest ono atrakcyjne, nie tylko dla ludzi wybierających życie zakonne.

O niesłabnącym znaczeniu świętego świadczy chociażby fakt, że wybrany na papieża w 2013 roku kardynał Jorge Mario Bergoglio przybrał imię Franciszek na cześć "biedaczyny z Asyżu".

mk/sa