more_horiz
Historia

Powstanie Warszawskie. 2 października 1944. Tragedia bohaterów stolicy

Ostatnia aktualizacja: 02.10.2022 06:01
Sześćdziesiąty trzeci dzień powstania, poniedziałek. Od godziny 5 rano trwa zawieszenie broni. Toczą się pertraktacje polsko - niemieckie zakończone podpisaniem układu o zaprzestaniu działań wojennych.
Spotkanie gen. Tadeusza Komorowskiego ps. Bór, Komendanta Głównego AK z niemieckim gen. Erich von dem Bach, który w imieniu Rzeszy podpisał akt kapitulacyjny Powstania Warszawskiego. Ożarów, 4.10.1944
Spotkanie gen. Tadeusza Komorowskiego ps. Bór, Komendanta Głównego AK z niemieckim gen. Erich von dem Bach, który w imieniu Rzeszy podpisał akt kapitulacyjny Powstania Warszawskiego. Ożarów, 4.10.1944Foto: PAP
Powstanie Warszawskie - zobacz serwis specjalny
Posłuchaj
02:19 A48314 2.10 Powstancze kalendarium_1175547_1.mp3 - Amunicji mieliśmy mało, ale chcieliśmy dalej walczyć. (Archiuwm PR)

 


Posłuchaj
01:01 15 2 pazdziernika.mp3 - Nie chcieliśmy ze sobą rozmawiać o kapitulacji - mówił Roman Szaudela ps. Kajtek. (Archiwum PR)

 

O godz. 8 rano na rozmowy kapitulacyjne wyrusza delegacja Komendy Głównej Armii Krajowej pod dowództwem płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego. Pertraktacje trwają cały dzień.

Płk Iranek-Osmecki wspomina: "Ustalając brzmienie paragrafu 1, wyjaśniliśmy, że przez sformułowanie nasze: »za oddziały wojskowe uważa się wszystkie polskie formacje podległe taktycznie dowódcy AK w okresie walk od 1.08.1944 do dnia podpisania układu«, rozumiemy, że umowa obejmuje również walczące oddziały NSZ, PAL i AL." […]


Posłuchaj
18:03 Dni Walczącej Stolicy, 2.10.mp3 Pertraktacje w sprawie kapitulacji powstania. Relacja płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego o rozmowach z Niemcami (czyta lektor); wspomnienia por. Jana Rossmana, harcmistrza; tekst depeszy Tadeusza Bora-Komorowskiego do Londynu. Cykl "Dni Walczącej Stolicy" Władysława Bartoszewskiego. (RWE, 1984)

Posłuchaj
15:40 Dni Walczącej Stolicy, 3.10.mp3 Wtorek, 3 października 1944 - przegląd powstańczych wydawnictw w pierwszy dzień po zaprzestaniu walk. Cykl "Dni Walczącej Stolicy" Władysława Bartoszewskiego. (RWE, 1984)

  

W nocy z 2 na 3 października o godz. 2 nad ranem "Układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie" podpisuje ze strony polskiej płk Kazimierz Iranka-Osmecki i ppłk Zygmunt Dobrowolski, a ze strony niemieckiej gen. Erich von dem Bach.

Gen. Tadeusz Bór-Komorowski 2 października wieczorem wysyła depeszę do Londynu: "O godz. 20.00 2 października 44 ustają działania wojenne niemiecko-polskie na terenie Stolicy. Wyjście oddziałów z Warszawy z bronią, na prawach kombatanckich, celem złożenia jej poza murami miasta: jednego pułku w dniu 4 października o godzinie 8.00, reszty oddziałów w ciągu 5 października. Ludność cywilna ma zapewnioną w miarę możliwości opiekę, niestety, przy masowej ewakuacji. Komorowski-Bór, gen. dywizji".