more_horiz
Gospodarka

Koniunktura GUS. Zobacz, jak przedsiębiorcy z różnych branż oceniają kondycje i przyszłość swoich firm

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2022 17:44
W maju wskaźnik koniunktury poprawił się w większości branż badanych przez GUS. Najlepsze oceny sytuacji gospodarczej panowały wśród przedstawicieli instytucji finansowych, a najgorzej sytuację oceniano w budownictwie.
Spośród kilku branż przebadanych przez GUS, najgorzej oceniana jest kondycja i przyszłość firm budowlanych
Spośród kilku branż przebadanych przez GUS, najgorzej oceniana jest kondycja i przyszłość firm budowlanychFoto: shutterstock/Gorodenkoff

W maju br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w stosunku do maja poprawił się w większości firm badanych przez GUS.

Szczególnie poprawa jest widoczna w wypowiedziach przedstawicieli biznesu, gdy mówią o przyszłości swoich firm. Ocenę dotyczące obecnej sytuacji firm są nieznacznie lepsze lub takie same jak w kwietniu.

Liderzy optymizmu w finansach

Najlepiej koniunkturę oceniają firmy finansowe i ubezpieczeniowe oraz te z branży informacja i komunikacja. Natomiast najwięcej pesymistów jest w przedsiębiorstwach budowlanych.  

W bankach, w ubezpieczeniach i innych instytucjach finansowych mamy najwyższy wskaźnik koniunktury i to zarówno w części prognostycznej  (przewidywana przyszłość), jak i diagnostycznej (czyli ocena rzeczywistości). Zwłaszcza ten pierwszy jest niezwykle wysoki jak na obecne czasy, bo wynosi 30,4. Ta wartość oznacza, że optymistów jest w tej branży prawie dwa razy tyle, co pesymistów. Gorzej jest oczywiście z oceną bieżącej sytuacji branży, ale w tym wypadku wskaźnik koniunktury jest też na dobrym poziomie - 6,4. Co ważne, od kwietnia br. ten ostatni wskaźnik wzrósł prawie trzykrotnie, a pierwszy (prognoza) - o jedną piątą.

Kolejnym miejscem, w którym przeważają optymiści, są firmy z branży nazywanej przez GUS "informacja i komunikacja". W ich przypadku wskaźnik koniunktury też jest dodatni, wynosi 12,8 (spadek o 0,5 pkt.), ale tu odwrotnie niż w finansach optymizm dotyczy oceny przede wszystkim obecnej sytuacji. Natomiast w przypadku prognoz nieznacznie przeważają pesymistyczne przewidywania.

Hotelarze liczą na nadchodzący sezon

W handlu hurtowym pesymiści są tylko nieco liczniejsi niż optymiści (wskaźnik minus 0,3). Gorzej, że oceny zarówno dotyczące przyszłości, jak i teraźniejszości pogorszyły się w stosunku do sytuacji z kwietnia.

Tylko nieznacznie gorzej (wskaźnik minus 1,8) jest w hotelach i restauracjach (branża zakwaterowanie i gastronomia). W porównaniu do poprzednio omówionej branży mamy tu dużo lepsze oceny dotyczące przyszłości firm niż ich obecnej sytuacji. Hotele i restauracje chyba bardzo liczą na nadchodzący sezon turystyczny.  

Dość wyraźna przewaga pesymistów jest widoczna w managemencie firm handlu detalicznego oraz transportu z logistyką. W tych branżach wskaźnik koniunktury wynosi odpowiednio minus 7 i minus 7,5. Te branże łączy też znaczące pogorszenie wskaźnika obrazującego poglądy na przyszłość. Jest on nie tylko ujemny (odpowiednio minus 10,5 i 13,8), ale tez niższy niż w kwietniu.

Duży kłopot w budownictwie

Na koniec mamy dwie branże - przetwórstwo przemysłowe i budownictwo - w których sytuacja jest najgorsza (odpowiednio wskaźnik minus 8 i 12,5).  W obu tych wypadkach przewidywana przyszłości są znacznie gorsze niż ocena stanu obecnego.

Czytaj także:

W przypadku firm budowlanych oceny przyszłej koniunktury są najgorsze w całym badaniu (minus 16,4 - czyli pesymistów jest o ponad jedną trzecią więcej niż optymistów). To musi zwiastować mocne pogorszenie sytuacji tych firm. Choć może nie będzie aż tak źle, bo już po przeprowadzeniu badania Sejm uchwalił program gwarantowania części kredytów mieszkaniowych.

Wojna na Ukrainie przeszkadza nielicznym

GUS zapytał również przedsiębiorców o wpływ wojny na Ukrainie na ich biznes. Okazuje się, że w zależności od branży dla od 66 do 80 proc. naszych firm ta wojna nie przyniosła żadnych negatywnych następstw albo tylko nieznaczne. Najgorzej jest w budownictwie i transporcie (z logistyką) gdzie blisko co 11 firma uważa, że wojna zagraża jej stabilności.

Wśród negatywnych dla polskich firm skutków wojny ich przedstawiciele najczęściej wskazują na wzrost kosztów i zakłócenia łańcucha dostaw.

Badania koniunktury GUS przeprowadził między 1 a 10 maja w wybranych losowo jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych.

Wyniki:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przetworstwie-przemyslowym-budownictwie-handlu-i-uslugach-maj-2022-roku,3,114.html

GUS/polskieradio24/PKJ