more_horiz
Gospodarka

Stabilna pozycja PZU. Firma należy do najbardziej rentownych europejskich ubezpieczycieli

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2022 14:22
Zysk Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej po I poł. br. wyniósł 1,48 mld zł, czyli spadł o 9,4 proc. r/r, a w samym II kw. br. wyniósł 722 mln zł, tzn. spadł o 4,2 proc. - podała w czwartek Grupa. Składka przypisana brutto w I połowie br. sięgnęła 12,6 mld zł, a w II kw. br. 6,4 mld zł.
PZU należy do najbardziej rentownych towarzystw Europy
PZU należy do najbardziej rentownych towarzystw Europy Foto: Mat. PZU

"W I półroczu 2022 roku zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy PZU wyniósł 1 480 mln zł wobec 1 634 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku (spadek o 9,4 proc.)" - poinformowano w sprawozdaniu zarządu z działalności 2022 Grupy Kapitałowej PZU za I półrocze 2022 r.

Dodano, że zysk przypisany właścicielom jednostki dominującej w samym II kw. br. wyniósł 722 mln zł wobec 754 mln zł w II kw. ub.r., czyli spadł o 4,2 proc.
Jak podano, z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wynik netto w I półroczu br. przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł o 63,5 proc. względem ubiegłego roku.

W pierwszej połowie tego roku Grupa PZU zwiększyła przypis składki ubezpieczeniowej brutto do 12,6 mld zł, czyli o 2,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.; w drugim kwartale br. do 6,4 mld zł, tzn. o 3,2 proc. r/r.

Spółka podała, że rentowność kapitałów własnych (ROE), przypadających właścicielom jednostki dominującej, w pierwszej połowie tego roku wyniosła 18,5 proc., przekraczając cel wskazany w strategii Grupy PZU na lata 2021-2024, gdzie zapisano 17,4 proc. W samym II kw. ROE było na poziomie 18,1 proc.

Prezes wskazuje, co udało się zrobić lepiej

"Wzrost przypisu składki w pierwszym półroczu tego roku to zasługa zwiększenia o 6,9 proc. rok do roku sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, przy utrzymaniu ich wysokiej rentowności" - powiedziała, cytowana w informacji prasowej, prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Jak dodała, główną rolę odegrały dwucyfrowe wzrosty w segmencie autocasco oraz w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, w tym korporacyjnych.

"Zysk netto w I połowie 2022 r. wyniósł 1,48 mld zł w porównaniu do 1,63 mld zł w tym samym okresie minionego roku, ale spadek wynika głównie ze zdarzeń o charakterze jednorazowym, tzn. konieczności dostosowania poziomu rezerw w segmentach ubezpieczeniowym i bankowym. Nawet w tych okolicznościach osiągnęliśmy bardzo dobry zwrot na kapitale, przewyższający ambicje strategiczne i lokujący nas wśród najbardziej rentownych europejskich ubezpieczycieli" - podkreśliła w komunikacie prezes PZU.

W których segmentach grupa umacnia pozycję

Spółka w informacji prasowej przekazała, że w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. na polskim rynku Grupa PZU najmocniej zwiększyła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. W tym segmencie składka wzrosła do 7,3 mld zł (w II kw. br. wzrosła o 7,7 proc. r/r). Jak poinformowano, przyczyniły się do tego wysokie wzrosty w I poł. br. składki w segmencie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych - o 10 proc. r/r, w szczególności korporacyjnych - o 18,5 proc. r/r.

Rosła sprzedaż m.in. ubezpieczeń mieszkań, ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych czy – w przypadku klientów korporacyjnych – ubezpieczeń budowlano-montażowych oraz maszyn.

W segmencie komunikacyjnym sprzedaż w I poł. 2022 r. wzrosła o 4,9 proc. r/r (w II kw. br. o 7,5 proc.); składka z autocasco wzrosła zaś o 13 proc. r/r (w II kw. br. o 16,4 proc. r/r).

W ubezpieczeniach na życie rosła składka w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych - w I poł. br. zwiększyła się o 1,7 proc. r/r. Na koniec czerwca PZU Życie miał w portfelu ponad 2,5 mln aktywnych umów tego rodzaju, a liczba umów zdrowotnych w całej Grupie PZU wzrosła do 3,13 mln.

Banki coraz więcej dokładają do wyniku grupy

Spółka przekazała, że wpływ na wyniki Grupy miała m.in. działalność inwestycyjna oraz rosnąca kontrybucja działalności bankowej (407 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 251 mln zł rok wcześniej).

"Zwrot na portfelu głównym w I poł. 2022 r. osiągnął 4,4 proc. i wyniósł 961 mln zł. Rok wcześniej było to 1,324 mld zł, ale wówczas na ten wynik mocno wpłynął jednorazowy zysk w wysokości 548,7 mln zł z tytułu wejścia na giełdę spółki z branży logistycznej" - podano w informacji prasowej.

Czytaj także:

 Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. spółka PZU SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 milionów klientów w pięciu krajach. Głównym akcjonariuszem PZU jest Skarb Państwa z 34,19-proc. akcji.

Prezes Kozłowska-Chyła przypomniała, że w październiku PZU wypłaci dywidendę w wysokości 1,94 zł na akcję. Jak podano w informacji prasowej, spółka przeznaczy na wypłatę dywidendy prawie 1,7 mld zł.

Członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy PZU Tomasz Kulik ocenił, że realizacja celu strategicznego Grupy - 3,4 mld zł zysku netto w 2024 r. - nie powinna być zagrożona.

 

Pr24.pl/PKJ/PAP