more_horiz
Gospodarka

Nie możesz odzyskać należności? Zgłoś się do komornika. Zobacz, jak przebiega egzekucja

Ostatnia aktualizacja: 29.03.2022 12:05
Osoba, która nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z odzyskaniem swoich należności, ma prawo do wszczęcia postępowania komorniczego. W tym celu niezbędne będzie uzyskanie tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności.
Jeśli ma problem, masz i prawo do wszczęcia postępowania komorniczego
Jeśli ma problem, masz i prawo do wszczęcia postępowania komorniczegoFoto: Shutterstock/Marina Tynik

Jeżeli żadne próby odzyskania należności nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, a dłużnik spóźnia się z terminowym uregulowaniem płatności, wtedy warto jak najszybciej zwrócić się o pomoc do komornika. W tym celu trzeba będzie jednak dopełnić kilku istotnych formalności, podaje portal Money.pl.

"W pierwszej kolejności należy uzyskać tytuł egzekucyjny. Wierzyciel musi wstąpić na drogę sądową i złożyć pozew przeciwko dłużnikowi, w którym opisze sporną sytuację oraz określi wysokość wierzytelności. Kolejnym krokiem natomiast będzie nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Wierzyciel w tym celu składa odpowiedni wniosek do sądu, przed którym toczyło się postępowanie" - czytamy w materiale.

Po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności wierzyciel może już złożyć wniosek egzekucyjny o wszczęcie postępowania komorniczego. W dokumencie należy wskazać dane stron, kwotę należności oraz ewentualnie sposoby jej egzekwowania. Pozew ten można złożyć do wybranego komornika sądowego. Obecnie można to również zrobić drogą elektroniczną poprzez portal e-sądu.

To funkcjonariusz publiczny ustala majątek dłużnika celem określenia, z czego najlepiej przeprowadzić egzekucję. Na tym etapie obowiązkiem dłużnika jest przedstawienie komornikowi całego majątku. W przeciwnym wypadku grozi mu kara finansowa. 

Egzekucja należności

Według portalu sama egzekucja przeprowadzana może być na kilka sposobów. Komornik przede wszystkim może prowadzić egzekucję z rachunku bankowego, zająć wynagrodzenie za pracę oraz świadczenia emerytalne.

"Z pensji dłużnika może on jednak zająć wyłącznie ⅗ całego wynagrodzenia w przypadku zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych oraz połowę wynagrodzenia w przypadku należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Jeżeli chodzi o świadczenia emerytalne lub rentę zajęta kwota nie może przekraczać 60 proc. przy alimentach oraz 25 proc. przy innych należnościach" - czytamy dalej.  

Kolejnym sposobem zaspokojenia roszczenia wierzyciela jest również zajęcie nieruchomości i ruchomości poprzez zlicytowanie ich, a następnie przeznaczenie uzyskanej w ten sposób kwoty na wierzytelności. 

Warto dodatkowo wiedzieć, że komornik nie może zająć wszystkiego. Wyłączeniu z egzekucji podlegają m.in. przedmioty niezbędne do codziennego życia oraz przeznaczone do wykonywania pracy zarobkowej lub nauki. Ponadto komornik musi pozostawić dłużnikowi kwotę wolną od potrąceń, której wysokość zależna jest od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku, podkreślono w portalu. 

Jakie są koszty egzekucji komorniczej? 

Money.pl wskazuje, że naliczanie kosztów postępowania egzekucyjnego rozpoczyna się w momencie wszczęcia egzekucji. Koszty komornicze przedstawiają się następująco:

- 10 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia,

- 5 proc., jeżeli czynności egzekucyjne zostały umorzone na wniosek wierzyciela,

- 3 proc., jeżeli dłużnik ureguluje dług w ciągu miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia.

Ponadto postępowanie komornicze wiąże się z takimi wydatkami jak:

- opłata za wcześniejszą spłatę - zwrot 50 proc. kosztów,

- opłata za doręczenie pisma przez komornika - 40 zł,

- opłata za poszukiwanie majątku - 100 zł,

- wniosek o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej - 400 zł,

- wniosek o wprowadzenie zarządcy w posiadanie majątku - 400 zł,

- opłata za sporządzenie protokołu faktycznego - 400 zł,

- wniosek o wprowadzenie syndyka masy upadłości - 400 zł,

- wniosek o sporządzenie spisu inwentarza - 400 zł,

- wniosek o zabezpieczenie spadku - 400 zł,

- opłata za utrudnianie czynności komorniczych - 1000 zł,

- opłata od wniosku o przeprowadzenie licytacji - 1000 zł.

Warto wiedzieć, że w niektórych sytuacjach kosztami może zostać obarczony wierzyciel. Będzie mieć to miejsce wtedy, kiedy wierzyciel złoży bezpodstawny wniosek, złoży wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i nie wykaże, że było to związane z zawarciem z dłużnikiem ugody, lub gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu bezczynności wierzyciela - podkreśla portal. 

Wybór komornika

Przed rozpoczęciem wyboru odpowiedniego komornika warto wiedzieć, że wierzyciel nie zawsze ma możliwość takiego wyboru. Nie wybierze on go w sprawach o:

- egzekucję z nieruchomości,

- wydanie nieruchomości,

- wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,

- opróżnienie pomieszczeń (w tym lokali mieszkalnych z osób, lub rzeczy),

- w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Portal zwraca jednak uwagę, że przed wybraniem komornika warto zwrócić szczególną uwagę na jego skuteczność w poprzednim roku.

"W tym celu można sprawdzić ilość zarejestrowanych spraw, ich zakres oraz szybkość podejmowanych działań. Sprawdzając te informacje, będziemy mogli mniej więcej zobaczyć, jak szybko dany komornik jest w stanie przeprowadzić postępowanie. Oczywiście warto pamiętać, że czas i skuteczność egzekucji zależne będą również od konkretnej sprawy" - podsumowano w materiale. 

Money.pl/PR24.pl/mk