more_horiz
Gospodarka

Tchórzewski: niewykluczona nowa emisja akcji JSW

Ostatnia aktualizacja: 18.05.2016 15:46
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) może wymagać dokapitalizowania w postaci nowej emisji akcji, z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy – poinformował w środę PAP minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Strata netto grupy JSW za I półrocze 2015 r. wyniosła 624,3 mln zł. W trzecim kwartale ubiegłego roku JSW osiągnęła zysk netto 0,9 mln zł.
Strata netto grupy JSW za I półrocze 2015 r. wyniosła 624,3 mln zł. W trzecim kwartale ubiegłego roku JSW osiągnęła zysk netto 0,9 mln zł. Foto: Materiały prasowe

Zastrzegł, że nie jest to jeszcze przesądzone.

- Szacunki dotyczące potrzeb finansowych spółki, robione jesienią ubiegłego roku, zdezaktualizowały się. Kwota potrzebna spółce jest znacznie większa niż wówczas szacowano, dlatego może się pojawić potrzeba dokapitalizowania – powiedział minister, uczestniczący w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.
Sprecyzował, że mogłoby to nastąpić w postaci nowej emisji akcji spółki, z prawem poboru jej dotychczasowych akcjonariuszy. Zastrzegł, że nie zapadły takie decyzje, jednak jest to rozważany scenariusz, w związku z potrzebami kapitałowymi JSW.

JWS potrzebuje więcej niż 1 mld zł

- Zapewnienie spółce kapitału jest niezbędne, jeżeli chcemy mówić o jej faktycznej restrukturyzacji, a nie jedynie pseudorestrukturyzacj – powiedział minister energii.
Jego zdaniem potrzeby finansowe JSW są większe niż 1 mld zł – taką kwotę wymieniał wcześniej m.in. wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Według Tchórzewskiego potrzeba ewentualnego dokapitalizowania JSW w formie nowej emisji akcji zostanie rozważona wówczas, gdy okaże się, że nie wystarczają inne źródła finansowania.
Tchórzewski przypomniał, że JSW prowadzi rozmowy z bankami dotyczące restrukturyzacji zadłużenia – umowa restrukturyzacyjna powinna być zawarta do połowy roku. Tworzony jest również program naprawczy, zakładający m.in. sprzedaż akcji wybranych aktywów z grupy kapitałowej (koksowni i spółek energetycznych) zewnętrznym inwestorom z udziałem Skarbu Państwa.

JSW tak jak PGG

Według Tchórzewskiego, przedwczesne byłoby obecnie mówienie o tym, czy w przypadku JSW uda się zastosować mechanizm podobny jak w Polskiej Grupie Górniczej, gdzie banki zgodziły się na to, aby ok. 20 proc. w wartym ponad 1 mld zł programie obligacji stanowiły tzw. obligacje partycypacyjne, czyli spłacane wówczas, gdy spółka wypracuje zysk. Ocenił jednak, że pozytywna postawa banków w rozmowach dotyczących restrukturyzacji zadłużenia Kompanii Węglowej (obecnie PGG), pozwala optymistycznie myśleć również o efektach rozmów banków i zarządu JSW.
JSW realizuje obecnie program restrukturyzacji. W jej ramach m.in. przekaże do Spółki Restrukturyzacji Kopalń część dawnej kopalni Jas-Mos, gdzie kończy się możliwy do opłacalnego wydobycia węgiel. Wraz z majątkiem kopalni do spółki restrukturyzacyjnej przejdzie ok. 2,5 tys. osób z ponad 24-tysięcznej załogi JSW.

Sprzedaż mniejszościowych pakietów akcji

JSW planuje też pozyskiwanie środków poprzez sprzedaż mniejszościowych pakietów akcji w wybranych spółkach z grupy kapitałowej; chodzi o Spółkę Energetyczną Jastrzębie (SEJ), której zakupem zainteresowana jest PGNiG Termika, a także spółkę JSW Koks i koksownię Victoria w Wałbrzychu. Rozmawia na ten temat z Agencją Rozwoju Przemysłu, Funduszem Restrukturyzacji Przedsiębiorców i Towarzystwem Finansowym Silesia - w kierunku zainteresowania ich mniejszościowymi udziałami w tych firmach.
Niedawno sfinalizowano natomiast transakcję sprzedaży na rzecz PGNiG Termika 100 proc. akcji PEC-u, należącego dotąd do spółki SEJ. Inwestor zapłacił za akcje 190,4 mln zł. JSW aplikuje też o środki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców na uruchomienie inwestycji modernizacyjnych w zakładach przeróbczych kopalń Budryk oraz Knurów-Szczygłowice.
Grupa kapitałowa JSW zamknęła ubiegły rok stratą netto w wysokości 3 mld 285,2 mln zł. Na wyniku zaciążyły głównie odpisy w wysokości ponad 3,2 mld zł związane z utratą wartości aktywów węglowych i koksowych. Spółka, która podjęła działania obniżające koszty i ograniczające wypływ gotówki. M.in. dzięki porozumieniu ze stroną społeczną, zawieszającym niektóre świadczenia, JSW chce zaoszczędzić ok. 600-700 mln zł rocznie.
W 2015 r. kopalnie JSW wyprodukowały 16,3 mln ton węgla, w tym 11,2 mln ton koksowego i 5,2 mln ton węgla do celów energetycznych. Łączna sprzedaż węgla wyniosła 16,6 mln ton. Sprzedaż koksu zmniejszyła się o 3,5 proc., zaś jego produkcja była wyższa o 5,1 proc. osiągając poziom 4,2 mln ton. Średnio ceny koksu spadły o prawie 3 proc., co spowodowało zmniejszenie przychodów w tym segmencie o 12,5 proc.

PAP, abo

 

Zobacz więcej na temat: jastrzębska spółka węglowa