more_horiz
Gospodarka

Spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z „Solidarnością”: powstanie zespół rządowo-związkowy ws. postulatów związku

Ostatnia aktualizacja: 25.02.2019 20:44
NSZZ „Solidarność” upomina się o realizację postulatów dotyczących płac i praw pracowników m.in. w budżetówce, emerytur oraz podniesienia kwoty wolnej od podatku. Podczas dzisiejszego, trwającego ponad 3 godziny spotkania z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, uzyskano porozumienie w kilku ważnych kwestiach, jego efektem będzie także powołanie zespołu rządowo-związkowego.
Audio
 • W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie delegacja NSZZ "Solidarność" rozmawiała z zarządem PiS o realizacji kilkunastu postulatów związku. Chodzi między innymi o podwyżki w budżetówce oraz poprawę warunków pracy. Rozmowy będą kontynuowane./IAR/.
 • Zadowolony z efektu rozmów jest przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda. W jego ocenie były one owocne./IAR/.
 • Pozytywnie przebieg rozmów oceniła w rozmowie z dziennikarzami także minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska./IAR/.
Zadowolony z rozmów jest przewodniczący Solidarności Piotr Duda. W jego ocenie były one owocne.
Zadowolony z rozmów jest przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda. W jego ocenie były one owocne. Foto: Tomasz Bidermann/Shutterstock.com

- Zespół będzie pracował nad rozwiązaniem problemów istotnych dla obu stron – poinformowała na Twitterze rzeczniczka PiS, Beata Mazurek.

W trzygodzinnych rozmowach odbywających się w siedzibie PiS, uczestniczył również premier Mateusz Morawiecki oraz członkowie rządu, miedzy innymi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz szef MSWiA, Joachim Brudziński.

NSZZ Solidarność zadowolony ze spotkania

Zadowolony z rozmów jest przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda. W jego ocenie były one owocne.

− W wielu kwestiach doszliśmy prawie do porozumienia - oświadczył dziennikarzom po spotkaniu Piotr Duda.

− Powołaliśmy wspólne dwa zespoły, które zaczną doprecyzowywać szczegółowe rozwiązania, o których dziś rozmawialiśmy - powiedział.

 Nie sprecyzował, czego dotyczyły rozmowy, ani w jakich obszarach osiągnięto porozumienie.

Zaznaczył, że "dopiero później, po rozmowach zespołów roboczych, będziemy mogli mówić o pełnym sukcesie".

W jego ocenie poniedziałkowe rozmowy były "bardzo merytoryczne i owocne".

Pytany, o jakich postulatach rozmawiano na spotkaniu powiedział, że "tak umówiliśmy się ze stroną rządową, że dziś nie będziemy mówić, jakie postulaty, które przedstawiliśmy będą zrealizowane w 50, 90 czy 100 procentach".

− Chcemy powołać zespół roboczy, który to doprecyzuje, a później o tym poinformujemy - dodał.

Jak dodał, w niedługim czasie należy "spodziewać się komunikatów dotyczących realizacji postulatów poprzez spotkania zespołów roboczych".

Duda zastrzegł jednak, że we wtorek w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ "S" musi zaakceptować poniedziałkowe ustalenia.

− My jesteśmy tylko emisariuszami Komisji Krajowej, przedstawiamy tylko postulaty - powiedział.

− Cieszymy się, że strona rządowa i partia Prawa i Sprawiedliwości tak podeszła do naszych postulatów - podsumował spotkanie szef "S".

Pozytywnie przebieg rozmów oceniła w rozmowie z dziennikarzami także minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W jej ocenie były one konstruktywne, budujące i przebiegały w tonie dialogu społecznego.

Jakie są postulaty „Solidarności”

Najważniejsze postulaty związku to wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, podwyżki w państwowej sferze budżetowej na poziomie nie mniejszym niż podwyżki w służbach mundurowych, podniesienie kwoty wolnej od podatku i całkowite odmrożenie kwoty naliczania funduszu socjalnego.

Przypomnijmy – w grudniu 2018 r. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”  w swoim stanowisku napisała że z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne.

W stanowisku z 11 grudnia 2018 r. Komisja  podkreślała powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych, które wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej sferze.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wezwała rząd do podjęcia rzeczowego i skutecznego dialogu z reprezentatywną stroną społeczną, przede wszystkim w zakresie:

 • Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.
 • Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 • Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.
 • Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.
 • Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.
 • Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
 • Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 30 krotności.
 • Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.
 • Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.
 • Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.
 • Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.

IAR, PAP, komunikat KK „Solidarność”, jk