more_horiz
Section00
Wiadomości
Section14
Section15
Section33
Section36
Kalendarium
24Marca
Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy (z inicjatywy ONZ)
Światowy Dzień Gruźlicy (z inicjatywy WHO)
Polska: Narodowy Dzień Życia (z inicjatywy sejmu RP)

1832 – Rząd rosyjski wydał ukaz o karnym wcielaniu dzieci polskich do armii Imperium Rosyjskiego. Ukaz był formą represji w czasie powstania listopadowego - 185 lat temu

1922 - Sejm Ustawodawczy przyjął do wiadomości uchwałę Sejmu Wileńskiego o wcieleniu Wileńszczyzny do Polski i wezwał rząd RP, "aby niezwłocznie objął sprawowanie władzy państwowej w Ziemi Wileńskiej". - 95 lat temu

1882 – Robert Koch ogłosił w Berlinie wyodrębnienie bakterii prątka odpowiedzialnego za gruźlicę. Koch otrzymał za badania nad gruźlicą Nagrodę Nobla w 1905 roku - 135 lat temu

1942 – Admirał Chester Nimitz został głównodowodzącym armii amerykańskiej na Pacyfiku. - 75 lat temu

1607 – Michiel de Ruyter, holenderski admirał, jeden z najwybitniejszych dowódców morskich w historii, dowódca holenderskiej floty w czasie wojen z Anglikami (zm. 1676) - 410 lat temu

1812 - Leopold Kronenberg, finansista, przemysłowiec, polityk, jeden z najwybitniejszych działaczy gospodarczych na ziemiach polskich w XIX w, jeden z przywódców powstania styczniowego, lider obozu "białych" - 205 lat temu

1962 – Auguste Piccard, szwajcarski fizyk, wynalazca, badacz, pierwszy człowiek, który wzbił się do stratosfery (ur. 1884) - 55 lat temu

1992 – Ryszard Białous, polski kapitan, harcmistrz, jeden z najwybitniejszych instruktorów Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej, dowódca harcerskiego batalionu "Zośka" (ur. 1914) - 25 lat temu

Section37