more_horiz
Wiadomości

Zmarł biskup Bronisław Dembowski. Miał 92 lata

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2019 10:29
Zmarł biskup Bronisław Dembowski, biskup senior diecezji włocławskiej. Był żołnierzem Armii Krajowej, w stanie wojennym zaangażowany w prace Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, reprezentował Kościół w obradach Okrągłego Stołu. Miał 92 lata.
Audio
  • Zmarł biskup Bronisław Dembowski - nagrania archiwalne (IAR)
  • Zmarł biskup Bronisław Dembowski - nagrania archiwalne (IAR)
  • Zmarł biskup Bronisław Dembowski - nagrania archiwalne (IAR)
Biskup Bronisław Dembowski
Biskup Bronisław Dembowski Foto: PAP/Jacek Turczyk

Uroczystości żałobne zmarłego dziś biskupa Bronisława Dembowskiego rozpoczną się w piątek 22 listopada. W sobotę zmarły zostanie pochowany w krypcie biskupów we włocławskiej bazylice katedralnej.

Duszpasterz Ruchu Odnowy w Duchu Świętym

Biskup senior Bronisław Dembowski był profesorem, wykładowcą i autorem licznych publikacji z zakresu filozofii chrześcijańskiej. Od 1984 roku pełnił funkcję krajowego duszpasterza Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Był też asystentem kościelnym Rady Ruchów Katolickich w Polsce.

Przez kilkadziesiąt lat, od 1956 do 1992 roku, pełnił funkcję rektora kościoła pw. św. Marcina w Warszawie. W 1981 roku przy jego udziale powstał tam Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, społeczno-kościelna instytucja charytatywna, powołana pod patronatem prymasa kardynała Józefa Glempa, w reakcji na internowanie działaczy politycznych i ludzi kultury po wprowadzeniu stanu wojennego. Ksiądz Dembowski został zastępcą przewodniczącego Komitetu biskupa Władysława Miziołka.

Jan Paweł II mianował go biskupem

W 1992 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem włocławskim. Święcenia przyjął 20 kwietnia. Jako biskup utworzył 16 parafii, erygował trzy wikariaty duszpasterskie, a także zreorganizował struktury dekanalne. Reaktywował też kapitułę sieradzką. W 1994 roku zakończył trwający od połowy lat 80. II Synod Diecezji Włocławskiej, a pięć lat później powołał Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. W tym samym roku -1999 - gościł w Licheniu Ojca Świętego Jana Pawła II, który przebywał wówczas z siódmą pielgrzymką w ojczyźnie.

W 1996 roku zamknął proces informacyjny 108 męczenników II Wojny Światowej oraz przewodniczył uroczystościom związanym z dziękczynieniem w diecezji za ich beatyfikację. W 2003 roku przeszedł na emeryturę. Na forum Episkopatu Polski był między innymi członkiem Rady do spraw Ekumenizmu, Rady do spraw Apostolstwa Świeckich oraz Rady do spraw Dialogu Religijnego. W latach 1996-2004 stał na czele Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi. W 2006 roku postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, biskup Dembowski został uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Tragiczna historia rodziny

Bronisław Dembowski urodził się 2 października 1927 roku w Komorowie. W wieku 10 stracił ojca, a w 1942 roku jego matka i jedna z sióstr zostały rozstrzelane w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Walczył w Armii Krajowej. Od 1946 roku studiował filozofię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1950 wstąpił do stołecznego seminarium duchownego.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1953 roku od kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studia kontynuował w latach 1955-1961 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1961 roku uzyskał doktorat w zakresie filozofii teoretycznej. Profesorem nadzwyczajnym był od 1981, a zwyczajnym - od 1990 roku.

Teolog i filozof

Duchowny wykładał na warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Uczył też filozofii w Warszawskim Seminarium Duchownym. Od 1982 roku był dziekanem Akademickiego Studium Teologii Katolickiej (obecnie Papieski Wydział Teologiczny).

W latach 1956-1992 pełnił funkcję rektora kościoła św. Marcina w Warszawie. W tym samym czasie był asystentem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Wcześniej pracował w zakładzie dla niewidomych w Laskach. Współorganizował ogólnopolskie duszpasterstwo niewidomych.

W latach 1991-2001 należał do Międzynarodowej Rady Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. 25 marca 1992 roku została ogłoszona decyzja papieża Jana Pawła II o mianowaniu księdza Dembowskiego biskupem włocławskim. Urząd ten sprawował ponad 10 lat. Od 2003 roku był biskupem seniorem.

pkur

Zobacz także

Zobacz także