more_horiz
Wiadomości

RPO o dwóch wyrokach TK dot. aborcji: beneficjentem prawa do życia jest też ludzki płód

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2022 08:20
- W Polsce żyjemy w tym obszarze w warunkach określonych przez dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r. i 2020 r. Trybunał jednoznacznie stanął na stanowisku, że beneficjentem prawa do życia jest też ludzki płód i w związku z tym aborcja nie jest prawem – jest wyjątkiem od tej zasady - powiedział Rzecznik Praw Obywatelski Marcin Wiązek "Gościowi Niedzielnemu".
Rzecznik Praw Obywatelskich: TK jednoznacznie stanął na stanowisku, że beneficjentem prawa do życia jest też ludzki płód i w związku z tym aborcja nie jest prawem  jest wyjątkiem od tej zasady
Rzecznik Praw Obywatelskich: TK jednoznacznie stanął na stanowisku, że beneficjentem prawa do życia jest też ludzki płód i w związku z tym aborcja nie jest prawem – jest wyjątkiem od tej zasadyFoto: Marcin Pegaz / Gazeta Polska / Forum

Dla mnie najważniejsza jest ochrona godności człowieka, a więc ochrona każdego, kto czuje się wykluczony, zapomniany i nie może prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie - oświadczył RPO. Zapytany o opinię na temat uznania dostępu do legalnej aborcji za prawo człowieka, odparł, że Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie - w 1997 i 2020 r. - ocenił, że "beneficjentem prawa do życia jest też ludzki płód i w związku z tym aborcja nie jest prawem – jest wyjątkiem od tej zasady".

Marcin Wiącek o art. 38 Konstytucji RP

Dyskusja na ten temat toczyła się w latach 90., gdy pracowano nad obecną konstytucją. Studiowałem stenogramy z posiedzeń Komisji Konstytucyjnej i Zgromadzenia Narodowego, m.in. dyskusje na temat kształtu artykułu 38, który ostatecznie brzmi: "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia". Twórcy konstytucji świadomie zrezygnowali z wpisywania aborcji do tego artykułu. Za takim rozwiązaniem głosował naród w referendum w 1997 r. Organy władzy publicznej, w tym ja jako rzecznik, mają obowiązek szanować wolę narodu - powiedział.

RPO: życie rodzi sytuacje, gdy trzeba podjąć dramatyczne decyzje

- Jednocześnie wiemy, że życie jest bardziej skomplikowane niż najlepsze akty prawne, dlatego rodzi sytuacje, kiedy trzeba wybierać, podejmować dramatyczne decyzje, np. dotyczące życia i matki, i dziecka, dlatego polskie prawo dopuszcza również wyjątki - dodał Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zatem, jak wskazywał Marcin Wiącek, "nie należy np. zmuszać kobiet do heroizmu, co zauważył sam TK i o co wnosi w złożonym do parlamentu projekcie ustawy prezydent RP".

Czytaj także:

ms

Zobacz także

Zobacz także