more_horiz
Wiadomości

Wyrok TSUE ws. frankowiczów. Pozytywne stanowisko Związku Banków Polskich

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021 15:05
Wiceprezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek pozytywnie ocenia orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów frankowych.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Foto: shutterstock

franki szwajcarskie 1200.jpg
Frankowicze nie wierzą w polubowne zakończenie sprawy z bankami. Większość nie chce negocjacji

Tadeusz Białek powiedział, że z orzeczenia TSUE wynika, iż po wyłączeniu z umów frankowych zakazanych zapisów pozostała część przepisów powinna nadal obowiązywać. Wiceprezes Związku Bankowców Polskich powiedział, że Trybunał uznał prymat dalszego obowiązywania umowy nad jej nieważnością.

Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł między innymi, że jeśli sąd krajowy stwierdzi nieuczciwy charakter umowy indeksacyjnej, musi z urzędu sprawdzić, czy w ogóle umowa może się utrzymać, czy też można ją unieważnić. Sędziowie Trybunału stwierdzili też, że do sądu krajowego, który stwierdził nieuczciwy charakter warunków umowy kredytowej, należy poinformowanie o tym konsumenta i poinformowanie o konsekwencjach prawnych, jakie może to pociągać.

Wbrew oczekiwaniom, unijny Trybunał nie odniósł się do kwestii, czy banki mogą żądać od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, czyli w praktyce z odsetek.

Posłuchaj
00:24 trybunał.mp3 Wiceprezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek pozytywnie ocenia orzeczenie TSUE w sprawie kredytów frankowych. (IAR)

nt

Zobacz także

Zobacz także