more_horiz
Wiadomości

"Głos młodych zabrzmi mocniej". Prezydent podpisał ustawę dot. młodzieżowych rad i sejmików

Ostatnia aktualizacja: 01.06.2021 16:31
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa. Podczas uroczystości powiedział, że młodzi ludzie mają bardzo ambitne oczekiwania i ta ambicja stanowi dla dojrzałych polityków impuls do śmielszych realizacji swoich zadań. Zapowiedział, że głos młodych wybrzmi mocniej po wejściu w życie nowego prawa.
Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda
Mateusz Morawiecki i Andrzej DudaFoto: Twitter/PremierRP

Prezydent zaznaczył, że ustawa, którą podpisał, "w ogromnym stopniu rozwija" samorządność młodzieżową. Zwrócił uwagę, że dotychczas ustawa przewidywała możliwość tworzenia młodzieżowych rad jedynie przy gminach. - Uznaliśmy, że jest to za mało - stwierdził. Podkreślił, że współczesny świat wymaga, aby "młodych ludzi szerzej dopuścić do możliwości współuczestniczenia w życiu publicznym w sensie sformalizowanym, zorganizowanym". 


Posłuchaj
00:28 Prezydent - młodzi mają bardzo ambitne oczekiwania (IAR).mp3 Prezydent: młodzi mają bardzo ambitne oczekiwania (IAR)

 

CZYTAJ RÓWNIEŻ
Andrzej Duda PAP 1200.jpg
Prezydent do samorządowców: dziękuję za służbę na rzecz społeczności lokalnych

Andrzej Duda przypomniał, że sam korzysta z rady osób młodych, w ramach cyklu spotkań "Młodzi w Pałacu". Dodał, że konsultował się m.in. z młodzieżową radą ds. klimatu. - Chcąc wysłuchać, co ludzie mają do powiedzenia na tak dla nich ważny temat, jakim jest kwestia ochrony klimatu - wskazał.

"Młodzież musi mieć możliwość zabrania głosu we wszystkich istotnych sprawach"

Jak podkreślił, cieszy się, że rady te będą tworzone jako podmioty o charakterze "opiniodawczym, konsultacyjnym, inicjatywnym, koordynacyjnym".

- Uważam, że we wszystkich sprawach, które dotyczą młodych ludzi, we wszelkich inicjatywach i działaniach, jakie są realizowane w sprawach młodzieży, młodzież musi mieć możliwość wypowiedzenia się. Młodzież powinna mieć też możliwość zabrania głosu we wszystkich kwestiach istotnych z punktu widzenia przyszłości - mówił prezydent.

Czytaj także:

Wskazał, że młodzi mają bardzo ambitne oczekiwania i czasem nie wszystko, czego by chcieli, da się zrealizować. Ale, dodał, ta ambicja stanowi dla dojrzałych polityków "impuls do tego, by być ambitniejszymi w realizacji różnych zadań, ze względu na to, że na każdym z nas ciąży obowiązek realizacji zasady zrównoważonego rozwoju".

Posłuchaj
00:27 Prezydent - współczesność wymaga szerszego dopuszczenia młodych do życia publicznego (IAR).mp3 Prezydent: współczesność wymaga szerszego dopuszczenia młodych do życia publicznego (IAR)

 

"Głos młodych zabrzmi mocniej"

- Ten zrównoważony rozwój to myślenie nie tylko o tym, co tu i teraz. To także myślenie o tym, co w przyszłości. A to, co w przyszłości jest przede wszystkim domeną ludzi młodych. Dlatego cieszę się bardzo, że na różnych szczeblach działalności politycznej w naszym kraju od dzisiaj - po podpisaniu tej ustawy - głos młodych ludzi, ich zdanie, ich opinia, ich inicjatywa będzie brzmiała mocniej i skuteczniej - podkreślił Andrzej Duda.

Zdaniem prezydenta podpisana we wtorek nowela stwarza dodatkowe szanse młodym ludziom na aktywizację i na zdobywanie
doświadczenia, a także daje możliwość zaangażowania się w sprawy publiczne.

Założenia nowelizacji ustawy

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - młodzieżowa rada gminy może zostać utworzona na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady gminy bądź wójta gminy, albo organizacji pozarządowych, lub uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danej gminy.

Posłuchaj
00:16 Andrzej Duda - te rady będą podmiotami o charakterze opiniodawczym, inicjatywnym, konsultacyjnym (IAR).mp3 Andrzej Duda: te rady będą podmiotami o charakterze opiniodawczym, inicjatywnym, konsultacyjnym (IAR)

 

Młodzieżowa rada gminy będzie mieć charakter konsultacyjno-doradczy i będzie jej przysługiwać inicjatywa uchwałodawcza. Do zadań rady będzie należeć opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży i podejmowanie działań na rzecz młodzieży.

Takie same kompetencje - na wyższych szczeblach samorządu - będą mieć młodzieżowe rady powiatu i młodzieżowe sejmiki województw.

ms

Zobacz także

Zobacz także