more_horiz
Wiadomości

Nowelizacja ustawy o obronie ojczyzny z podpisem prezydenta. Poszerza źródła finansowania Sił Zbrojnych

Ostatnia aktualizacja: 16.08.2022 14:52
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która rozszerza katalog źródeł zasilania Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Nowelizacja obejmuje ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych.
Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą źródeł finansowania zakupów dla wojska
Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą źródeł finansowania zakupów dla wojskaFoto: Twitter/@Zelazna_Dywizja

Zasadniczym celem nowelizacji jest rozszerzenie katalogu źródeł finansowania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych m.in. o odszkodowania i kary umowne oraz zwrócone zaliczki wpłacone w poprzednich latach budżetowych.

Na środki tworzące Fundusz będą się mogły składać także kredyty, pożyczki i obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego na rynku krajowym i zagranicznym, a także zobowiązania finansowe BGK z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji objętych gwarancją skarbu państwa.

Przychodami FWSZ będą mogły być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Ustawa o obronie ojczyzny

Uchwalona w marcu ustawa o obronie ojczyzny zastąpiła 14 ustaw, w tym o powszechnym obowiązku obrony, o finansowaniu i modernizacji sił zbrojnych oraz ustawę pragmatyczną, oraz znowelizowała kilkadziesiąt innych.

Wprowadziła nowe rodzaje służby wojskowej, a także nowe, pozabudżetowe źródła finansowania wydatków obronnych, jak wpływy z obligacji, spadków i darowizn.

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj także:

Zobacz również: Radosław Fogiel w "Salonie politycznym Trójki"

kp

Zobacz także

Zobacz także