more_horiz
Section1
Debata Międzynarodowa "Polska w niestabilnym świecie"
Wszystkie Uczestnicy debaty: dr Jacek Bartosiak (z lewej), prof. Marek Cichocki (w środku) i dr Sławomir Dębski (z prawej) Foto: Paweł Jakubicki