more_horiz
Section1
Izium po rosyjskiej okupacji
Wszystkie Sytuacja ludności cywilnej w mieście jest bardzo zła Foto: Adam Zawadzki