more_horiz
Section1
Izium po rosyjskiej okupacji
Wszystkie Ludzie są wdzięczni za możliwość otrzymania paczki mąki lub ryżu Foto: Adam Zawadzki