more_horiz

Paliwo przyszłości. Rząd przyjął "Polską strategię wodorową"

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2021 09:13
"Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r." jest dokumentem strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia. Dokument wpisuje się w globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej. 
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Scharfsinn/shutterstock.com

Posłuchaj
03:59 Jedynka/Sygnały dnia - 3.11.2021 wodór Paliwo przyszłości. Rząd przyjął "Polską strategię wodorową" (Sygnały dnia/Jedynka)

 

- Wodór będzie miał ogromne znaczenie w transformacji energetycznej - a właściwie kształtowaniu nowego sektora gospodarki, jakim jest gospodarka wodorowa - w kilku ważnych obszarach. Przede wszystkim w transporcie - powiedział w Programie 1 wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. - Rewolucja wodorowa dzieje się na naszych oczach - dodał.

Wojciech Jakóbik z BiznesAlert.pl ocenił, że potencjał wodoru, jako paliwa przyszłości, jest ogromny. - Wodór, w dużej mierze, pozwoli wybić się nam na samodzielność surowcową. Produkcja wodoru oraz jego późniejsze wykorzystanie w przemyśle może pełnić istotną rolę jako środek ograniczenia uzależnienia od importu paliw kopalnych, co odbije się na spadku uzależnienia politycznego od takich państwa jak Rosja - stwierdził Jakub Wiech z portalu Energetyka24.pl.

Czytaj także:


To będzie kluczowe dla przyszłości

Jak czytamy w komunikacie rządowym, celem "Polskiej strategii wodorowej" jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. "Inwestycje w rozwój technologii wodorowych oferują rozwiązania umożliwiające obniżenie emisyjności w tych segmentach gospodarki, w których dekarbonizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona lub niemożliwa w drodze elektryfikacji" - podkreślono.

1200_wiatraki_shutterstock.jpg
Wodór i wiatraki. Polska energetyka stawia na rozwiązania zeroemisyjne

Dokument przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej, przy czym pomoc ta obejmie wyłącznie wodór niskoemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Uzyskanie wsparcia dla produkcji wodoru z paliw kopalnych możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem zastosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla (np. CCS/CCU).

Strategia wytycza sześć celów:

  • wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;
  • wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
  • wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
  • produkcja wodoru w nowych instalacjach;
  • sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru;
  • stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

"Biorąc pod uwagę duży potencjał krajowej produkcji wodoru z lokalnych surowców, rola technologii wodorowych pozytywnie wpływających na środowisko będzie kluczowa w przyszłości. Do najważniejszych czynników środowiskowych należy: nisko- lub zeroemisyjność technologii wodorowych oraz bezpieczeństwo technologii i infrastruktury wodorowej wraz z minimalnym oddziaływaniem na lokalne środowisko naturalne" - wskazano.

Aktualnie, przy zaangażowaniu Agencji Rozwoju Przemysłu, prowadzone są prace nad powstaniem przynajmniej sześciu dolin wodorowych do 2030 roku - w Wielkopolsce, na Śląsku, Dolnym Śląsku, Pomorzu, Mazowszu i Podkarpaciu. Huby te mają stanowić trzon polskiej transformacji energetycznej.

***

Tytuł audycji: Sygnały dnia

Prowadzą: Karolina Rożej i Grzegorz Jankowski 

Autor materiału: Aleksander Ziemiańczyk

Data emisji: 3.11.2021

Godzina emisji: 6.45

kk

Zobacz także

Zobacz także