more_horiz

Zbliża się termin składania deklaracji o emisyjności budynków

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2022 13:10
Tylko do 30 czerwca można złożyć deklaracje o źródle ogrzewania domu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek rejestracji w bazie mają właściciele domów, a także zarządcy mieszkań, którzy mają dane na temat źródeł ciepła w danym budynku. Brak rejestracji w terminie może skutkować wysoką grzywną.
Właściciele domów, domków letniskowych mają obowiązek składać  deklarację Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Właściciele domów, domków letniskowych mają obowiązek składać deklarację Centralnej Ewidencji Emisyjności BudynkówFoto: Pixabay/Manfred Antranias Zimmer
  • Od lipca ub.r. blisko 3/4 właścicieli domów, zarządców budynków złożyło deklaracje o źródle ogrzewania nieruchomości do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
  • Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona w terminie, to właścicielowi budynku grozi kara grzywny do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu - do 5 tys. zł.
  • Deklarację powinni złożyć również właściciele domków letniskowych, którzy na terenie altan korzystają ze źródeł ogrzewania. 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która powstała na mocy noweli ustawy termomodernizacyjnej, ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce. W tym ogólnokrajowym systemie są gromadzone informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym. Dane, które są zbierane za pośrednictwem CEEB, mają stanowić podstawę m.in. do realizacji programów wymiany starych kotłów grzewczych, polityki niskoemisyjnej oraz przyznawania funduszy na działania wpływające na poprawę jakości powietrza. 

Jak zaznacza Łukasz Karpiński, Kierownik Referatu Ochrony Powietrza Urzędu Miasta Bydgoszczy, deklarację mają obowiązek złożyć również właściciele domków letniskowych. - Tu jest ważna informacja dla właścicieli Rodzinnych Ogródków Działkowych czy użytkowników. Jeżeli na terenie altany mamy źródła ogrzewania, trzeba ową deklarację złożyć - dodaje. 

Posłuchaj
09:39 Jedynka/4PR deklaracje CEEB.mp3 Zbliża się termin składania deklaracji o emisyjności budynków (Cztery pory roku/Jedynka)

 

Korekta deklaracji 

Najpopularniejszą formą składania deklaracji jest ta papierowa, która przekazywana jest przez gminy. Deklarację można też wypełnić online za pośrednictwem strony Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jak podkreśla ekspert, na formularzu wypełnionym online, można wprowadzić korektę. - Jeżeli składa się deklarację w sposób, który my najbardziej promujemy, czyli w sposób elektroniczny, za pomocą profilu zaufanego albo e-dowodu, to można skorygować deklarację - podkreśla. - Możemy ją skorygować w zakresie źródeł ogrzewania, nie możemy nanieść poprawek w części adresowej - wyjaśnia. - Najważniejsze jest złożenie deklaracji, jeżeli podczas kontroli zostanie wychwycony błąd, wtedy osoba kontrolująca naniesie korektę - tłumaczy gość Jedynki. 

Wysokie grzywny 

Właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW, muszą złożyć deklarację, czym są ogrzewane nieruchomości. W przypadku gdy deklaracja nie zostanie złożona w terminie, właścicielowi budynku grozi kara grzywny do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu - do 5 tys. zł.

Czytaj także: 

***

Tytuł audycji: Cztery pory roku

Prowadzi: Daniel Wydrych

Gość: Łukasz Karpiński (kierownik Referatu Ochrony Powietrza Urzędu Miasta Bydgoszczy) 

Data emisji: 20.06.2022 r.

Godzina emisji: 9.37

IAR/ans 

Zobacz także

Zobacz także