more_horiz
Section1
Radiowe urodziny Wiesława Ochmana
Wszystkie Krzysztof Szuster, dyrektor Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk Zbigniew Cierniak i dyrektor radiowej Jedynki Agnieszka Kamińska Foto: Łukasz Kowalski/Polskie Radio