more_horiz
Section1
Eksperyment z karmieniem żubrów na Białorusi. Ma być ich więcej
Wszystkie Do Puszczy Nalibockiej ponad 20 lat temu przesiedlono grupę żubrów z białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Teraz stado rozmnożyło się do ponad 80 sztuk. Dalej się nie rozwija, gdyż brakuje dla niego pożywienia Foto: Włodzimierz Pac, Polskie Radio