Życie z duszą czy bez

Życie z duszą czy bez

Następna audycja: 2024-04-28 19:05

Poprzednie audycje

Opis

Jak najważniejsze instytucje wiary funkcjonują we współczesnej kulturze i popkulturze?

Audycja Filipa Memchesa.

Prowadzący