more_horiz
PR24 Portal
Section05

Dorota Truszczak

Pułkownik Józef Rokicki. Zapomniany bohater historii Polski

Urodzony w 1894 roku płk Józef Rokicki to zapomniany bohater historii Polski XX wieku. Pełnił m.in. funkcję komendanta głównego Narodowej Organizacji Wojskowej, jednej z największych organizacji podziemia antyniemieckiego w czasie II wojny światowej. Był jednocześnie odpowiedzialny za swoich żołnierzy i lojalny wobec dowódców.
Zobacz więcej na temat:  Dorota Truszczak historia Polski Historia - ludzie II wojna światowa Powstanie Warszawskie Józef Rokicki

Unia polsko-litewska i próba zbudowania imperium wschodniego

Za początek dziejów polsko-litewskich uznaje się 14 sierpnia 1385 roku. W tym dniu na zamku w Krewie na Litwie zawiązana została unia Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Współpraca polityczna obu państw trwała przez wiele lat. Jej fundamentem była współpraca Władysława Jagiełły i księcia Witolda.
Zobacz więcej na temat:  Dorota Truszczak prof. Andrzej Nowak historia Polski Litwa Władysław Jagiełło Jadwiga Andegaweńska

Polska poza Polską. Opowiedzieć o historii RP na uchodźstwie

Przybliżanie Polakom historii działalności polskich władz funkcjonujących poza granicami kraju to jeden z elementów działalności fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie". Organizacja realizuje obecnie przedsięwzięcie sprowadzenia doczesnych szczątków prezydentów RP na uchodźstwie z Wielkiej Brytanii do Polski oraz ich uroczystego pochówku.
Zobacz więcej na temat:  historia Polski Władysław Raczkiewicz August Zaleski Stanisław Ostrowski Dorota Truszczak Rząd RP na Uchodźstwie

Władysław Raczkiewicz, August Zaleski i Stanisław Ostrowski - prezydenci Polski poza Polską

Wybuch II wojny światowej i wydarzenia z tym związane spowodowały utworzenie niezawisłego aparatu państwowego II RP poza granicami kraju. Została zachowana ciągłość władzy państwowej na mocy konstytucji kwietniowej z 1935 roku, także wtedy, kiedy Polska znalazła się w strefie wpływów sowieckich po 1945 roku. Trzej prezydenci RP na uchodźstwie: Władysław Raczkiewicz, August Zaleski i Stanisław Ostrowski działali i zmarli na emigracji. Prochy właśnie tych trzech Prezydentów wkrótce będą sprowadzone do Polski z Wielkiej Brytanii.
Zobacz więcej na temat:  Dorota Truszczak Rząd RP na Uchodźstwie prezydent Władysław Raczkiewicz August Zaleski Stanisław Ostrowski historia Polski II wojna światowa

Polityka wschodnia ojca i syna: Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego

Po prawie dwustu latach rozbicia dzielnicowego, mimo wielu przeszkód, które musiał pokonać przyszły władca, królestwo polskie zostało przywrócone pod berłem Władysława Łokietka w 1320 roku. Zarówno on, jak i jego syn Kazimierz Wielki w trakcie swojego panowania utrzymywali współpracę z Litwą i Węgrami.
Zobacz więcej na temat:  historia Polski Władysław Łokietek Wielkie Księstwo Litewskie Dorota Truszczak Andrzej Nowak

Ekonomiści obozu narodowego. "Profesura, przemysłowcy i ziemianie"

W grudniu 1922 roku wybitny polski historyk Władysław Konopczyński, zostawszy posłem Sejmu I kadencji, napisał w swoich dziennikach, że obóz narodowy posiadał w parlamencie "niezaprzeczalnie najwięcej sił wysoko wykwalifikowanych". Wśród nich wymienił także ekonomistów, którzy zdaniem prof. Jana Żaryna byli "ówczesną plejadą gwiazd".
Zobacz więcej na temat:  historia Polski Dorota Truszczak Jan Żaryn Stanisław Głąbiński

Polska i jej sąsiedzi: Mongołowie, Ruś, Moskwa i Litwini w latach 1241-1320

W roku 1241, kiedy na ziemiach polskich postępowało rozbicie dzielnicowe, bohaterski odpór najazdom Mongołów próbował stawić poległy w bitwie pod Legnicą książę śląski Henryk Pobożny. Mongolska nawała przetoczyła się przez kraj, do okupacji jednak nie doszło.
Zobacz więcej na temat:  Dorota Truszczak Andrzej Nowak historia Polski średniowiecze Mongolia Wołyń Litwa historia Europy Moskwa Rosja

Frank Drake. Człowiek, który wpadł na to, jak obliczyć, ile w kosmosie jest cywilizacji

Frank Drake to autor słynnego, ogłoszonego w 1961 roku, równania określającego liczbę cywilizacji pozaziemskich w naszej galaktyce. Jego wynik, w zależności od współczynników, waha się od jednego do miliona. Mimo że nie ma dowodów na istnienie innych od nas istot rozumnych, to Amerykanin przez lata przekonywał, że kontakt z nimi, w formie sygnału radiowego bądź świetlnego, jest nieunikniony. Astronom uruchomił także projekt poszukiwań obcych cywilizacji SETI.
Zobacz więcej na temat:  Dorota Truszczak kosmos astronomia asteroida Frank Drake Tomasz Kokowski Sebastian Soberski

Oskar Halecki. "Odkryty dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości"

Oskar Halecki był najczęściej cytowanym na świecie, a zarazem w Polsce chyba nie tak znanym historykiem XX wieku. Przede wszystkim z tego powodu, że w czasach PRL został wyklęty. - Władysław Gomułka na forum Frontu Jedności Narodu zdecydował się na jawną krytykę Oskara Haleckiego i potępienie go w bardzo brutalnych, obrzydliwych słowach - mówi w Programie 1 Polskiego Radia prof. Jan Żaryn.
Zobacz więcej na temat:  historia Polski Dorota Truszczak Oskar Halecki Władysław Gomułka

Mityczne i historyczne początki sąsiedztwa do czasów Bolesława Śmiałego

Mityczne początki zawarte są już w znanej legendzie o Lechu, Czechu i Rusie, która po raz pierwszy pojawia się u nas w Kronice wielkopolskiej w 1295 roku, dziele anonimowego autora. Jak jeszcze widzą je twórcy innych kronik polskich: Gall zwany Anonimem, mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem czy Jan Długosz - kronikarze początków państwa polskiego, także tych poprzedzających chrzest Mieszka I w 966 roku.  
Zobacz więcej na temat:  historia Polski Dorota Truszczak Andrzej Nowak Mieszko I Ruś Kijowska Bolesław Chrobry

Pakt Ribbentrop - Mołotow. "To lekcja, która stale nam grozi"

Dzień 23 sierpnia 1939 roku to złowroga data w historii Polski, ale i świata. W tym dniu przedstawiciele III Rzeszy i Związku Sowieckiego podpisali w Moskwie porozumienie o nieagresji, czyli pakt Ribbentrop - Mołotow. - Ta rocznica przypomina o stałym elemencie polityki imperialnej Rosji. To właśnie ta chęć dominacji nad całą Europą Wschodnią - mówi w Programie 1 Polskiego Radia prof. Andrzej Nowak, historyk i sowietolog.
Zobacz więcej na temat:  Dorota Truszczak Rosja Józef Stalin historia Polski Adolf Hitler Niemcy pakt Ribbentrop-Mołotow

"Szukamy morszczynu". Apel Instytutu Oceanologii PAN

"Pomóż naukowcom w poszukiwaniu morszczynu" - z tym apelem zwrócili się do Polaków naukowcy Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Ostatni rosnący okaz morszczynu udokumentowano w 1976 roku. Było to w okolicy Gdyni przy Starej Torpedowni. Czy morszczyn powrócił do polskiego morza? 
Zobacz więcej na temat:  Dorota Truszczak Morze Bałtyckie Bałtyk ekologia środowisko środowisko naturalne przyroda Polska Akademia Nauk NAUKA