more_horiz
PR24 Portal
Section05

elektronika

Mniej czasu w pracy, więcej rozrywki. Tak zmienia się podejście na świecie

Obecnie amerykańscy pracownicy spędzają w pracy średnio 2000 godzin rocznie, podczas gdy w 1900 r. pracowali o 50 proc. więcej. Nie jest to jednak trend widoczny jedynie w USA, ale, jak pokazują dane OECD, obserwowany we wszystkich państwach rozwiniętych. Pracujemy krócej, zarabiamy więcej i wypoczywamy taniej. Jednak nie wszyscy i nie zawsze.
Zobacz więcej na temat:  GOSPODARKA POLSKA elektronika rozrywka praca