more_horiz
PR24 Portal
Section05

filozofia

Wiesław Myśliwski. "Literatura broni nas przed bezsensem świata"

– Opowiadając, konstruujemy nasze życie. Układamy je w jakąś logiczną całość. Literatura jest próbą formowania życia w coś, co ma swoją harmonię i swój sens – mówił Wiesław Myśliwski na antenie Polskiego Radia. Znakomity pisarz, autor m.in. takich powieści, jak "Kamień na kamieniu" i "Widnokrąg", kończy 25 marca 2023 roku dziewięćdziesiąt jeden lat!
Zobacz więcej na temat:  Wiesław Myśliwski literatura wspomnienie kultura ludowa chłopi wieś filozofia

Z Podhala w świat. Ks. Józef Tischner o swoim życiu

O rodzinnej Łopusznej, o studiach w Krakowie, o pracy duszpasterskiej i pisarskiej. Między innymi o tym opowiadał ks. Józef Tischner w barwnych radiowych gawędach nagranych w 1994 roku. 12 marca wspominamy 92. rocznicę urodzin tego filozofa, duszpasterza, kapelana Solidarności, profesora Papieskiej Akademii Teologicznej, laureata najważniejszej nagrody Polskiego Radia: Złotego Mikrofonu.
Zobacz więcej na temat:  Józef Tischner filozofia religia literatura góry HISTORIA

Michał Heller. "Ksiądz dla inteligencji"

- Wzrastałem w podwójnej atmosferze: religijnej i przepojonej kultem do nauki, zwłaszcza nauk ścisłych. Często słyszałem z ust ojca zdanie, że "nie ma księży dla inteligencji, że kazania nie są do nich adresowane". We mnie to jakoś zakiełkowało – mówił w Polskim Radiu ks. prof. Michał Heller, światowej sławy kosmolog, fizyk, filozof i teolog.
Zobacz więcej na temat:  Michał Heller chrześcijaństwo filozofia religia fizyka astronomia

Filozofia przyjemności, przyjemność filozofowania

Myśliciele różnych epok rozważali kwestie dążenia do przyjemności. Była ona tematem dyskusji starożytnych jako doświadczenia, pisał o niej Platon. Arystoteles za największą przyjemność uznawał uprawianie filozofii. Hedoniści uważali przyjemność za najwyższe dobro i cel życia. - Nie można żyć przyjemnie, jeśli nie żyje się mądrze, uczciwie i sprawiedliwie - mówił Epikur.
Zobacz więcej na temat:  Katarzyna Jankowska Katarzyna Jankowska – PODCAST filozofia

Stanisław Ignacy Witkiewicz. Rozpacz pod maską błazna

24 lutego 1885 roku w Warszawie urodził się Stanisław Ignacy Witkiewicz "Witkacy" - malarz, pisarz, dramaturg, filozof, fotograf, twórca słynnych portretów. Był głównym teoretykiem awangardowej grupy malarzy formistów. Założył też w Zakopanem Teatr Niezależny, w którym objął kierownictwo artystyczne. Był jednym z najoryginalniejszych twórców kultury polskiej.
Zobacz więcej na temat:  pisarz filozofia fotografia malarstwo literatura literatura polska rewolucja październikowa 1917

Dotyk - źródło poznania i komunikacji

Choć na co dzień rzadko zwracamy na niego uwagę, trudno byłoby nam funkcjonować, gdybyśmy byli go pozbawieni. Jest podstawowym narzędziem poznawczym, używamy go do komunikacji i okazywania uczuć. Związane z nim doświadczenia stanowią też podstawę naszej zmysłowej metaforyki (ostry dźwięk, ciepły kolor itd.). O dotyku rozmawialiśmy z Karolem Gromkiem i Marceliną Obarską - autorami wydanych właśnie "Historii dotyku".
Zobacz więcej na temat:  dotyk filozofia Dwójka Michał Nowak

Między Nietzschem a uwodzeniem. Krzysztof Michalski i życie współczesnego filozofa

– Gdy Michalskiemu przyszedł do głowy pomysł o Instytucie Nauk o Człowieku, podzielił się tym z Tischnerem. Ten powiedział: "Jedźmy z tym do papieża". Okazało się, że to był dobry pomysł – wspominał w Polskim Radiu eseista Wojciech Bonowicz. 11 lutego br. mija 10 lat od śmierci Krzysztofa Michalskiego, cenionego filozofa, twórcy jednego z najważniejszych europejskich centrów naukowych.
Zobacz więcej na temat:  Krzysztof Michalski Józef Tischner Jan Paweł II Andrzej Seweryn Krzysztof Król Wojciech Bonowicz filozofia Leszek Kołakowski chrześcijaństwo Aleksander Smolar

Kazimierz Twardowski. Jeden z najwybitniejszych przełomu XIX i XX wieku filozofów

"Miał on przedziwny dar przedstawiania najtrudniejszych zagadnień w sposób tak prosty i oczywisty, że każdemu uważnie słuchającemu wydawało się, że słucha rzeczy łatwych" - pisze prof. Kazimierz Michałowski we "Wspomnieniach". 85 lat temu zmarł we Lwowie prof. Kazimierz Twardowski, jeden z najwybitniejszych filozofów przełomu XIX i XX wieku.
Zobacz więcej na temat:  filozofia Lwów Wiedeń Warszawa NAUKA

Józef Maria Bocheński. "Walka między mądrością a głupotą odbywa się wewnątrz nas"

- Postępuj tak, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło – głosi pierwsze przykazanie z "Podręcznika mądrości tego świata" ojca Józefa Marii Bocheńskiego. – Mądrość polega na tym, żeby żyć tak, aby życie w każdej chwili miało sens, a życie ma sens pod dwoma warunkami – pierwszy, jeśli człowiek do czegoś dąży, ma cel, a drugi – jeśli używasz chwili – mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia.
Zobacz więcej na temat:  Józef Maria Bocheński filozofia Uniwersytet Jagielloński II wojna światowa Monte Cassino HISTORIA historia Polski wojna polsko-bolszewicka