more_horiz
PR24 Portal
Section05

Jan Żaryn

Działania komunistycznej bezpieki wobec kardynała Karola Wojtyły

"Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Karola Wojtyły" - publikacja o tym tytule została wydana przez IPN już w 2009 roku, w serii "Niezłomni", poświęconej tym, którzy w sposób zdecydowany oparli się działaniom komunistycznej władzy, duchownym i świeckim, w tym Karolowi Wojtyle. Dlaczego dwudziestokilkuletni ksiądz, a następnie metropolita krakowski, był obiektem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa?
Zobacz więcej na temat:  Dorota Truszczak Jan Żaryn kościół w prl Karol Wojtyła historia Polski

Dlaczego zginął ks. Blachnicki? Prof. Żaryn: chciał oddziaływać na młodzież Europy Środkowo-Wschodniej

- Ksiądz Franciszek Blachnicki być może dlatego został zamordowany, że jego dzieła zaczęły obejmować nie tylko młodzież polską, ale wszystko wskazuje na to, że widział także możliwość oddziaływania - idąc śladem papieża Jana Pawła II - na teren Europy Środkowo-Wschodniej - mówił w Polskim Radiu 24 prof. Jan Żaryn, historyk, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio 24 Jan Żaryn Jan Ruman Arkadiusz Gołębiewski Franciszek Blachnicki IPN morderstwo księdza Blachnickiego społeczeństwo POLSKA

"Zleceniodawców trzeba szukać w Moskwie". Jan Żaryn o śmierci ks. Blachnickiego

- W przypadku zbrodni na księdzu Franciszku Blachnickim wszystko wskazuje na to, że zleceniodawców trzeba jednak szukać w Moskwie - mówił w Polskim Radiu 24 prof. Jan Żaryn. Historyk podkreślił, że choć to jest jego hipoteza, to "Czesław Kiszczak i gen. Wojciech Jaruzelski mieli stworzyć warunki do dokonania tej zbrodni".
Zobacz więcej na temat:  Jan Żaryn POLSKA HISTORIA IPN Karol Nawrocki Zbigniew Ziobro

Człowiek formatu prezydenckiego. Rzecz o kpt. Włodzimierzu Marszewskim

Włodzimierz Marszewski (1891-1948) był uczestnikiem I wojny światowej; pełnił również służbę w Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera we Francji oraz kierował działalnością konspiracyjną polskiego podziemia. Leszek Żebrowski, autor tekstu o Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, opisując działalność konspiracyjną kpt. Marszewskiego, określił go mianem "człowieka formatu prezydenckiego".
Zobacz więcej na temat:  historia Polski Jan Żaryn II wojna światowa Historia - ludzie Dorota Truszczak

"Atakujący nie bazują na faktografii". Prof. Żaryn o niszczeniu wizerunku Jana Pawła II

Niszczenie wizerunku Jana Pawła II odbywa się za pomocą metod, z których korzystała Służba Bezpieczeństwa. Przecież w PRL aparat bezpieczeństwa po to atakował różne autorytety, aby pomniejszyć ich wpływ i oddziaływanie na społeczeństwo - mówi historyk prof. Jan Żaryn, dyr. Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
Zobacz więcej na temat:  Jan Paweł II POLSKA papież KSIĄŻKA Jan Żaryn społeczeństwo Kościół katolicki bronimy Jana Pawła II

Zbrodnia katyńska. Od tego dokumentu wszystko się zaczęło

83 lata temu, 5 marca 1940 roku, sowiecki dyktator Józef Stalin podpisał ściśle tajną uchwałę o zgładzeniu obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji Związku Sowieckiego na Rzeczpospolitą 17 września 1939 roku. Decyzja Stalina i jego towarzyszy z Politbiura była początkiem zbrodni katyńskiej. – My, jako historycy powtarzamy to bardzo często, że jest to w jakiejś mierze także osobista zemsta Stalina za wojnę 1920 roku. Oficerowie polscy, Wojsko Polskie nie dopuściło do wtargnięcia bolszewizmu na teren Europy, powstrzymaliśmy tę nawałnicę – mówił w Trójce profesor Jan Żaryn. 
Zobacz więcej na temat:  Katyń zbrodnia katyńska Jan Żaryn Anna Popek II wojna światowa

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prof. Żaryn: to święto ogólnonarodowej tożsamości

- Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest świętem ogólnonarodowej tożsamości – mówi PAP historyk prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
Zobacz więcej na temat:  Łączka Instytut Pamięci Narodowej PRL Żołnierze Wyklęci Jan Żaryn PRL POLSKA Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Jaki wpływ na działania Narodowej Demokracji miała myśl romantyczna?

Czy ideały romantyczne były ideą założycielską, kontynuowaną w dalszym działaniu środowiska narodowodemokratycznego począwszy od Ligi Polskiej z lat 80 XIX stulecia? Dwudziestowieczny emigrant Wojciech Wasiutyński uważał, że "Jeżeli Dmowski podpisał Traktat Wersalski, przywracający Polsce niepodległość, to dlatego, że był tym, który umiał znaleźć drogę dla narodu poza ugodą i poza powstaniem".
Zobacz więcej na temat:  Dorota Truszczak historia Polski Jan Żaryn Roman Dmowski romantyzm liga polska Adam Mickiewicz

Romantyk, bojownik, pisarz. Rzecz o pułkowniku Zygmuncie Miłkowskim

Zygmunt Miłkowski, posługujący się również pseudonimem Teodor Tomasz Jeż, współcześnie bardziej znany jest jako jeden z najpłodniejszych pisarzy polskich. Był on też jednak działaczem niepodległościowym i autorem wielu tekstów publicystycznych, z których najgłośniejszy to "Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodowym". Swoje długie życie poświęcił sprawie Niepodległej.
Zobacz więcej na temat:  Dorota Truszczak historia Polski Zygmunt Miłkowski Jan Żaryn

O dzieciństwie i młodości sto lat temu na wystawie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

Młodość i dzieciństwo sprzed wieku - choć pozbawione nowinek technologicznych - są w wielu miejscach podobne do doświadczeń młodych Polaków w XXI stuleciu. Opowiada o tym wystawa "Nie tacy inni. Dzieciństwo i młodość sto lat temu" przygotowana przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej (IDMN). Wernisaż ekspozycji, którą można oglądać do 30 stycznia, zorganizowano w Centrum Edukacyjnym Instytutu w Warszawie.
Zobacz więcej na temat:  historia Polski Jan Żaryn wystawa

Rola Kościoła katolickiego w PRL od stanu wojennego do 1989 roku. Część 2

Z 18 na 19 października 1984 roku oficerowie Służby Bezpieczeństwa porwali, torturowali i zamordowali kapelana Solidarności księdza Jerzego Popiełuszkę. W 1987 roku miała miejsce trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, a w tym czasie pogłębiał się kryzys gospodarczy. Jak te wydarzenia wpływały na relacje państwo - Kościół?  
Zobacz więcej na temat:  kościół w prl Dorota Truszczak Kościół katolicki Jan Żaryn Jerzy Popiełuszko Jan Paweł II historia Polski komunizm Wojciech Jaruzelski Michaił Gorbaczow Józef Glemp

Zbrodnia w Ciepielowie: Polacy zamordowani za pomoc Żydom

Wydarzenia sprzed 80 lat stały się punktem wyjścia do rozmowy o historiach Polaków i Żydów, którym przyszło mierzyć się z niemieckim okupantem. 6 grudnia 1942 roku do Ciepielowa Starego, na obrzeżach województwa radomskiego, wjechał niemiecki oddział, który zaczął wyciągać z chałup i sukcesywnie mordować polskie rodziny, które ukrywały swoich żydowskich sąsiadów. Zginęły wtedy łącznie 34 osoby, m.in. dwie rodziny Kosiorów, rodzina Kowalskich i Skoczylasów.
Zobacz więcej na temat:  II wojna światowa Żydzi pomoc okupacja niemiecka Arkadiusz Gołębiewski Jan Żaryn Klub Trójki Trójka

Rola Kościoła katolickiego w PRL po wprowadzeniu stanu wojennego

Kościół katolicki był jedyną instytucją, która mogła niezależnie działać – jak głosił dekret o stanie wojennym z 12 grudnia 1981 roku. Mimo że został poddany inwigilacji przez komunistyczne władze, to do 1989 roku był on miejscem azylu dla wielu Polaków: udzielał schronienia poszukiwanym przez Służbę Bezpieczeństwa, ich rodzinom, wspierał poradami prawnymi potrzebujących, przekazywał żywność.
Zobacz więcej na temat:  kościół w prl Dorota Truszczak Kościół katolicki Jan Żaryn Jerzy Popiełuszko

Prof. Jan Żaryn: to Kościół pokazuje nam kalendarium najważniejszych wydarzeń z czasów PRL

- Istnieje sensowna periodyzacja okresu Polski komunistycznej, w której wiodącą rolę mają daty i wydarzenia wytworzone przez Kościół - mówił w Polskim Radiu 24 prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
Zobacz więcej na temat:  Kościół PRL Polskie Radio 24 historia Polski POLSKA religia wiara katolicyzm społeczeństwo Jan Żaryn

Janusz Zabłocki - współpracownik prymasów, prawnik, działacz i polityk

"Właśnie stosunek do prymasa Polski i jego linii duszpasterskiej obrony Kościoła i narodu był jedną z głównych przyczyn rosnących rozbieżności między mną i Tadeuszem Mazowieckim oraz innymi działaczami ruchu" - napisał w jednym z czterech tomów swoich "Dzienników" Janusz Zabłocki, publicysta, polityk, poseł na sejm, działacz katolicki, prawnik. Co pozostawił po sobie w życiu politycznym jeden z najbardziej znanych działaczy katolickich w Polsce?
Zobacz więcej na temat:  historia Polski Dorota Truszczak Jan Żaryn Janusz Zabłocki PRL