more_horiz
PR24 Portal
Section05

PZPR

Stalinizm w Polsce. Przeciwko wystąpili Żołnierze Wyklęci

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza powstała w grudniu 1948 roku z połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. W swoim programie partia deklarowała, że reprezentuje interesy "ludu pracującego miast i wsi". Jednak od kilku lat, pod wpływem Moskwy, nad Wisłą instalowano system komunistyczny. Utworzenie PZPR uważa się za początek stalinizmu w naszym kraju.
Zobacz więcej na temat:  Andrzej Nowak Dorota Truszczak stalinizm Józef Stalin historia Polski komunizm Moskwa PZPR

Sukces i klątwa. Roman Bratny w cieniu "Kolumbów"

Pozostawił po sobie ponad sto książek poetyckich i prozatorskich, kilkadziesiąt scenariuszy filmowych i dramatów, ale znany jest jako autor jednego dzieła: powieści "Kolumbowie. Rocznik 20". – Jestem zdominowany przez ten jeden konkretny utwór – przyznał w Polskim Radiu w 1970 roku.
Zobacz więcej na temat:  Roman Bratny Andrzej Mularczyk Tadeusz Gajcy Powstanie Warszawskie PZPR PRL historia Polski HISTORIA II wojna światowa Solidarność komunizm Armia Krajowa proza poezja literatura KSIĄŻKA książki

Gomułka i Chruszczow. Próba poluzowania sowieckiego gorsetu

Rankiem, 19 października 1956 roku, radzieckie oddziały stacjonujące w Polsce w marszu na Warszawę znajdowały się już 150 km od stolicy celem przeprowadzenia wojskowej interwencji. Nikita Chruszczow, I sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, chciał wymusić na komunistach polskich rezygnację z wyboru Władysława Gomułki na I sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Zobacz więcej na temat:  Dorota Truszczak PRL historia Polski Władysław Gomułka PZPR Andrzej Nowak Nikita Chruszczow

Rządy wzorowane na systemie radzieckim. Stalinizm nad Wisłą (1946-1955)

Powszechnie uważa się, że stalinizm w Polsce rozpoczął się wraz z powstaniem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - z połączenia się Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej w grudniu 1948 roku. Ale Stalin instalował u nas swoje władztwo od ponownego wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium II Rzeczpospolitej w 1944 roku.
Zobacz więcej na temat:  PZPR PRL historia Polski stalinizm komunizm Józef Stalin Bolesław Bierut Stefan Wyszyński

Adolf Ciborowski. Misja: odbudować dwie stolice

– Miasto buduje się bardziej sercem, niż rozumem – powiedział kiedyś w Polskim Radiu. Adolf Ciborowski. Przez całe życie związany był z Warszawą. Brał udział w odbudowie miasta zniszczonego w czasie drugiej wojny światowej. Doświadczenia te wykorzystał później w stolicy Macedonii, która podnosiła się z gruzów po tragicznym trzęsieniu ziemi.
Zobacz więcej na temat:  architektura Warszawa skopje macedonia Macedonia Północna PZPR II wojna światowa PRL miasto budowa

Socrealizm w literaturze polskiej. "Bumelanci", stonki ziemniaczane i "pryszczaci"

Twórcy socrealistyczni musieli przestrzegać ściśle określonych zasad. Mieli przedstawiać rzeczywistość w sposób prosty i realistyczny, jednak zgodny z założeniami partii komunistycznej. W praktyce oznaczało to wysyp wierszy i powieści wychwalających robotników oraz przywódców ZSRR. W rolach antagonistów natomiast stawiano "bumelantów" - osoby duchowne, kapitalistów i inteligentów. 
Zobacz więcej na temat:  HISTORIA historia PRL historia Polski PRL KSIĄŻKA literatura 1949 Szczecin PZPR