more_horiz
PR24 Portal
Section05

rozbiory Polski

Unifikacja Rzeczpospolitej. Z jakimi problemami mierzono się po odzyskaniu niepodległości?

Unifikacja Rzeczpospolitej stała się jednym z najpoważniejszych wyzwań po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918. Po 123 latach zaborów każda z trzech części Rzeczpospolitej miała odmienny system finansowy, gospodarczy i infrastrukturalny. Inne były waluty, rozstawy szyn, zasady ruchu drogowego, zróżnicowany był system miar i wag, odrębne systemy prawne.
Zobacz więcej na temat:  Katarzyna Kobylecka historia Polski odzyskanie niepodległości niepodległość rozbiory Polski

Sejm Rozbiorowy i jego skutki

- Sejm od samego początku został uznany jako skonfederowany. Wykorzystano sytuację, że do takiego sejmu mogli dołączyć tylko Ci, którzy popierali konfederację, a więc zamierzenia organizatorów sejmu – mówił na antenie Polskiego Radia prof. Jacek Staszewski. 250 lat temu, 30 września 1773 roku, obradujący w Warszawie Sejm ratyfikował traktaty rozbiorowe. 
Zobacz więcej na temat:  Austria HISTORIA Prusy Rosja rozbiory Polski Rzeczpospolita Sejm Stanisław August Poniatowski Tadeusz Reytan