more_horiz
PR24 Portal
Section05
Wilno

Zdradzeni po zdobyciu Wilna. 78 lat temu NKWD aresztowało dowódców Okręgu Wileńskiego AK

- Kiedy wydawało się, że wszystko jest na jak najlepszej drodze, nastąpiły pamiętne wydarzenia 17 lipca 1944 roku. Gen. Krzyżanowski "Wilk" został aresztowany z całym sztabem, bo nie chciał podporządkować się gen. Berlingowi – wspominał Jan Morelewski, uczestnik bitwy o Wilno.
Zobacz więcej na temat:  Armia Krajowa HISTORIA II wojna światowa Wileńszczyzna Wilno ZSRR Żołnierze Wyklęci

Za nami Dzień Kultury Białoruskiej w Wilnie. Plac Ratuszowy zamienił się w „mały Mińsk”

W Wilnie, gdzie przebywa obecnie dużo uchodźców politycznych z Białorusi, odbył się Dzień Kultury Białoruskiej. Do centrum Wilna przybyli Białorusini, by wspólnie spędzić ten dzień. Na chwilę Plac Ratuszowy zamienił się w „mały Mińsk”, gdyż wszyscy obecni byli Białorusinami. Dzień Kultury Białoruskiej odbył się w rocznicę urodzin ojca literatury białoruskiej – Janki Kupały.
Zobacz więcej na temat:  Wilno Białoruś Swiatłana Cichanouska Polacy na Białorusi

Lucjan Żeligowski - żołnierz, polityk, zdobywca Wilna

9 lipca 1947 roku w Londynie zmarł generał Lucjan Żeligowski, weteran I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Zasłynął jednak buntem, który - na polecenie Józefa Piłsudskiego - wywołał w Wilnie w 1920 roku. Rewolta doprowadziła do powstania nowego państwa - Litwy Środkowej, a w konsekwencji do przyłączenia Wileńszczyzny do Polski. 
Zobacz więcej na temat:  Józef Piłsudski II Rzeczpospolita wojna polsko-bolszewicka wojna 1920 bitwa warszawska I wojna światowa Wilno Litwa historia Polski HISTORIA