more_horiz
PR24 Portal
Section05

Wojciech Urban

Obozy dla osób z autyzmem. Środowisko osób niepełnosprawnych zmienia się na lepsze?

Od 2011 roku fundacja "Toto Animo" działa przede wszystkim na rzecz, tak zwanych nisko funkcjonujących, czyli niesamodzielnych osób z autyzmem i ich rodzin. A o obozie na Mazurach i o tym, co na lepsze zmieniło się w środowisku osób z niepełnosprawnościami, z Bożeną Okuń, członkiem zarządu fundacji "Toto Animo", rozmawiał Wojciech Urban.
Zobacz więcej na temat:  niepełnosprawni autyzm Wojciech Urban

"Lider Dostępności 2023". Poznaliśmy laureatów konkursu

W pałacu prezydenckim, odbyła się wielka gala i rozstrzygnięcie konkursu: "Lider Dostępności 2023". Którego patronem jest Program Pierwszy Polskiego Radia. Celem Konkursu jest promowanie idei projektowania uniwersalnego i nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które są dostępne dla wszystkich, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami.
Zobacz więcej na temat:  Wojciech Urban niepełnosprawni niepełnosprawność

"ABC Empatii" - likwidacja barier i stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami

Dziś w cyklu "Interacja" propozycja dla dzieci, rodziców i nauczycieli, a może... dla każdego z nas? Projekt "ABC Empatii" poprzez edukację najmłodszych ma za zadanie likwidację barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także zmianę myślenia i negatywnych postaw. To pokazanie świata, w którym wszystkie dzieci zasługują na takie samo traktowanie, bez względu na ich stan zdrowia.
Zobacz więcej na temat:  Wojciech Urban niepełnosprawność niepełnosprawni pomoc