more_horiz

Dziesięć cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi

Ostatnia aktualizacja: 15.08.2019 09:01
Dziesięć cnót Matki Bożej można odnaleźć w Ewangelii. Została Ona ukazana jako Najświętsza Maryja Dziewica – ewangeliczny wzorzec dla całego Kościoła. Pierwsi chrześcijanie, rozważając opowieści biblijne, patrzyli na Maryję szczególnie jako na niezrównany wzór miłości i służby.
Audio
mat. ilustracyjne
mat. ilustracyjneFoto: shutterstock.com

Przewodnią ideą Reguły dziesięciu cnót ewangelicznych Najświętszej Marii Panny jest naśladowanie Matki Bożej w Jej cnotach: czystości, roztropności, pokorze, wierze, pobożności, posłuszeństwie, ubóstwie, cierpliwości, miłości i boleści, czyli współczuciu z Chrystusem w Jego męce.

Te cnoty to: Najczystsza, Najroztropniejsza, Najpokorniejsza, Najwierniejsza, Najpobożniejsza, Najposłuszniejsza, Najuboższa, Najcierpliwsza, Najmiłosierniejsza, Najboleśniejsza.

Dziesięć ewangelicznych cnót Maryi jest często ukazywane graficznie w postaci gwiazdy dziesięcioramiennej. Gwiazda ma przede wszystkim ogromne znaczenie duchowe, ale również oddziałuje na nas moralnie. Maryja – Gwiazda poranna – promieniuje swymi Dziesięcioma Cnotami Ewangelicznymi i zachęca nas do zainspirowania się i naśladowania Jej chwalebnego przykładu na drodze naszej ziemskiej pielgrzymki. W naszej walce ze złem Matka Boża jest promieniującym wzorem doskonałości.

O pobożności maryjnej mówili w Polskim Radiu 24: o. Cherubin Żyłka, ks. Janusz Kumala, dyrektor Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater oraz s. Maria od Miłosierdzia Bożego z Zakonu Najświętszej Maryi Panny (Siostry Anuncjatki).

Audycję przygotowała Sylwia Sułkowska.

____________________ 

Data emisji: 15.07.2019

Godzina emisji: 08:06

Zobacz także

Zobacz także