more_horiz

Eksperci: z gospodarczego dołka zaczniemy powoli wychodzić

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2023 10:00
Dziś głównym problemem jest spadek popytu, również zagranicznego. Jednak nie widać oznak wzrostu bezrobocia czy znaczących upadłości przedsiębiorstw - mówili goście audycji "Rządy Pieniądza": Marcin Klucznik, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) i Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.
MRiPS: szacowana stopa bezrobocia w lutym wyniosła 5,5 proc.
MRiPS: szacowana stopa bezrobocia w lutym wyniosła 5,5 proc.Foto: Shutterstock/Firma V

Goście audycji odnieśli się do danych GUS na temat dynamiki przemysłu, która w lutym br. wobec lutego 2022 r. spadła o 1,2 proc. Wobec stycznia 2023 r. odnotowała natomiast wzrost o 0,4 proc.

- Koniunkturalnie znajdujące my się w niekorzystnej fazie cyklu. Kilka działów przemysłu odnotowało słabe wyniki, np. produkcja metali, wyrobów z drewna czy branża chemiczna. Praprzyczyną jest słaby popyt krajowy, ponieważ  wynagrodzenia w sensie realnym maleją i konsumenci żeby więcej kupować,  musieliby korzystać z oszczędności, a w tych niepewnych warunkach tego nie chcą. Nie jest o też sytuacja ograniczona tylko do Polski, ale dotyka ona również naszych partnerów handlowych, którzy mierzą się z kryzysem co odbija się na zamówieniach eksportowych dla przemysłu. Musieliśmy się z tym liczyć. Hamowanie ma teraz faktycznie miejsce, ale mówimy o spadku rządu 1 proc., co nie jest sytuacją dramatyczną – mówi Łukasz Kozłowski.

W jego opinii jesteśmy już po okresie największych spadków w gospodarce i w kolejnych kwartałach powinniśmy widzieć poprawę sytuacji.

Marcin Klucznik zauważył, że odczyt przemysłu był nieco niższy od oczekiwanego, ale trend spadkowy był oczywisty i pewnie również w marcu zobaczymy trend spadkowy w ujęciu rok do roku.

- Koniunktura spada, co też jest efektem podwyżki stóp procentowych co dobija się np. na branży meblarskie, powiązanej te z deweloperską. Bardzo wysoki jest też teraz w ujęciu rok do roku prób odniesienia. Rok temu był to bowiem bardzo dobry czas, napompowany też jeszcze przez produkcję zapasów. Trzeba też rozdzielić bieżące odczyty od generalnej sytuacji naszego przemysłu. Jeśli bowiem porównamy się z innymi krajami regionu to nasze wyniki są dużo lepsze – ocenił gość audycji.

Ceny produkcji przemysłowej

Eksperci analizowali także dane GUS o cenach produkcji przemysłowej, które w relacji luty do stycznia 2023 r. zmalały o 0,4 proc. natomiast wobec lutego ubiegłego roku wzrosły o 22,4 proc.

W opinii Marcina Klucznika z pewnością gorzej wygląda sytuacja w małych i mikroprzedsiębiorstwach, ale to już widać w danych makroekonomicznych od 2-3 lat. Także w okresie ekspansji sprzed około roku, duże firmy miały lepsze wyniki co wynika z większych szans dużych firm na pozyskiwanie zamówień zagranicznych czy bycia beneficjentami różnego rodzaju inwestycji.

Odnosząc się do kwestii upadłości firm Łukasz Kozłowski podkreślił, że w Polsce następuje to znacznie rzadziej niż np. w Niemczech. Rośnie natomiast popularność postępowań naprawczych, układowych pokazujących problemy z płynnością przedsiębiorstw.

Jaki wzrost PKB?

Eksperci rozmawiali również o projekcji NBP w sprawi wzrostu polskiego PKB. Wynika z niej, że z 59-oprocentowym prawdopodobieństwem w bieżącym roku znajdzie się ono w przedziale minus 0,1 proc. plus 0,8 proc. W roku 2024 będzie to 1,1-3,1 proc. zaś w 2025 r. między 2 a 4,3 proc. analizowali jaki wpływ na PKB miałby napływ środków europejskich na realizację KPO. Prezes NBP wskazał ostatnio, że byłoby to niecałe 0,5 proc. naszego PKB.

W ich ocenie te założenia są realne choć inflacja według PIE może być wyższa i wynieść ok. 8-9 proc. Oznacza to, że nie będzie spektakularnego odbicia a raczej wolne wychodzenie z kryzysu właśnie ze względu na jednoczesną konieczną walkę z podwyższoną cały czas inflacją. Wzrost PKB w bieżącym roku na poziomie ok. 1 proc. jest jednak, w ocenie ekonomistów, możliwy do uzyskania.

 

Audycję prowadziła Anna Grabowska, zapraszamy do jej wysłuchania.


Posłuchaj
21:13 Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich i Marcin Klucznik z PIE komentują sytuację gospodarczą ( "Rządy Pieniądza" Anna Grabowska PR24) Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich i Marcin Klucznik z PIE komentują sytuację gospodarczą ( "Rządy Pieniądza" Anna Grabowska PR24)

 

PR24/Anna Grabowska/sw


 

Zobacz także

Zobacz także