more_horiz

Prezes ZUS: kończymy wypłacać waloryzację emerytur, do jutra realizujemy bon turystyczny i już zaczynamy wypłatę "13"

Ostatnia aktualizacja: 30.03.2023 10:00
Jeszcze ok. 500 tys. bonów turystycznych czeka na polskie rodziny. Wystarczy do 31 marca zapłacić nimi na późniejszy wyjazd wykorzystując do tego internetową platformę ZUS. Zakład zakończył też wypłatę tegorocznej waloryzacji dla ok. 8,5 mln emerytów na łączną kwotę 44 mld zł. Nowe świadczenia, od 1 kwietnia będzie zaś naliczał już według nowych tablic średniego trwania życia. Ponieważ odrabiamy covidową zapaść i  żyjemy dużej, to świadczenia te będą o ok. 6 proc. niższe od tych ustalanych przed 1 marca 2023 r. - mówiła w audycji "Rządy Pieniądza" prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.
Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.
Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.Foto: ZUS/twitter

Prezes ZUS informowała m.in. o stopniu wykorzystania bonu turystycznego w kwocie 500 zł na każde dziecko do 18-go roku życia.

- Bon został uruchomiony w sierpniu 2020 r. Można nim płacić przy wykorzystaniu platformy usług elektronicznych ZUS. Do końca 2022 r. skorzystało z niego 3,9 mln Polaków tj. ok. 90 proc. uprawnionych. Płatności sięgnęły kwoty ponad 3,1 mld zł. Niewykorzystanych na dziś jest ok. 500 tys. bonów. Cały czas prowadzimy akcję informacyjną, że wystarczy uruchomić bon, zapłacić nim do końca marca natomiast skorzystanie z usługi może nastąpić w dowolnym terminie, także np. w wakacje – wyjaśniała prof. Gertruda Uścińska.

Przypomniała, że ważność bonu zgodnie z obowiązującym prawem upływa właśnie na koniec marca br. ale wyjazd, za który nim płacimy może nastąpić później. Jak mówiła prezes ZUS, początkowo wiele osób po bon się zgłaszało, potem zainteresowanie nieco osłabło. Jest też część osób, które w ogóle tego typu formą świadczenia nie jest zainteresowana.

- Warto jednak przypominać, że płatność jest naprawdę prosta, wystarczy telefon. Jest 26 tys. podmiotów, które prowadzą działalność objętą bonem, można je bez problemu znaleźć na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej – dodała prof. Gertruda Uścińska.

Co z waloryzacją rent i emerytur?

Prezes ZUS podsumowała również wypłaty tegorocznej, wysokiej waloryzacji rent i emerytur. Wyniosła ona 14,8 proc. ale nie mniej niż 250 zł.

- Waloryzacja jest w tym roku bardzo wysoka i dotyczy prawie 8,5 mln emerytów i rencistów z systemu powszechnego, a jeżeli dodamy tych z systemów odrębnych to jest to ponad 10 mln osób. Do tego trzeba spojrzeć na wzrost emerytury minimalnej do kwoty brutto 1588,44 zł, co daje w ujęciu rocznym kwotę ok. 3 tys. zł. Emeryt mający świadczenie 1900 zł otrzymał podwyżkę ok. 281 zł. Rocznie jego przychód zwiększył się o 3374 zł.

- Wysłaliśmy już zwaloryzowane świadczenia do wszystkich uprawnionych. Ich łączna kwota to 44 mld zł i będzie to już stałe zobowiązanie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To jest zadanie dla całego systemu społecznego i stałe urealnienie świadczeń emerytalno-rentowych. W kwietniu będzie wysyłać do wszystkich informacje decyzje informujące o wysokości ich zwaloryzowanych świadczeń – powiedziała prof. Gertruda Uścińska.

Jak zaznaczyła wszystkie informacje tak emeryci i renciści jak i przedsiębiorcy mogą znaleźć wszystkie informacje dotyczące świadczeń, ostatnio także przedsiębiorcy korzystający z elektronicznych zwolnień będą mogli tak je znaleźć.

Czy zmienia się średnia długość życia?

Prezes ZUS odniosła się również do tablic dalszego trwania życia, które podał ostatnio GUS. Wnika  z nich, że liczba nadmiarowych zgonów z okresu pandemii już spadła, co przekłada się na wysokość naliczanych od kwietnia emerytur.

- Te wyliczane od kwietnia tego roku, będą niższe o 6,1 procent dla 60-letniej kobiety, zaś o 6,5 proc. dla 65-letniego mego mężczyzny – podała szefowa ZUS.

W pewnym stopniu powiązana z tymi tablicami jest zwiększona liczba wniosków o emeryturę złożonych przez Polaków w lutym br. Jak podkreśliła prof. Gertruda Uścińska do dowodzi, że mamy wiedzę jaki będzie efekt danych wynikających z tablic trwania życia, ale też nie oznacza jeszcze, że te wszystkie osoby na emeryturę odejdą. Części z nich chodziło bowiem jedynie o ustalenie prawa do świadczenia na dotychczasowych, korzystniejszych warunkach. 

Prezes ZUS poinformowała też, że w zasadzie już od jutra ZUS zaczyna wypłaty tzw. 13-emerytur.

 

Audycję prowadziła Anna Grabowska, zapraszamy do jej wysłuchania.


Posłuchaj
21:40 Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska mówi o bonach turystycznych oraz waloryzacji rent i emerytur ( "Rządy Pieniądza" Anna Grabowska PR24) Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska mówi o bonach turystycznych oraz waloryzacji rent i emerytur ( "Rządy Pieniądza" Anna Grabowska PR24)

 

PR24/Anna Grabowska/sw


Zobacz także

Zobacz także