more_horiz

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym

Ostatnia aktualizacja: 19.01.2019 07:55
Ustawa o komornikach wprowadza reguły działalności komorniczej oraz zwiększa uprawnienia nadzorcze i kontrolne ministra sprawiedliwości nad komornikami. Zmiany w przepisach komentował w Polskim Radiu 24 Rafał Reiwer, zastępca dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji.
Audio
zdj. ilustracyjne
zdj. ilustracyjneFoto: shutterstock.com

W ramach postępowania administracyjnego szef resortu sprawiedliwości będzie mógł podejmować działania prowadzące do zawieszenia komornika lub usunięcia z zajmowanego stanowiska. Zwiększony zostaje także nadzór prezesów sądów rejonowych nad funkcjonowaniem komorników.

Rafał Reiwer podkreślał, że dotychczasowe przepisy wymagały nowelizacji. - Takiej zmiany nie było od dwudziestu lat. Dotychczasowe regulacje miały archaiczne zapisy. W chwili, gdy tamto prawo wchodziło w życie, mieliśmy ok 580 komorników, z czego więcej niż połowa nie miał wykształcenia prawniczego. Dzisiaj działa ponad 1860 kancelarii komorniczych. Mamy tez zupełnie inaczej funkcjonujący samorząd, który w dużym stopniu wspierał nas w czasie prac nad nowymi przepisami. W długim procesie konsultacji udało się stworzyć prawo lepszej jakości – zaznaczył.

Gość wskazywał na przejrzysty ustrój wykonywania zawodu komornika, który w myśl nowej ustawy jest funkcjonariuszem publicznym, co pociąga za sobą m.in. odpowiednie wymogi etyczne będące dotychczas problemem - Dotychczas znaczna była liczba wniosków dyscyplinarnych, postępowania były przewlekłe. Zmienia się także nadzór nad komornikami, jasno zostały również określone kwestie kosztów postępowania - .

Nowe regulacje dają także prezesom sądów rejonowych uprawnienia do odsunięcia komornika od wykonywanych czynności na 30 dni i wnioskowania, bezpośrednio do ministra sprawiedliwości, o odwołanie komornika ze stanowiska. Dotąd takich uprawnień prezesi sądów rejonowych nie mieli.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

Rozmawiał Artur Wdowczyk.

PR24/ka

____________________ 

Data emisji: 19.01.2019

Godzina emisji: 07:09

Zobacz także

Zobacz także