more_horiz

Czy mogę u Państwa kupić akcje? Czyli najczęściej zadawane pytania przez inwestorów indywidualnych.

Ostatnia aktualizacja: 02.09.2022 15:15
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie mieści się przy ulicy Książęcej 4. Wstęp do budynku ma każdy. Można tu zrobić pamiątkowe zdjęcie z rzeźbą byka – symbolem giełdowej hossy lub też zobaczyć giełdowy parkiet oraz znajdujący się w Sali Notowań dzwon, który oznajmia początek i koniec sesji. Jednak aby kupić czy sprzedać akcje, należy się udać zupełnie gdzie indziej i to wcale nie na Giełdę. Jaką zatem rolę pełni giełda i dlaczego jest nazywana „sercem polskiego rynku kapitałowego”?
Dzwon giełdowy w sali notowań GPW w Warszawie
Dzwon giełdowy w sali notowań GPW w WarszawieFoto: materiały prasowe GPW

Z jaką kwotą mogę zacząć inwestować?

Wiele osób pomija temat inwestowania na giełdzie, trwając w przekonaniu, że ta metoda pomnażania oszczędności jest zarezerwowana dla bogaczy, a próg wejścia w inwestycje giełdowe wiąże się z nieosiągalnymi dla nich kwotami. Tymczasem, aby rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem wystarczy już kilkaset złotych. Należy jednak pamiętać o jednej z najważniejszych zasad inwestowania, aby na kupno instrumentów finansowych przeznaczać taką kwotę, którą po pierwsze możemy „zamrozić” na klika miesięcy a nawet lat, a po drugie w razie zmiany koniunktury czy zawirowań na rynku jesteśmy w stanie zaakceptować jej znaczne zmniejszenie czy nawet całkowitą stratę. Mimo szansy na realnie wyższe zyski z inwestycji, w porównaniu z tradycyjnymi lokatami bankowymi, należy liczyć się z możliwymi ryzykami, pamiętając o zabezpieczeniu środków do życia.

Kto jest kim na rynku kapitałowym i gdzie założyć rachunek maklerski?

Jednym z ważniejszych tematów do opanowania przez inwestorów indywidualnych jest odpowiedź na pytanie „Kto jest kim na rynku kapitałowym”, ponieważ obrót papierami wartościowymi w Polsce tworzą różne podmioty. Każdy kto chce się stać inwestorem, powinien wbrew częstemu przekonaniu założyć rachunek maklerski nie na giełdzie, a w firmie inwestycyjnej, prowadzącej działalność maklerską. Członkami giełdy, czyli podmiotami, które mają prawo pośredniczyć w składaniu zleceń na GPW jest około 40 firm, krajowych i zagranicznych. To banki, biura i domy maklerskie świadczą usługi w zakresie prowadzenia rachunku papierów wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) przeprowadza rozliczenia i rozrachunek transakcji, przechowuje papiery wartościowe (w wersji cyfrowej) oraz prowadzi rejestr akcjonariuszy. Nadzór nad wszystkimi podmiotami pełni Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która jednocześnie reguluje, kontroluje oraz monitoruje rynek giełdowy, aby wszystko odbywało się zgodnie z przepisami, a uczestnicy rynku mieli poczucie pewności i bezpieczeństwa przeprowadzanych operacji. Na rynku kapitałowym, bardzo ważną rolę sprawuje również bank centralny czyli Narodowy Bank Polski (NBP), pomagając w sprawnym funkcjonowaniu sektora bankowego, ale także działając na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. NBP nazywany jest również bankiem banków, ponieważ posiadają w nim swoje rachunki wszystkie inne banki. Jaką zatem rolę pełni giełda?

GPW jest centralą rynku kapitałowego, organizuje obrót czyli pośredniczy w kupnie i sprzedaży notowanych instrumentów - najprościej mówiąc na giełdzie zawierana jest większość transakcji., w trakcie tzw. sesji. Handel prowadzony jest w każdy dzień roboczy i odbywa się całkowicie wirtualnie, stąd niezwykle istotną rolą giełdy jest zapewnienie bezpieczeństwa dokonywanych operacji. Odpowiedzialne w tym zakresie działy operacyjne, które każdego dnia wykonują odpowiednie działania, aby system notujący oraz dane o poziomach zleceń w karnetach oraz zawieranych transakcjach były nieprzerwanie dostępne dla klientów.


Posłuchaj
10:24 DETYNIECKI OK.mp3 Czy mogę u Państwa kupić akcje? Czyli najczęściej zadawane pytania przez inwestorów indywidualnych. Gościem podcastu jest Arkadiusz Detyniecki, Dyrektor Działu Notowań GPW

 

Jak wygląda harmonogram sesji giełdowej?

Giełda oferuje inwestorom różne typy zleceń w zależności od sposobu realizacji, ich ważności oraz dodatkowych warunków realizacji. Standardowy harmonogram sesji dla akcji rozpoczyna się od godziny 8:30, kiedy to zlecenia są przyjmowane i oczekują na rozpoczęcie notowań o godzinie 9:00. Do godziny 16:50 trwają notowania ciągłe. Kolejne 10 minut stanowi faza przed zamknięciem. O godzinie 17:00 ustalane są kursy zamknięcia. Przez kolejne 5 minut, czyli do 17:05 trwa faza dogrywki.

Od czego zależy cena akcji?

Cena akcji zależy od wielu kryteriów, głównymi są czynniki tzw. fundamentalne czyli kondycja ekonomiczna, analiza sektorów, w których działalność prowadzi spółka czy analiza finansowa spółki. Nie należy jednak zapominać o bardzo ważnym czynniku jakim są ludzkie emocje i indywidualna ocena przyszłości danej firmy. W głównej mierze za sprawą sentymentów inwestorów, cena akcji podczas jednej sesji giełdowej może wzrosnąć, ale również spaść o kilkadziesiąt procent. Należy pamiętać, iż giełda posiada odpowiednie regulacje oraz mechanizmy w zakresie ograniczenia wahań kursu podczas jednej sesji. Jeżeli kurs chce przekroczyć dopuszczalny poziom, następuje zawieszenie notowań i wówczas przewodniczący sesji podejmuje decyzje o ewentualnej zmianie dopuszczalnego przedziału zmiany ceny – tak zwanych widełek statycznych.

Emocje ludzi najlepiej obrazują dwa ostatnie lata, kiedy to inwestorzy musieli zmierzyć się z wyceną spółek podczas pandemii Covid-19 oraz napaści Rosji na Ukrainę. Był to okres bardzo dużych emocji na rynkach i dużych wahań kursów – część spółek traciła na wartości, jednak były też takie, które przynosiły wysoką stopę zwrotu z inwestycji.Arkadiusz Detyniecki, Dyrektor Działu Notowań GPW/art. sponsorowany

Zobacz także

Zobacz także