more_horiz
Gospodarka

Dodatki dla niepełnosprawnych w Polsce. Sprawdź szczegóły

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022 16:55
Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie finansowe od państwa. Wysokość niektórych się zmienia, a część uzależniona jest od dochodów.
Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie finansowe państwa
Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie finansowe państwaFoto: Pixabay/Wolfgang Eckert

Osoby niepełnosprawne zarówno dorosłe, jak i dzieci mogą liczyć na różne formy wsparcia. Wśród nich ta finansowa jest niezbędna, aby osoby te mogły zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Warto sprawdź niektóre dodatki, które resort rodziny przygotował.   

Renta socjalna  

Jest to renta wypłacana osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy. W 2018 roku rząd zrównał rentę socjalną dla osób niepełnosprawnych z najniższą rentą wypłacaną przez ZUS. Od marca 2019 r. wysokość tej renty to 1100 zł, a więc o 360 zł więcej niż w 2015 r.

Według danych resortu coraz więcej niepełnosprawnych jest też uprawnionych od pobierania rent socjalnych. Obecnie jest to ok. 280,5 tys. osób. W 2018 roku wypłacono z budżetu państwa 3,2 mld złotych na pokrycie rent socjalnych i było to 0,45 mld więcej niż w roku poprzednim.

Renta ta podlegają dodatkowej wypłacie z tytułu Emerytura Plus, to znaczy, że osoba, której przysługuje, to świadczenie otrzyma tzw. trzynastkę w wysokości 1100 brutto.

Więcej informacji na temat renty socjalnej można uzyskać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

Dofinansowania 

Osoba niepełnosprawna może również wnioskować o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, które maksymalnie może wynieść 1945 zł, a także dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do kwoty 24 318 zł i dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych do 72 956 zł.

Po wsparcie w tym zakresie zainteresowane osoby lub rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub oddziału regionalnego PFRON.

Zasiłki: stały, celowy, mieszkaniowy

Są również inne środki, o które osoba niepełnosprawna może wystąpić, na przykład będąc w trudnej sytuacji materialnej. W takim wypadku może otrzymać zasiłek stały, który przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku czy niepełnosprawności. Zasiłek ten jest zależny od dochodu.

Resort podkreśla, że w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Osoba niepełnosprawna może również starać się również dodatek mieszkaniowy (ok. 200 zł w zależności od gminy) i specjalny zasiłek celowy specjalny (do 701 zł) dla osoby samotnie gospodarującej.

Zasiłek pielęgnacyjny

Osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym (jeżeli niepełnosprawność powstała do 21 roku życia) oraz osobom, które ukończyły 75. r. życia,  jeśli nie otrzymują dodatku pielęgnacyjnego, przysługuje również zasiłek pielęgnacyjny niezależny od dochodu rodziny.

W 2015 wynosił on 153 zł, a w listopadzie 2018 roku został podwyższony do 184,42 zł. Obecnie wynosi on 215,84 zł. Zasiłek ten według danych resortu otrzymuje około 911 tys. osób. Z budżetu państwa na rzecz tego świadczenia wypłacono 1,73 mld złotych (kwota bez kosztów obsługi) w 2018 roku.

W przypadku tego zasiłku o jego otrzymanie osoby starają się w tej samej gminnej instytucji, która wypłaca świadczenia rodzinne. Mogą to być centra pomocy rodzinie, wydziały urzędów miast lub ośrodki pomocy społecznej.

Dodatki dla niepełnosprawnych dzieci

Rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego dziecka mogą także wystąpić o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 16. roku życia, posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności, lub dziecka powyżej 16. roku życia (ale tylko do ukończenia 24. roku życia) jeżeli posiada orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym roku wynosi: 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

W tym przypadku, aby otrzymać taki dodatek, należy spełnić kryterium dochodowe (nie może przekraczać 764 zł na osobę). 

Świadczenie "Za życiem"

Tego typu świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, ale u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Świadczenie to jest jednorazowe i wynosi 4000 zł. Może ubiegać się o nie rodzic chorego dziecka, opiekun faktyczny lub opiekun prawny. Wniosek o wypłatę świadczenia można składać w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Dodatki dla opiekunów osób niepełnosprawnych  

Osobom, które zrezygnowały z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny, przysługuje zasiłek w wysokości 620 zł miesięcznie. Osoba dorosła wymagająca opieki musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami do stałej lub długotrwałej opieki innej osoby.

Natomiast świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie pieniężne przysługujące rodzicom, opiekunom faktycznym lub osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,  która zrezygnowała lub w ogóle nie podjęła pracy zarobkowej z powodu konieczności opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym (do 18 roku życia, jednak nie później niż do ukończenia 25 lat). 

W tym świadczeniu od jej podstawy pobierana jest składka na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe i wliczana do okresu niezbędnego do ustalenia prawa do emerytury lub renty, jednak nie dłużej niż przez 20 lat. Wysokość świadczenia w tym roku to 2119 zł miesięcznie. Kwota ta, co roku jest waloryzowana 1 stycznia. Wysokość świadczenia uzależniona jest od płacy minimalnej.

Czytaj także:

Polskieradio24.pl/mk

X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem