more_horiz
Gospodarka

Pomoc dla przedsiębiorców umorzona przez PFR. Jest projekt resortu dot. dłuższego okresu bez podatku

Ostatnia aktualizacja: 24.11.2022 16:33
Ministerstwo Finansów chce do końca 2023 r. wydłużyć okres, w którym nie będzie pobierany podatek od pomocy dla przedsiębiorców umorzonej przez PFR - wynika z projektu rozporządzenia MF.
Z tarcz antykryzysowych podczas pandemii skorzystało  w Polsccewielu przedsiębiorców.
Z tarcz antykryzysowych podczas pandemii skorzystało w Polsccewielu przedsiębiorców.Foto: shutterstock.com/zEdward_Indy

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, nowelizującego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju.

Tarcze antykryzysowe a umorzenie subwencji

"Z informacji przedstawionych przez PFR S.A. wynika, że aktualnie na umorzenie subwencji finansowej oczekuje około 5 tys. beneficjentów Programu Tarcza 1.0 oraz około 5,4 tys. beneficjentów Programu Tarcza 2.0. Szacunkowa, łączna kwota umorzenia dla tych podmiotów może wynieść około 1,8 mld zł, jednak jej dokładna wartość będzie znana dopiero po wydaniu właściwych decyzji umorzeniowych" - podano w uzasadnieniu do projektu.

Zaniechania poboru podatku dochodowego

Przypomniano w nim, że na podstawie obowiązującego rozporządzenia z 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju objęto zaniechaniem poboru podatku kwoty wynikające z umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej oraz finansowania preferencyjnego otrzymanych w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju. Tym samym przedsiębiorcy, którzy uzyskali od PFR decyzje umorzeniowe w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., nie będą płacić podatku od umorzonych kwot.

Czytaj także:

Jak podano, projektowana regulacja ma wydłużyć termin zaniechania poboru podatku o rok, poprzez objęcie dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia w ramach Tarczy 1.0 i Tarczy 2.0 od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Dłuższy termin zaniechania poboru podtku

"Potrzeba wydłużenia terminu zaniechania poboru podatku podyktowana jest faktem, że adresaci decyzji umarzających całość lub choćby część subwencji finansowej udzielonej przez PFR S.A. po dniu 31 grudnia 2022 r., będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych z tytułu umorzenia" - stwierdzono w uzasadnieniu.

Czytaj także:

Dodano, że celem rozporządzenia jest wyrównanie szans wszystkich podatników, którzy są beneficjentami Tarcz Finansowych PFR. Chodzi bowiem również o tych podatników, którzy z uwagi na przeszkody formalne byliby zmuszeni po 31 grudnia 2022 r. do zapłaty podatku od dochodów otrzymanych w ramach tej samej procedury wsparcia, co do której za okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia br. odstąpiono od opodatkowania.

PAP/IAR, akg