more_horiz
Gospodarka

GAZ-SYSTEM i ukraiński operator gazociągów GTS podpisały porozumienie o strategicznej współpracy

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2023 15:50
GAZ-SYSTEM i Gas Transmission System Operator of Ukraine podpisały porozumienie o wieloletniej współpracy. Określa ono zasady i kierunki budowania bezpieczeństwa energetycznego oraz wypracowania wiodącej pozycji operatorów na regionalnym rynku gazu ziemnego w procesie transformacji energetycznej. 
Umowa dotyczy także projektów tzw. zazielenienia gazu, czyli transportu zielonego wodoru i biometanu
Umowa dotyczy także projektów tzw. zazielenienia gazu, czyli transportu zielonego wodoru i biometanuFoto: Mat. pras. GAZ-SYSTEM

Prezes GAZ-SYSTEM-u Marcin Chludziński oraz pełniący obowiązki prezesa GTSOU Paweł Stańczak, w obecności pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusza Bergera oraz wiceminister energii Ukrainy Julii Pidkomornej, podpisali 16 marca 2023 r. "Memorandum of Cooperation", które rozpoczyna nowy rozdział współpracy pomiędzy spółkami.

Porozumienie o współpracy ma doprowadzić między innymi do synchronizacji systemów przesyłu gazu Polski i Ukrainy oraz zwiększenia mocy przesyłowej gazociągów. Będzie także dotyczyło projektów tzw. zazielenienia gazu, czyli transportu zielonego wodoru i biometanu.

.

- Polska chce budować swoje bezpieczeństwo energetyczne w regionie z udziałem Ukrainy. Dziś zainicjowaliśmy skoordynowaną współpracę kluczowych spółek energetycznych. Chcemy wspólnie pracować nad rozwojem i zbliżeniem naszych rynków gazu ziemnego, a także wymieniać się doświadczeniami w zakresie wykorzystania biometanu i wodoru - powiedział Mateusz Berger, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Wspólny cel

- Tylko pracując razem i łącząc nasze wysiłki, możemy zapewnić niezależność od dostaw nośników energii kraju agresora. Jestem przekonana, że podpisanie Memorandum i jego dalsza realizacja będą korzystne dla obu naszych krajów - powiedziała Julia Pidkomorna, wiceminister energii Ukrainy.

Prezes Marcin Chludziński powiedział, że podpisanie porozumienia o współpracy umożliwi podjęcie formalnych działań na rzecz integracji rynków gazu Polski i Ukrainy.

- Dzięki temu zostaną zdefiniowane obszary współdziałania obu spółek zgodnie z potrzebami stron i kierunki dalszych działań zarówno w sektorze gazu ziemnego, jak i gazów odnawialnych. Uruchomione w zeszłym roku przez GAZ-SYSTEM interkonektory międzysystemowe, takie jak Baltic Pipe czy połączenie z Litwą i Słowacją, tworzą nowe szlaki dostaw gazu na Ukrainę. Widzimy możliwości wsparcia rynku ukraińskiego także gazem LNG poprzez Terminal w Świnoujściu oraz projektowany Terminal FSRU w Gdańsku - dodał prezes Chludziński.

Paweł Stańczak, pełniący obowiązki prezesa Gas Transmission System Operator of Ukraine, powiedział, że Polska jest przykładem do naśladowania dla całej Europy w zakresie dywersyfikacji źródeł energii, uniezależniania się energetycznego i gazowego od Federacji Rosyjskiej.

Umowa dotyczy także projektów tzw. zazielenienia gazu, czyli transportu zielonego wodoru i biometanu

- Połączenie potencjałów infrastruktury gazowej Ukrainy i Polski może stać się jednym z kluczowych elementów uniezależniania się Europy od rosyjskiego monopolisty gazowego. Będziemy wspólnie pracować nad rozwojem infrastruktury gazowej na granicy, aby rozszerzyć nasze możliwości, nad rozwojem rynku gazu odnawialnego, nad likwidacją barier w transgranicznym handlu gazem. Dziękujemy naszym polskim partnerom za współpracę. Razem jesteśmy silniejsi - podkreślił Paweł Stańczak.

Podpisanie Memorandumu jest symbolicznym potwierdzeniem wieloletniej współpracy i kolejnym sposobem zademonstrowania przez Polskę wsparcia dla Ukrainy.

Podczas konferencji E23 PL for UA p.n. "Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości", które odbyło się 15 marca 2023 r., wspomniał o tym prezes GAZ-SYSTEM.  

- Bardzo dobrze współpracuje nam się z ukraińskim partnerem. Mamy obecnie możliwość przesyłu gazu ziemnego na Ukrainę i jest to około 1,5 mld metrów sześć. Jeśli zostanie zgłoszone zapotrzebowanie po stronie ukraińskiej, to możemy w drodze inwestycji zwiększyć ten przesył do 3 mld metrów sześć. rocznie. Widzimy także szereg możliwości współpracy, jeżeli chodzi o biometan. Ukraina jest dużym producentem tego gazu - powiedział wtedy Polskiemu Radiu 24 prezes Marcin Chludziński.

Prezes GAZ-SYSTEM podkreślił jednocześnie, że coraz istotniejsza staje się właśnie produkcja wodoru na Ukrainie.

- Wszystko wskazuje na to, że Ukraina będzie prawdopodobnie takim zagłębiem produkcji wodoru. Mamy więc szereg możliwości współpracy od takich podstawowych jak przesył gazu na Ukrainę po długofalowe i przyszłościowe, jak wymiana i odbiór biometanu czy wodoru i ich przesył przez naszą infrastrukturę - powiedział Marcin Chludziński.

Zdaniem prezesa Chludzińskiego podpisanie porozumienia o współpracy umożliwi także podjęcie formalnych działań na rzecz integracji rynków gazu Polski i Ukrainy. Dzięki temu zostaną zdefiniowane obszary współdziałania obu spółek zgodnie z potrzebami stron i kierunki dalszych działań zarówno w sektorze gazu ziemnego, jak i gazów odnawialnych.

Polskie Radio 24 - rozmowa z prezesem spółki GAZ-SYSTEM Marcinem Chludzińskim

Szczegóły porozumienia

Dokument podpisany 16 marca przez Gaz-System i GTSOU zakłada podjęcie wspólnych działań na rzecz zapewnienia technicznych przepustowości ciągłych w kierunku Ukrainy oraz uzyskanie wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla tych działań. Operatorzy zadeklarowali, że będą promować gaz ziemny, będący ważnym elementem gospodarki obu państw, oraz działać na rzecz umożliwienia transgranicznego przesyłu zielonych gazów. Strony porozumienia będą analizować wykorzystanie istniejącej infrastruktury LNG, przesyłowej i magazynowej, aby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państw regionu.

W ramach podpisanego porozumienia powołane zostaną grupy robocze i wspólna platforma wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych, która będzie miała za zadanie zbadanie możliwości przesyłu biometanu i wodoru, w tym m.in. wykonanie analizy aspektów regulacyjnych, technicznych oraz organizacji obu rynków. Porozumienie zakłada także w przyszłości opracowanie studium obu systemów przesyłowych w celu zbadania możliwości przesyłu zielonych gazów na potrzeby Polski i Ukrainy.

Polska hubem gazowym w regionie

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że gaz dostarczany w przyszłości do polskich gazoportów może być transportowany nie tylko do państw bałtyckich, lecz także do Czech, Słowacji czy na Węgry. Zaznaczył, że Polska ma już infrastrukturę, aby być takim międzynarodowym hubem.

- Teraz nasz kraj prowadzi rozmowy z państwami, które mogą być zainteresowane gazem sprowadzanym do naszego kraju, w tym także z Ukrainą - podkreślił Berger podczas konferencji poprzedzającej podpisanie memorandum o współpracy.

Polskie Radio 24 - rozmowa z pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateuszem Bergerem

Spółki chcą m.in. wspólnie budować w regionie silny rynek gazu ziemnego, biometanu i wodoru, który może funkcjonować także na potrzeby pozostałych państw, z którymi mamy połączenia. O możliwości takiej współpracy mówił 15 marca 2023 r., podczas konferencji "Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości", wiceprezes GAZ-SYSTEM Andrzej Kensbok.

- Zaczynamy nowy rozdział bezpieczeństwa energetycznego regionu. (…) Możliwości przesyłowe w Polsce obecnie przekraczają nasze zużycie roczne. Dlatego już dzisiaj przesyłamy fizycznie gaz na Ukrainę. Jednocześnie chodzi o realizacje takich inwestycji, aby ten przesył dwukierunkowy gazu był znacznie większy - powiedział Kensbok Polskiemu Radiu 24.

Jak dodał, kwestia rozbudowy zdolności przesyłowych jest również ważna w kontekście zdolności regazyfikacyjnych przyszłego terminala LNG w Gdańsku i regionalnych potrzeb gazowych w Europie Środkowo-Wschodniej, także na Ukrainie.

Wiceprezes Andrzej Kensbok podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem 24, że GAZ-SYSTEM już bierze udział w projektach europejskich, związanych z tranzytem zarówno biometanu, jak i wodoru, ale chce też poszerzyć możliwości wykorzystania biometanu zarówno w polskiej gospodarce, jak i dla własnych celów. Chodzi tutaj m.in. o przesył transgraniczny czy współpracę w obszarze regulacji, bo Ukraina raczej będzie dążyła do takich rozwiązań regulacyjnych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej.

Polskie Radio 24 - rozmowa z wiceprezesem GAZ-SYSTEM Andrzejem Kensbokiem

Współpraca polsko-ukraińska

15 marca 2023 roku na konferencji "E23: PL for UA - Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości", zorganizowanej pod patronatem Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, przedstawiciele spółek odpowiedzialnych w Polsce i Ukrainie za przesył gazu ziemnego, ropy i energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii jądrowej rozmawiali o tym, w jaki sposób teraz i w przyszłości rozwijać współpracę obu państw w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz w obszarze nowych źródeł energii. Celem konferencji było zainicjowanie i skoordynowanie działań wiodących operatorów energetycznych Polski i Ukrainy.

Ambasador Ukrainy w naszym kraju Wasyl Zwarycz powiedział Polskiemu Radiu podczas konferencji, że bliższe relacje w zakresie bezpieczeństwa energetycznego są naturalnym kierunkiem rozwoju naszych gospodarek.

- Bardzo doceniamy naszą współpracę, mamy wiele projektów, które już teraz się realizują mimo agresji rosyjskiej - powiedział ukraiński ambasador i dodał, że Kijów jest zainteresowany, aby współpraca energetyczna z Warszawą była jak najbardziej zaawansowana.

Posłuchaj
00:20 IAR/Pieśniewski: Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz mówi, że Ukraina jest zainteresowana ścisłą współpracą energetyczną z Polską (IAR) Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz mówi, że Ukraina jest zainteresowana ścisłą współpracą energetyczną z Polską (IAR)

- Nie ma bowiem żadnej wątpliwości, że dostęp do taniej, zdywersyfikowanej i pewnej energii jest podstawą niepodległości każdego nowoczesnego państwa. Dodatkowo niektóre państwa są zagrożeniem i przeszkodą dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, a inne - wsparciem. Polska i Ukraina mogą być dla siebie nawzajem oparciem - już teraz tak jest, ale o ile bardziej może i powinno być tak w przyszłości - powiedział także Mateusz Berger, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Podczas wydarzenia przedstawiciele polskich i ukraińskich spółek energetycznych, odpowiedzialnych w Polsce i Ukrainie za przesył gazu ziemnego, ropy i energii elektrycznej oraz energetykę jądrową rozmawiały o tym, w jaki sposób rozwinąć współpracę obu państw w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz rozwoju obszaru współpracy obejmującego nowe źródła energii.

"W kontekście sektora gazu ziemnego dyskutowano o możliwych do podjęcia działaniach w celu dalszego rozwoju zintegrowanego rynku gazu ziemnego i dekarbonizacji infrastruktury przesyłowej zarządzanej przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM i GTSOU" - czytamy w komunikacie prasowym.

.

- Budowanie bezpieczeństwa energetycznego regionu wymaga ścisłej współpracy operatorów systemów przesyłowych Polski i Ukrainy. Współdziałamy na poziomie operatorskim, zapewniając płynność i niezakłócony przesył gazu zgodnie z rynkowymi regulacjami - podkreślił na konferencji prezes GAZ-SYSTEM, Marcin Chludziński.

W kontekście ropy naftowej omawiano kwestie zapewnienia m.in. paliwa dla bieżącego funkcjonowania państwa ukraińskiego oraz zagadnienia rozwoju współpracy w tym zakresie między firmami po obu stronach granicy. Z kolei w obszarze energii elektrycznej poruszane były kwestie roli operatorów systemów przesyłowych w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju i systemów połączonych.

Jeżeli chodzi o temat energii atomowej w Polsce, to uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o tym, dlaczego Polska powinna rozwijać tę formę wytwarzania energii elektrycznej, oraz omówili przyspieszenie działań zmierzających do powstania pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju.

Czytaj także:

Materiał przygotowany we współpracy z GAZ-SYSTEM