more_horiz
Gospodarka

"W dłuższej perspektywie zwiększy sprawiedliwość systemu podatkowego". Ekonomista o Polskim Ładzie

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2022 07:42
Główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Mateusz Walewski mówi, że Polski Ład jest kontynuacją reform podatkowych, zapoczątkowanych w 2016 roku, które mają doprowadzić do przebudowy polskiego systemu podatkowego tak, by był on bardziej efektywny i sprawiedliwy.
Polski Ład w dłuższej perspektywie poprawi sprawiedliwość systemu podatkowego w Polsce - ocenia Mateusz Walewski.
Polski Ład w dłuższej perspektywie poprawi sprawiedliwość systemu podatkowego w Polsce - ocenia Mateusz Walewski.Foto: kitzcorner/Shutterstock

- Jako Bank Gospodarstwa Krajowego patrzymy na warunki rozwoju polskiej gospodarki w perspektywie długookresowej. Z takiej perspektywy obserwujemy również reformy systemu podatkowego zawarte w Polskim Ładzie. W dyskusji i zawirowań wokół tych zmian, nie możemy stracić z pola widzenia ich szerszego kontekstu - powiedział ekonomista.

Kontynuacja poprzednich reform

Zwrócił uwagę, że zmiany te należy traktować jako kontynuację reform podatkowych zapoczątkowanych jeszcze w 2016 r.

- Polegają one na stopniowym przekształcaniu polskiego systemu podatkowego z takiego, który jest właściwy krajom rozwijającym się na taki, który dominuje w krajach rozwiniętych. W tych pierwszych najważniejszą oczekiwaną cechą systemu jest prostota, w tych drugich efektywność i sprawiedliwość - wskazał.
Jak wyjaśnił, początkiem tych zmian było uszczelnienie systemu podatku VAT i akcyzy.

- Chociaż budziło to wiele kontrowersji, dziś uznajemy je za sukces i Polska może być w tym przykładem dla innych krajów. Aktualnie trwa proces zmian w podatku CIT, którego celem jest wyrównanie efektywnego opodatkowania korporacji międzynarodowych i mniejszych podatników. Te zmiany konsultują ze sobą organizacje międzynarodowe, w tym z UE i z OECD - powiedział Walewski.

Odpowiedź na problemy systemu

Dodał, że celem ostatnich reform w podatku PIT oraz w składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jest odpowiedź na dwa podstawowe wyzwania tej części sytemu podatkowego w Polsce.

- Ekonomiści i eksperci, którzy zajmują się polityką społeczną w Polsce, mówią o nich od wielu lat - zaznaczył.

Według ekonomisty, pierwszym wyzwaniem była regresywność opodatkowania pracy w Polsce.

Czytaj także:

- Znaczy to, że obciążenie podatkowo-składkowe dochodów osób zarabiających mniej, było wyższe niż osób zarabiających więcej - wyjaśnił. Jak dodał, drugim wyzwaniem była zachęta systemowa do zastępowania umów o pracę innymi formami zatrudnienia, takimi jak umowy cywilno-prawne czy jednoosobowe działalności gospodarcze.

- Reformy zawarte w Polskim Ładzie odpowiadają na oba te wyzwania - podkreślił. Wyjaśnił, że w dłuższej perspektywie prowadzą one do większej sprawiedliwości systemu podatkowo-składkowego w Polsce oraz są korzystne z punktu widzenia rynku pracy i wydolności systemu ubezpieczeń społecznych, w tym zdrowotnych.

- Ważne, abyśmy utrzymali te zmiany z korzyścią dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki - ocenił.

Ważne zmiany w podatkach od nowego roku

1 stycznia br. weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znika ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto.

PolskieRadio24.pl, PAP, md