more_horiz
Gospodarka

Zbliża się sezon wakacyjno-wypoczynkowy. UFG przypomina, jak sprawdzić czy organizator działa legalnie

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2022 07:52
Przed zakupem wycieczki należy sprawdzić, czy organizator działa legalnie i ma zabezpieczenie finansowe - radzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Instytucja przypomina, że wpis do rejestru organizatorów turystycznych gwarantuje klientom odzyskanie pieniędzy w razie bankructwa firmy.
Organizatorzy turystyki mają obowiązek posiadania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo innego ustawowego zabezpieczenia.
Organizatorzy turystyki mają obowiązek posiadania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo innego ustawowego zabezpieczenia.Foto: shutterstock.com/Vasily Makarov

- Przed nami otwarcie letniego sezonu turystycznego. Przy tej okazji Turystyczny Fundusz Gwarancyjny przestrzega przed korzystaniem z usług firm czy osób organizujących imprezy turystyczne bez wymaganego wpisu do rejestru i odpowiednich zabezpieczeń finansowych. Może to oznaczać utratę wpłaconych pieniędzy i konieczność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej - powiedział Damian Ziąber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ochrona interesów podróżnych

Przedstawiciel UFG zwrócił uwagę, że podróżni korzystający ze zorganizowanych wyjazdów turystycznych dla własnego bezpieczeństwa powinni sprawdzić informacje o organizatorze w ewidencji przedsiębiorców turystycznych dostępnej pod adresem tfg.ufg.pl.

- Są tam dane o legalnie działających biurach podróży i gwarancjach chroniących ich klientów, a także wskazówki co zrobić, gdy organizator ogłosi niewypłacalność - dodał.

Jak przypomniał członek zarządu UFG odpowiedzialny za obszar turystyki Marek Niechciał, organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych mają obowiązek posiadania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo innego ustawowego zabezpieczenia.

Celem takiego zabezpieczenia jest ochrona interesów podróżnych. W przypadku niewypłacalności legalnie działającego przedsiębiorcy turystycznego ze środków pochodzących z tego zabezpieczenia pokrywane są koszty kontynuacji imprezy, koszty powrotu do kraju albo zwroty pieniędzy wpłaconych na poczet wyjazdu. Jest to tzw. I filar systemu ochrony podróżnych. Jeśli jednak te zabezpieczenia okażą się niewystarczające, klienci otrzymują zwrot ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, czyli tzw. II filaru systemu - wyjaśnił.


Oświadczenie o niewypłacalności

Zabezpieczenie I filarem i ochrona TFG obejmują wyłącznie podróżnych korzystających z usług przedsiębiorców, o których informacje można znaleźć w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

- Dlatego przed zawarciem umowy należy upewnić się, że biuro podróży w niej figuruje - zaznaczył wiceprezes Marek Niechciał.

Dodał, że w ewidencji są też informacje o przedsiębiorcach turystycznych, którzy złożyli oświadczenie o niewypłacalności lub wobec których marszałek województwa wystąpił o wypłatę środków z zabezpieczeń finansowych bez uzyskania takiego oświadczenia, oraz tych, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru i tych, którzy zostali z niego wykreśleni. W ewidencji znajdzie się informacja o przedsiębiorcy objętym zakazem wykonywania działalności.W cenę wliczona jest składka na TFG

Damian Ziąber uważa, że przy zawieraniu umowy z touroperatorem podróżni powinni upewnić się, że dotyczy ona imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych i że w jej cenę wliczona jest składka na TFG.

Przypomniał, że w sytuacji niewypłacalności organizatora, podróżni będący w trakcie organizowanej przez niego imprezy, w pierwszej kolejności powinni skontaktować się z jego przedstawicielem.

- Można skontaktować się także z przedstawicielami marszałka województwa, w który siedzibę ma dane biuro podróży. Przebywając za granicą, można również zgłosić się po pomoc do ambasady lub konsulatu RP w danym państwie - zaznaczył.

PR24.pl, PAP, DoS