more_horiz
Gospodarka

Pracownicze Plany Kapitałowe obejmują także mikrofirmy. Trwa IV etap programu

Ostatnia aktualizacja: 12.03.2021 09:20
Jeżeli choć jedna osoba zatrudniona w mikroprzedsiębiorstwie chce oszczędzać w Pracowniczych Planach Kapitałowych, wtedy przedsiębiorca powinien podjąć działania mające na celu wdrożenie programu - uważa ekspert regionalny PPK Maciej Sawicz. Od dnia 1 stycznia 2021 roku rozpoczął się IV, ostatni etap wdrożenia PPK.  
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Glow Images/East News

Na obecnym etapie do programu będą przystępować − oprócz najmniejszych firm zatrudniających do 20 osób – wszystkie jednostki sektora publicznego, a więc m.in. podmioty należące do administracji rządowej i samorządowej, w tym też na przykład szkoły, przedszkola, szpitale czy przychodnie.

Za wdrożenie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych odpowiada spółka PFR Portal PPK. Jak wskazał Maciej Sawicz, eksperci regionalni PPK przeprowadzili już tysiące bezpłatnych szkoleń dotyczących PPK dla pracowników i pracodawców. Łącznie przeszkolili już ponad 190 tys. pracowników z blisko 11 tys. firm, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Pieniądze para oszczędzanie 1200.jpg
PPK. Wiemy, ile po ponad roku zarobili oszczędzający

Bez procedur Prawa zamówień publicznych

Z pytań zadawanych podczas szkoleń wynika, że dla pracodawców z IV etapu wdrażania PPK jednym z ważniejszych zagadnień jest możliwość wspólnego wyboru instytucji finansowej.

- Jest to możliwe, ponieważ Tarczą 4.0 dodano do ustawy o PPK przepis, zgodnie z którym wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może – w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego ─ dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zawrą umowy o zarządzanie PPK. To duże ułatwienie, bo oznacza to, że na przykład szkoły czy przedszkola nie będą musiały dokonywać wyboru instytucji finansowej indywidualnie – powiedział trener PFR Portal PPK.

Kolejną ważną kwestią dla zatrudniających z sektora publicznego jest możliwość wyboru instytucji zarządzającej PPK bez konieczności stosowania procedur Prawa zamówień publicznych. Przypomniał, że od nowego roku przepisów Prawa zamówień publicznych do umów o zarządzanie PPK nie stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne. Dla instytucji administracji centralnej próg ten wynosi 139 tys. euro, a dla instytucji poniżej szczebla centralnego – 214 tys. euro.

Maciej Sawicz wyjaśnił, że na portalu mojeppk.pl pracodawcy znajdą specjalnie przygotowany dla "budżetówki" kalkulator do szacowania wartości zamówienia. Powiedział, że kalkulator pozwala orientacyjnie oszacować wartość zamówienia i sprawdzić, czy nie zostaną osiągnięte progi unijne, od których uzależnione jest stosowanie procedur z nowego Prawa zamówień publicznych.

Pieniądze banknoty gotówka free shutt-1200.jpg
Niemal 3 mld zł na kontach uczestników PPK. Zysk wyniósł nawet 98 proc.

PPK może stać się programem motywacyjnym

Podczas szkoleń bardzo wiele pytań dotyczy obowiązku zawierania umów o zarządzanie PPK w mikroprzedsiębiorstwach. W ocenie eksperta jeżeli co najmniej jedna osoba zatrudniona chce oszczędzać w PPK, to mikroprzedsiębiorca powinien utworzyć PPK, w tym wybrać instytucję finansową w porozumieniu z tzw. stroną społeczną oraz zawrzeć z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie.

Ekspert PPK na województwo dolnośląskie i lubuskie dodał, że podczas szkoleń wielu pracodawców pyta też o korzyści z wdrożenia PPK dla firm.

– Wydawałoby się, że program ma jednego beneficjenta, czyli pracownika, ale PPK może stać się również programem motywacyjnym, ponieważ pracodawca ma możliwość zadeklarowania dobrowolnej wpłaty dodatkowej do PPK w wysokości do 2,5 proc. wynagrodzenia pracownika – powiedział.

Pracodawca, który oferuje pracownikom dodatkowe środki, dodatkowy kapitał, jest przez nich pozytywnie postrzegany. Tak jest na przykład w krajach zachodnich czy w USA, gdzie prócz wypłaty "na rękę" liczy się posiadanie przez pracodawcę dodatkowego funduszu emerytalnego dla pracowników czy innych benefitów.

System długoterminowego oszczędzania

Zgodnie z kalendarzem wdrażania programu, jednostki sektora finansów publicznych powinny zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 26 marca 2021 roku, natomiast termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK, czyli zgłoszenia pracowników do programu, upływa 10 kwietnia. Pozostałe firmy umowę o zarządzanie powinny zawrzeć do 23 kwietnia, a umowy o prowadzenie do 10 maja 2021 roku.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ze wskazanych w ustawie o PPK tytułów. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz Państwo.

Podstawowe wpłaty do PPK finansowane są przez pracownika oraz pracodawcę i wynoszą odpowiednio 2 proc. i 1,5 proc. wynagrodzenia pracownika. Osoby, których wynagrodzenie nie przekracza 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mają możliwość obniżenia wpłaty podstawowej do 0,5 proc. Dopłata z Funduszu Pracy wynosi 240 zł rocznie. W pierwszym roku pracownicy otrzymują także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

 

PolskieRadio24.pl, PAP, DoS