more_horiz
Gospodarka

Inflacja bazowa w lutym. Znamy wyliczenia NBP

Ostatnia aktualizacja: 16.03.2022 14:30
Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w lutym 6,7 proc. w relacji rok do roku, a wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 8,5 proc. rdr - poinformował Narodowy Bank Polski.
Narodowy Bank Polski opublikował komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w lutym 2022 r.
Narodowy Bank Polski opublikował komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w lutym 2022 r.Foto: Shutterstock/MOZCO Mateusz Szymanski

Z danych banku centralnego wynika, że w relacji rok do roku inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 8,0 proc., wobec 8,9 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik CPI

Z kolei po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 7,5 proc., wobec 7,6 proc. miesiąc wcześniej, po wyłączeniu cen żywności i energii było to 6,7 proc., wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej, a tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 7,0 proc., wobec 7,0 proc. miesiąc wcześniej.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce.

"Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami" - informuje NBP.

Czytaj także:

Według banku centralnego, najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

PR24, akg