more_horiz
Gospodarka

Jakie było saldo obrotów bieżących w styczniu? NBP ma nowe dane

Ostatnia aktualizacja: 16.03.2023 15:30
Saldo rachunku bieżącego w styczniu 2023 r. było dodatnie i wyniosło 6,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i było na poziomie 5 mld zł – informuje Narodowy Bank Polski.
Zdaniem analityków banku ING BSK, głęboki spadek wartości importu  wartość eksportu w euro wzrosła o 10,8 proc., a importu o 3,1 proc. - świadczy o silnym dostosowaniu w handlu zagranicznym, przy słabym popycie konsumpcyjnym i dostosowaniu poziomu zapasów.
Zdaniem analityków banku ING BSK, głęboki spadek wartości importu – wartość eksportu w euro wzrosła o 10,8 proc., a importu o 3,1 proc. - świadczy o silnym dostosowaniu w handlu zagranicznym, przy słabym popycie konsumpcyjnym i dostosowaniu poziomu zapasów. Foto: shutterstock.com/GaudiLab

W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 5 mld zł. W styczniu 2023 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (15,8 mld zł) i obrotów towarowych (5,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (12,0 mld zł) i dochodów wtórnych (2,8 mld zł) – poinformował NBP.

Wzrost eksportu

W styczniu 2023 r. wartość eksportu towarów wyniosła 125,9 mld zł, co oznacza wzrost o 15,8 mld zł (tj. o 14,3 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do stycznia 2022 r. zwiększyła się o 7,1 mld zł (tj. o 6,3 proc.) i osiągnęła poziom 120,2 mld zł.

"Styczeń 2023 r. był więc trzecim kolejnym miesiącem kiedy wartość eksportu rosła szybciej niż importu. Tym razem różnica ta okazała się na tyle duża, że saldo obrotów towarowych po osiemnastu miesiącach powróciło do dodatnich poziomów. Obserwowana obecnie poprawa salda następuje w warunkach wyraźnego obniżenia nominalnych i realnych dynamik eksportu i importu" – stwierdzono w komunikacie NBP.

Co eksportowaliśmy?

Bank centralny wyjaśnił, że do wzrostu wartości eksportu w styczniu 2023 r. przyczyniło się przede wszystkim dalsze znaczące zwiększenie sprzedaży zagranicznej w branży motoryzacyjnej. Duże wzrosty eksportu odnotowano w przypadku aut osobowych, samochodów dostawczych, autobusów oraz części motoryzacyjnych.

NBP podał także, że przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 35,8 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 8,9 mld zł (tj. o 33,3 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 20,0 mld zł i zwiększyła się o 3,6 mld zł (tj. o 21,9 proc.) w porównaniu ze styczniem 2022 r.

Co importowaliśmy?

W imporcie kontynuowany był wzrost wartości paliw, chociaż ich dynamika kształtowała się wyraźnie poniżej poziomów obserwowanych w 2022 r. Natomiast negatywny wpływ na tempo wzrostu importu miały wyraźne spadki przywozu w kategoriach obejmujących towary zaopatrzeniowe oraz dobra konsumpcyjne.

Skąd ujemne saldo?

"O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 11,6 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,8 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,7 mld zł)" – wyjaśnił NBP.

Analiza NBP w ocenie ekspertów ING BSK

Nadwyżka w obrotach bieżących bilansu płatniczego w styczniu i pierwsza od 1,5 roku nadwyżka w obrotach towarowych są pozytywnym zaskoczeniem – ocenili ekonomiści ING BSK w czwartkowym komentarzu do danych NBP.

Ekonomiści ING BSK zwrócili uwagę, że styczeń przyniósł dalszy spadek rocznego tempa wzrostu obrotów handlowych, co było związane z m.in. wolniejszym wzrostem cen transakcyjnych. W kierunku obniżenia dynamiki cen oddziaływały spadki cen surowców, w szczególności gazu ziemnego.

Zdaniem analityków banku, głęboki spadek wartości importu – wartość eksportu w euro wzrosła o 10,8 proc., a importu o 3,1 proc. - świadczy o silnym dostosowaniu w handlu zagranicznym, przy słabym popycie konsumpcyjnym i dostosowaniu poziomu zapasów. A bariera popytu zaczyna w dużej mierze wpływać na wyniki w handlu zagranicznym, mniejszą rolę odgrywa poprawa w funkcjonowaniu globalnych łańcuchów dostaw, w tym m.in. w branży samochodowej.


PR24/PAP/sw