more_horiz
Gospodarka

Program Dostępność Plus. Ile obiektów przebudowano na potrzeby niepełnosprawnych?

Ostatnia aktualizacja: 19.04.2023 15:15
Program Dostępność Plus, który koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ma już pięć lat. Z tej okazji w siedzibie resortu odbywa się dwudniowa międzynarodowa konferencja ekspercka. Spotkanie podsumowujące efekty działania programu otworzyli minister Grzegorz Puda oraz wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Konferencja Fundusze Europejskie dla dostępności.5 lat Programu Dostępność Plus.
Konferencja Fundusze Europejskie dla dostępności.5 lat Programu Dostępność Plus.Foto: resort funduszy/twitter

- Najważniejszy cel Programu Dostępność Plus to skuteczna likwidacja barier, jakie stoją przed osobami z niepełnosprawnościami, osobami starszymi, ze szczególnymi potrzebami, tak aby mogły  samodzielnie funkcjonować i uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi. Program Dostępność Plus działa, a jego efektem są zmiany w tysiącach budynków, miejsc publicznych i transporcie publicznym. Konsekwentnie likwidujemy bariery w prawie i przestrzeni publicznej, które utrudniają osobom starszym i z niepełnosprawnościami pełną integrację ze społeczeństwem. Program wspiera także kobiety w ciąży i rodziców – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Ile już wydano na program?

Program Dostępność Plus to pierwsze tak kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami.

- Program obejmuje ponad 100 trwających i drugie tyle zakończonych inicjatyw angażujących środki o wartości 16,7 miliarda złotych. To szacowane koszty inwestycji, które zwiększają dostępność w naszym otoczeniu. W niwelowaniu barier architektonicznych, cyfrowych i komunikacyjno-informacyjnych pomagają nam Fundusze Europejskie. Źródłem finansowania przedsięwzięć są również publiczne środki krajowe – dodała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Program wspiera osiem obszarów: architekturę, transport, edukację, służbę zdrowia, cyfryzację, usługi, konkurencyjność i koordynację.

Podsumowanie programu

Pięć lat realizacji programu to ponad 70 zmodernizowanych już dworców kolejowych oraz 650 nowych lub przebudowanych peronów kolejowych, dostępnych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Zakupionych blisko 1000  autobusów, tramwajów i wagonów kolejowych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także usługi indywidualnego transportu door-to-door w ponad 170 gminach.

Szkoły ulepszają swoje placówki w wielu wymiarach - architektonicznym, edukacyjno-społecznym, organizacyjnym oraz technicznym. Resort funduszy współfinansuje inwestycje i zakupy, które poprawią dostępność architektoniczną budynków, transportu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Ze szkoleń korzystają nauczyciele i specjaliści wspomagający uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

92 celowe inwestycje

Przy wsparciu środków z dedykowanego na ten cel Funduszu Dostępności, zrealizowano 92 inwestycje, w ramach których wymieniono 72 windy oraz zainstalowano 68 nowych wind w blokach i urzędach. Przyznano granty dla 847 samorządów na poprawę dostępności.

Ponad 2000 pracowników służb architektoniczno-budowlanych przeszkolono z zakresu dostępności, zmodernizowano też liczne obiekty kultury i sportu pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Usuwanie barier w szpitalach

Inicjatywy poprawiające dostępność realizowane są też w służbie zdrowia. Wsparcie otrzymały dotychczas 234 placówki POZ oraz 73 szpitale w całej Polsce. Dodatkowo pracownicy tych podmiotów są szkoleni z efektywnej komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym seniorami.

Dotychczas przeszkolono 1064 pracowników placówek POZ i szpitali. Dzięki różnego rodzaju projektom, z pomocy w postaci usług społecznych i zdrowotnych (np. opiekunki, asystenta, doradcy) skorzystało już 404 tys. osób - głównie seniorów i osób z niepełnosprawnością.

Utworzono także 16 centrów zdrowia psychicznego, które pozwalają wspierać osoby w kryzysach psychicznych w ich środowisku lokalnym, bez konieczności  hospitalizacji.


PR24/ministerstwo rozwoju/sw


REKLAMA